Trong hợp đồng có ghi là đến ngày tháng đó, nếu chưa xong giấy tờ sẽ hoàn tiền lại. Nhưng đến nay đã quá thời gian vẫn chưa xong, mà người chủ bán thì bị chết, chỉ còn người con trai. Người con trai này, trong hợp đồng đặt cọc, anh này nhận dùm cho mẹ anh (chủ bán). Vậy tôi lấy lại tiền đặt cọc được ko?

Mong nhận được câu trả lời của Luật sư!

Người gửi: HTKP

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật Dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Lấy lại tiền đặt cọc khi chủ bán đã chết ?

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 của Quốc hội

 Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 637 Bộ luật Dân sự 2005 thì:

"1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân."

Theo quy định của điều luật trên, thì khi người để lại di sản chết mà có khoản nợ phải trả thì người được hưởng tài sản thừa kế có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho người này.

Theo như bạn trình bày, hết thời hạn đặt cọc mà người chủ bán chết. Lúc này, khoản tiền đặt cọc khi đã đến hạn trả nợ được xác định là một khoản nợ để lại của người chết. Trường hợp này, người con trai nếu nhận được thừa kế quyền sử dụng mảnh đất 150m2 đó, hoặc có nhận được tài sản thừa kế khác từ mẹ anh ta mà có giá trị lớn hơn hoặc bằng khoản tiền đặt cọc, thì anh con trai này có nghĩa vụ phải trả khoản tiền đặt cọc đó cho bạn.

Hơn nữa, khi bạn và chủ bán giao kết hợp đồng đặt cọc, anh con trai còn "nhận dùm" cho mẹ anh ta, trường hợp này theo chúng tôi hiểu là anh ta nhận đại diện theo ủy quyền cho mẹ anh khi mẹ anh ta chết. Như vậy, trường hợp này anh ta cũng có nghĩa vụ phải trả khoản tiền đặt cọc cho bạn.

Vì vậy, lúc này bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu anh con trai trả khoản tiền đặt cọc trên cho bạn với các căn cứ nêu trên. Nếu người này nhất quyết không trả thì bạn có quyền làm đơn khởi kiện lên Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, trường hợp này Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi anh con trai này cư trú. Kèm theo đơn gửi kiện, bạn nên gửi hợp đồng đặt cọc trước đây để làm chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình để Tòa án có cơ sở giải quyết vụ việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Dân sự.

>> Xem thêm:  Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh Bất động sản