Đến nay đã hết hạn thế chấp ngân hàng mà phía công ty không lấy bìa đỏ và đóng tiền lãi hàng tháng để lấy bìa về cho gia đình tôi sử dụng. Mà còn bắt gia đình tôi phải đáo hạn thêm một năm nữa, gia đình tôi được biết công ty làm ăn khó khăn và có y định chuyển công ty và sang tên đổi chủ. Và gây khó khăn và không có trách nhiệm về bìa đỏ của gia đình tôi. Vậy tôi xin hỏi luật sư tôi muốn lấy lại bìa đỏ thì viết đơn như thế nào? Gửi cho ai?

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn pháp luật đất đai  của công ty luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi : 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005 

Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009

Nội dung tư vấn

Điều 342 Bộ luật dân sự 2005 quy định về thế chấp như sau:

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sựđối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

3. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 715 đến Điều 721 của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 342 Bộ luật dân sự năm 2005  thì ngân hàng là bên nhận thế chấp, bác bạn là bên thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho Công ty Huyền Trang nhưng đã hết thời hạn thế chấp, đồng nghĩa với việc bác bạn không có phải đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho Công ty nữa, cho nên bác bạn được quyền lấy lại tài sản đã thế chấp, cụ thể ở đây là quyền sử dụng đất. Việc Công ty yêu cầu đáo hạn thêm một năm nữa là không có căn cứ yêu cầu gia đình bạn buộc phải thực hiện. Nếu gia đình bạn đồng ý cho bác bạn mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng thực hiện nghĩa vụ cho Công ty Huyền Trang thì Công ty mới được quyền giữ sổ đỏ, còn ngược lại phải trả lại sổ đỏ nếu không được sự đồng ý của gia đình bạn.

Trong trường hợp của bạn là sự thỏa thuận giữa bác bạn và gia đình bạn, cho nên muốn lấy lại sổ đỏ, bạn có thể yêu cầu bác bạn dùng một tài sản thế chấp khác để đề nghị ngân hàng thay cho bìa đỏ của gia đình bạn. Bởi vì khi đến hạn thanh toán mà Công ty Huyền Trang không có khả năng trả nợ thì ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp. Còn về phía bác bạn, nếu không có tài sản thay thế và cũng không muốn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự cho công ty Huyền Trang, thì có thể kiện bên Công ty vì tội chiếm giữa trái phép tài sản theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009:

1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.