1. Lịch nghỉ lễ (2/9) hàng năm và các tính lương những ngày nghỉ lễ ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Lịch nghỉ lễ 2/9/2018 và các tính lương những ngày nghỉ lễ có được hưởng lương không ? Cách tính lương như thế nào ? Mong luật sư tư vấn cụ thể kèm với các căn cứ pháp lý để tôi có cơ sở trao đổi với công ty ? Cảm ơn!

Lịch nghỉ lễ 2/9/2018 và các tính lương những ngày nghỉ lễ

Luật sư tư vấn quy định về tiền lương làm việc trong ngày nghỉ lễ, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1.1 Ngày nghỉ Lễ, tết được hưởng lương như thế nào?

Điều 112 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Như vậy theo quy định ngày quốc khánh 2/9 được nghỉ một ngày trong trường hợp ngày này vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Năm 2018 ngày 2/9 vào ngày chủ nhật nên sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 ngày 3/9/2018. Như vậy năm nay ngày 2/9/2018 người lao động sẽ được nghỉ lền 3 ngày 1/9; 2/9 và ngày 3/9.

1.2 Hưởng lương bao nhiêu trong ngày nghỉ lễ, tết? tiền lương làm căn cứ hưởng là bao nhiêu?

Cách tính lương ngày nghỉ lễ được quy định tại Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP cụ thể là, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc; ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

2. Phải làm gì khi công ty không cho người lao động được nghỉ lễ?

Xin chào luật sư, cho em hỏi: Em đang trong thời gian thử việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty Hàn) ở Việt Nam. Thì ngày 25 tháng 04 năm 2018 (10/03 âm lịch) này công ty em có bắt phải đi làm và không được nghỉ? Vậy em phải làm gì? Và cho em hỏi nếu vậy công ty em có vi phạm luật lao động không ạ ?
Cảm ơn luật sư!

Phải làm gì khi công ty không cho người lao động được nghỉ lễ?

Luật sư tư vấn quy định về tiền lương làm việc trong ngày nghỉ lễ, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

2.1 Pháp luật quy định như thế nào về ngày nghỉ lễ, tết?

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 thì ngày nghỉ lễ, tết được các chế độ như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

  • Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
  • Tết Âm lịch 05 ngày;
  • Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
  • Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
  • Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
  • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ, nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Như vậy, trong trường hợp này, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 03 âm lịch hằng năm thì người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương, mặc dù bạn đang thử việc nhưng vẫn được nghỉ. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh, sản xuất của các công ty thì các công ty cũng vẫn có thể yêu cầu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ này nhưng công ty phải trả lương cho người lao động với mức lương theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty bạn đang làm việc yêu cầu làm việc vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do vậy, bạn vẫn có thể đi làm việc bình thường nhưng bạn có quyền yêu cầu công ty trả lương cho bạn với mức lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2.2 Nếu công ty không trả nguyên lương ngày Lễ, tết ngừoi lao đọng phải làm sao?

Trong trường hợp, công ty trả lương cho bạn không đúng quy định của pháp luật, đồng thời, bạn không mong muốn đi làm việc ngày nghỉ lễ mà công ty vẫn bắt bạn đi làm thì bạn có quyền làm đơn Khiếu nại gửi trực tiếp cho Giám đốc công ty của bạn hoặc nộp đơn tới Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở chính để yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP:

"3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. "

Ngoài ra, công ty của bạn còn có thể bị áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm khi không trả hoặc trả không đủ lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định.

3. Công ty cho nghỉ lễ có đúng quy định ?

Chào luật sư! Em có câu hỏi mong Luật sư tư vấn giúp em. Công ty em làm việc nguyên tuần, nhưng các nhân viên chỉ phải đi làm 6 ngày/tuần, nghỉ một trong 2 ngày T7 hoặc CN. Mới đây em nhận được thông báo về nghỉ lễ của công ty như sau: 10/3 nghỉ ngày 16,17/3. 30/4-1/5 nghỉ đúng 2 ngày lễ đó thôi. Thì em không biết công ty làm như vậy thì có đúng quy định của pháp luật hay không ạ? Em xin cám ơn Luật sư!

Nghỉ lễ có đúng quy định ?

Luật sư tư vấn luật lao động về ngày nghỉ lễ, gọi:1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật lao động 201 9 như đã nêu ở trên thì người lao động được phép nghỉ vào ngày 30/4 và 1/4 nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Do ngày 30/4/2016 và 1/5/2016 trùng vào thứ bảy và chủ nhật, tức trùng vào ngày nghỉ theo quy định tại công ty bạn nên người lao động được nghỉ bù vào các ngày tiếp theo là 2/5 và 3/5. Việc công ty bạn không cho nghỉ thêm là sai quy định pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể đề đạt nguyện vọng lên công ty thông qua tổ chức công đoàn của công ty bạn.

4. Ngày Quốc Khánh 2/9 vẫn đi làm bình thường tính lương như thế nào?

Công ty tôi bình thường vẫn làm việc vào ngày Chủ nhât. Nhưng năm nay Chủ nhật trùng vào ngày Quốc khánh nên công ty quyết định sẽ cho nhân viên nghỉ bù vào ngày thứ 2 tuần sau. Ngày chủ nhật tôi vẫn phải đi làm bình thường. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi đi làm vào ngày chủ nhật có được hưởng lương của ngày lễ không?
Cám ơn Luật sư!

Ngày Quốc Khánh 2/9/2018 vẫn đi làm bình thường tính lương như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

4.1 Ngày nghỉ lễ tết được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ lễ, tết thì Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch). Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Theo quy định trên, vào ngày Quốc khánh ngày 02 tháng 9 dương lịch thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ đó. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

4.2 Ngày nghỉ lễ, tết làm thêm giờ thì tính lương như thế nào?

Khoản 1 Điều 98 Bộ luật lao động 2019 quy định về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó, cách tính tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo các nguyên tắc nêu trên. Cụ thể người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Có nghĩa là nếu bạn đi làm vào Chủ Nhật ngày Quốc Khánh 2/9 thì ngoài mức lương bình thường được hưởng còn được hưởng gấp 3 lần số lương đó nữa, tổng là bạn được nhận 400% lương.

5. Tiền lương làm thêm ngày nghỉ lễ ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê Chúng tôi gặp phải vấn đề trình bày dưới đây về cách tính lương thêm giờ, mong được quý công ty tư vấn: - Lịch làm việc quy định theo công ty làm hết ngày 29/4/2016, và bắt đầu nghỉ lễ từ ngày 30/4 - Nhân viên được bố trí làm hành chính, trong ngày 29/4 do yêu cầu công việc nên được bố trí về sớm từ 14h chiều, và bắt đầu quay lại làm việc từ 22:00 đến 6:00 ngày 30/4 Vậy, tình huống trên cách tính lương như thế nào?

- Làm thêm giờ ca đêm từ ngày lễ sang đến ngày hôm sau là ngày lễ đặc biệt (22:00 đến 6:00 hôm sau) vậy có được tính 2 giờ đầu tiên thuộc ngày nghỉ thường, và 5 giờ còn lại thuộc ngày nghỉ đặc biệt hay không (Vì đây hoàn toàn là làm thêm giờ 100% chứ không phải theo lịch ca kip) Mong nhận được tư vấn từ quí công ty.

Trân trọng cám ơn!

Tiền lương làm thêm ngày nghỉ lễ ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

5.1 Thời giờ làm việc bình thường là bao nhiêu?

Khi bên phía công ty bố trí cho nhân viên nghỉ làm trước giờ làm việc theo quy định, nếu có thỏa thuận với nhân viên thì sẽ làm theo thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì người sử dụng lao động vẫn phải trả đầy đủ tiền lương cho nhân viên như ngày làm việc bình thường. Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Vì công ty đã cho nhân viên nghỉ từ 14 giờ nên đã đảm bảo quy định này.

5.2 Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ, tết là bao nhiêu mới đúng quy định?

Trường hợp này công ty thay đổi giờ làm việc của bạn thành làm việc ban đêm. Bạn sẽ được tính 2 tiếng làm đêm ngày bình thường và 6 tiếng làm đêm trong ngày lễ.

Điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Đối với 2 tiếng đầu từ 22h đến 0h hôm sau thì bạn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đối với 6 tiếng sau thì lương mỗi tiếng bằng 300% so với 2 tiếng trước.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê