1. Thực trạng sử dụng loa phát thanh

Loa phát thanh được hiểu là thiết bị truyền thông tin bằng âm thanh. Mục đích sử dụng loa phát thanh là việc truyền đạt các tin tức về những sự kiện, sự việc trong một khu vực nào đó, nhằm thông báo, phản ánh hoặc cảnh báo đến người dân. Ngoài ra loa phát thanh có chức năng tuyên truyền các chính sách, quy định, chương trình của Đảng và Nhà nước. 

Trước đây, trong các thười kỳ kháng chiến, thời kỳ bao cấp khi không có các phương tiện truyền thông như báo, đài, ti vi hay điện thoại, Internet thì lao phát thanh là phương tiện truyền thông quan trọng để thông tin kịp thời đến người dân trong những trường hợp cần thiết, khẩn cấp. Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển nở rộ của nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã làm hạn chế vai trò của lao phát thanh. Ở nhiều nơi, có ý kiến phản ảnh về những bất tiện khi sử dụng loa phát thanh trong cộng đồng dân cư. Điển hình như các trường hợp lao phát thanh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người già và trẻ nhỏ. Ở những gia đình có vị trí gần loa phát thanh của xã, phường thường xuyên bị ảnh hưởng đến sinh hoạt như việc loa phát thanh làm nhiễu sóng của các thiết bị điện tử khác gây nên những bất tiện không đáng có. 

Hiện nay, việc ô nhiễm tiếng ồn tại các thành phố lớn vẫn là một vấn đề nan giải cần phải đưa ra phương án giải quyết. 

 

2. Thẩm quyền quản lý hoạt động của loa phát thanh

Hiện nay, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về quản lý về hệ thống loa phát thanh là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại địa phương việc quản lý loa phát thanh được ủy ban nhân dân các cấp cấp tổ chức, thực hiện.

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông có những trách nhiệm về hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định về đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Tổ chức cung cấp thông tin và quản lý nội dung thông tin trên phạm vi toàn quốc; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo quy định tại Điều 14, 15 Thông tư trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm xây dựng, quản lý nội dung của đài phát thanh trọng địa bàn của mình. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân còn có trách nhiệm báo cáo, thống kê về ứng dụng công nghệ, thông tin - viễn thông theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.

Riêng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm xây dựng, khai thác, quản lý và vận hành hoạt động của đài truyền thanh cấp xã theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, đảm bảo các quy định về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ưng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của đài truyền thanh cấp xã. 

 

3. Quy định về hoạt động của loa phát thanh

3.1. Về nội dung

Đài truyền thanh cấp xã, phường sẽ có trách nhiệm thực hiện hoạt động của loa phát thanh. Theo đó, những nội dung phát thanh sẽ phải được phê duyệt với những thông tin thiết thực đối với cộng đồng dân cư và phù hợp với quan điểm, chính sách và quy định của pháp luật.

Những thông tin này thường được tiếp sóng với các đài cấp trên. Đặc biệt là trong các dịp đặc biệt, những ngày lễ, kỷ niệm sẽ phát theo các chương trình theo kế hoạch chung của cả nước. Trong những trường hợp khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh sẽ phải thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

 

3.2. Quy chuẩn về âm thanh

Tùy thuộc vào khu vực đô thị, mật độ dân số mà hoạt động truyền thanh sẽ được thực hiện với mức độ âm thanh khác nhau. 

Khu vực Quy định về loa phát thanh Độ ồn (dB)
Nông thôn Quy định về độ ồn của loa phát thanh khu vực dưới 100 dân/km2 Dưới 45 dB
Nông thôn Quy đinh mở loa phát thanh khu vực từ 100 - 500 dân/km2 Dưới 50 dB
Nông thôn Quy định về loa phát thanh khu vực từ 500 - 1000 dân/km2 Dưới 55 dB
Nông thôn Quy định việc mở loa phát thanh trong khu vực từ 1000 - 1500 dân/km2 Dưới 60 dB
Nông thôn Quy định mở loa phát thanh cho khu vực 2000 - 2500 dân/km2 Dưới 70 dB
Nông thôn Quy định về loa phát thanh khu vực từ 2000 - 2500 dân/km2 Dưới 80 dB
Nông thôn Quy định về loa phát thanh khu vực trên 2500 dân/km2 Dưới 85 dB
Đô thị Quy định mở loa phát thanh ở khu vực 500-1000 dân/km2 dưới 40 dB
Đô thị Quy định về loa phát thanh ở khu vực từ 1000-1500 dân/km2 dưới 45 dB
Đô thị Quy định về độ ồn loa phát thanh khu vực từ 1500-2500 dân/km2 dưới 50 dB
Đô thị Quy định về loa phát thanh khu vực từ 2500-2500 dân/km2 Dưới 60 dB
Đô thị Quy định về loa phát thanh khu vực từ 3500-3500 dân/km2 Dưới 70
Đô thị Quy định mở loa phát thanh khu vực trên 5000 dân/km2 Dưới 80

 

3.3. Thời điểm, thời gian hoạt động của đài truyền thanh cấp xã

Việc quy định thời gian, thời lượng của đài truyền thanh cấp xã sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại từng địa phương để phủ hợp với hoạt động, kinh tế - xã hội của địa phương đó. 

Ví dụ: Theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND thành phố Hà Nội, vào thứ 7 và chủ nhật sẽ hạn chế phát loa trừ trường hợp cần thiết, khẩn cấp hoặc có những thông tin quan trọng và thời gian phát thanh sẽ không được quá 15 phút  trên một buổi vào thứ 7 và chủ nhật.

Hầu hết các địa phương đều chỉ quy định việc phát loa vào tối đa 5 ngày trong tuần. Thời lượng phát thanh sẽ không quá 45 phút, phát vào những khoảng thời gian hợp lý so với giờ sinh hoạt của người dân. 

 

4. Lợi ích và hạn chế của loa phát thanh phường, xã

4.1. Lợi ích

Như đã phân tích ở trên, loa phát thanh phường, xã có vai trò truyền tải các thông tin của đời sống xã hội trên địa phương. Ngoài ra, loa phường sẽ là phương tiện thông báo kịp thời và hiệu quả trong cộng đồng dân cư ở một khu vực. Bên cạnh đó, loa phường có vai trò tuyên truyền những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân, ngay cả ở những địa phương bị hạn chế về các phương tiện truyền thông cũng dễ tiếp cận các thông tin này. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc sử dụng loa phường để cảnh báo và tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã phát huy được vai trò thực thế.

 

4.2. Hạn chế của loa phường

Việc sử dụng loa phường tại những địa phương vùng sâu vùng xa là cần thiết và đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, ở các thành phố, thị xã có mật độ dân số đông, sự phát triển của các phương tiện truyền thông thì việc sử dụng loa phường thì chưa phát huy được vai trò của nó mà đôi khi gây ra sự phiền toái đối với người dân. Đơn cử là việc loa phường gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại một số thành phố lớn vốn đã có vấn đề ô nhiễm tiếng ồn.

 

5. Có nên sử dụng loa phường không?

Theo nhiều ý kiến, loa phường cần thiết được sử dụng ở các địa phương vùng sâu vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa tiếp cận được nhiều đến các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó cũng nên được hạn chế sử dụng đài truyền thanh tại các thành phố lớn để tránh gây nhiễu loạn, phiền hà cho người dân, giảm ô nhiễm tiếng ồn. Thêm vào đó, cần phải xây dựng kế hoạch, quản lý và bảo quản sử dụng loa phát thanh của xã, phường một cách hợp lý để kênh thông tin này phát huy đươc vai trò, mục đích của mình.