1. Cở sở pháp lý quy định về việc gây quỹ của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam

Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tổ chức và hoạt động của môn thể thao này tại Việt Nam. Điều lệ này không chỉ định hướng và điều chỉnh hoạt động của Liên đoàn một cách rõ ràng mà còn khẳng định vai trò quan trọng của bóng chày và bóng mềm trong đời sống thể thao cũng như văn hóa phong tục của người Việt Nam.

Bóng chày và bóng mềm không chỉ là những môn thể thao giải trí mà còn là môi trường để rèn luyện sức khỏe, tinh thần và sự gắn kết cộng đồng. Qua quyết định này, chính quyền đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc phát triển và nâng cao chất lượng của các hoạt động thể thao cơ bản, từ việc cung cấp cơ sở hạ tầng, tài chính đến việc nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các tổ chức thể thao.

Đặc biệt, việc phê duyệt Điều lệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam trong việc tổ chức các giải đấu, huấn luyện, giao lưu quốc tế và các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững của môn thể thao này. Điều này cũng hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho các vận động viên, huấn luyện viên và những người yêu thích bóng chày và bóng mềm trên toàn quốc để phát huy tối đa tiềm năng và khả năng của mình.

Quyết định này không chỉ là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò và ý nghĩa của bóng chày và bóng mềm trong cộng đồng thể thao Việt Nam mà còn là bước đi quan trọng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thể thao nước nhà. Sự chính xác, minh bạch và tính khả thi của Điều lệ cũng là một bảo đảm cho sự công bằng và bình đẳng trong các hoạt động thể thao, từ cơ sở đến cao hơn, góp phần vào mục tiêu xây dựng một xã hội thể thao văn hóa, phát triển bền vững.

Với Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021, chúng ta tin tưởng rằng bóng chày và bóng mềm sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều niềm vui, hứng khởi cho người chơi và những người hâm mộ trên khắp đất nước.

Theo quy định tại Điều 7 Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam, được phê duyệt kèm theo Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021, Liên đoàn được phân quyền những chức năng và nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của môn thể thao này trong cộng đồng.

Trước hết, Liên đoàn có quyền tổ chức và hoạt động theo Điều lệ đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, đảm bảo tính pháp lý và sự minh bạch trong các hoạt động. Đồng thời, Liên đoàn còn có trách nhiệm tuyên truyền tôn chỉ và mục đích hoạt động của mình, giúp nâng cao nhận thức và sự quan tâm của công chúng đối với bóng chày và bóng mềm.

Ngoài ra, Liên đoàn được uỷ quyền đại diện cho hội viên trong các mối quan hệ nội bộ và đối ngoại có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của mình. Quyền này bao gồm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Liên đoàn và các hội viên, đồng thời thúc đẩy hoà giải tranh chấp nội bộ và giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ cốt lõi, Liên đoàn còn có trách nhiệm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên và cung cấp thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng các thành viên được hưởng mọi lợi ích từ việc tham gia vào hoạt động của Liên đoàn.

Đặc biệt, Liên đoàn có quyền tham gia vào các chương trình, dự án nghiên cứu, tư vấn và giám định xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, đồng thời được thành lập các pháp nhân phù hợp với mục đích hoạt động và theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững, Liên đoàn còn có quyền gây quỹ từ các nguồn thu phí hội viên và các nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Điều này giúp Liên đoàn tự chủ về kinh phí hoạt động và khả năng đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng thể thao.

Cuối cùng, việc tham gia vào các tổ chức quốc tế và thực hiện các thỏa thuận quốc tế cũng là một phần quan trọng của hoạt động của Liên đoàn, mang lại cơ hội mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao tầm vóc quốc tế cho bóng chày và bóng mềm Việt Nam.

Tổng thể, Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 đã tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh, giúp Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam tự tin và có cơ sở để phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của thể thao Việt Nam trên thế giới.

 

2. Hình thức gây quỹ của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam

Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF) đã thiết lập một hình thức gây quỹ đa dạng và phong phú nhằm đảm bảo hoạt động của môn thể thao này diễn ra trơn tru và hiệu quả. Các hình thức này không chỉ giúp cân bằng nguồn tài chính mà còn góp phần nâng cao ý thức tham gia và ủng hộ từ cộng đồng và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đầu tiên, Liên đoàn VBSF thường xuyên kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước. Việc này không chỉ đảm bảo nguồn tài chính ổn định mà còn mở rộng mối quan hệ, hỗ trợ từ phía doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững cho môn thể thao.

Thứ hai, Liên đoàn cũng tổ chức các sự kiện lớn nhỏ như giải đấu, hội thảo, hội chợ để thu hút sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh môn bóng chày và bóng mềm, kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.

Thứ ba, Liên đoàn VBSF cũng thường xuyên kêu gọi ủng hộ từ các cá nhân yêu thích môn bóng chày và bóng mềm. Việc ủng hộ này không chỉ đóng góp nguồn tài chính mà còn thể hiện sự đồng lòng, sự ủng hộ chung của cộng đồng thể thao đối với sự phát triển của môn bóng chày và bóng mềm.

Cuối cùng, Liên đoàn cũng sử dụng chiến lược bán sản phẩm liên quan đến môn bóng chày và bóng mềm như áo thun, mũ, bóng... để gây quỹ. Những sản phẩm này không chỉ là cách thức để người hâm mộ thể hiện đam mê mà còn là nguồn thu nhập quan trọng để hỗ trợ cho các hoạt động của Liên đoàn.

Tổng thể, hình thức gây quỹ đa dạng và linh hoạt của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam không chỉ là cách để đảm bảo nguồn tài chính mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của môn thể thao này trên cả nước và quốc tế. Những nỗ lực này cũng phản ánh sự chuyên nghiệp và tầm nhìn xa của Liên đoàn trong việc quản lý và phát triển môn bóng chày và bóng mềm ở Việt Nam.

 

3. Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí gây quỹ của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí gây quỹ của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF) là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công khai và hiệu quả của các hoạt động của Liên đoàn. Theo quy định này, các nguồn kinh phí huy động được phải được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Điều lệ của VBSF.

VBSF cam kết thực hiện các hoạt động quản lý tài chính một cách khoa học và tiên tiến nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực. Việc công khai nguồn thu, chi và hoạt động gây quỹ là nền tảng để đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động của Liên đoàn. Thông qua việc công khai này, VBSF mong muốn tạo dựng được niềm tin và sự ủng hộ từ phía cộng đồng hội viên và các bên liên quan.

Đặc biệt, VBSF cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ để ngăn chặn và ngăn ngừa các hành vi lạm dụng quỹ và tham nhũng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng thể thao mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên đoàn, từ đó mang lại những thành tựu và tiến bộ bền vững cho môn bóng chày và bóng mềm tại Việt Nam.

Tổng thể, việc áp dụng và thực thi quy định về quản lý và sử dụng kinh phí gây quỹ của VBSF không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của Liên đoàn đối với hội viên và cộng đồng. Sự minh bạch và công khai trong quản lý tài chính không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của VBSF mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của môn bóng chày và bóng mềm tại Việt Nam.

 

Xem thêm bài viết: Hồ sơ thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện, mẫu điều lệ quỹ và quy định về thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ.

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn, giải đáp quy định pháp luật nhanh chóng.