Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900 6162

Tôi xin hỏi trường hợp công ty tôi muốn hoán đổi đất công do UBND phường quản lý có được không? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

2. Luật sư tư vấn:

- Về quy định pháp luật đối với "đất công" do UBND phường quản lý:

Theo quy đinh tại Điều 10 Luật đất đai thì căn cứ vào mục đích sử dụng đất, đất đai được phân làm 3 loại như sau: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Như vậy, “đất công” mà UBND phường quản lý ở đây chính là đất chưa sử dụng. Cũng theo Điều 10 Luật đất đai, "nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng".

Mặt khác, theo khoản 1 Điều 58 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì “đất chưa sử dụng gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.

- Về trách nhiệm của UBND phường trong việc quản lý đất công:

Theo khoản 2 Điều 58 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì "hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa sử dụng".

Như vậy, UBND phường có trách nhiệm báo cáo UBND cấp huyện về tình hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa sử dụng chứ không có thẩm quyền hoán đổi đất chưa sử dụng hoặc thuê đất chưa sử dụng.

Mặt khác, pháp luật hiện hành không có quy định về hoán đổi đất công (đất chưa sử dụng) nên trong trường hợp của bạn, pháp luật sẽ không thừa nhận việc công ty bạn hoán đổi đất công với UBND phường.

Tóm lại, việc hoán đổi đất công trong trường hợp này sẽ tạo ra rủi ro pháp lý rất lớn cho công ty bạn. Bạn cần cân nhắc kỹ về quyết định này.

- Về mong muốn sử dụng diện tích đất chưa sử dụng:

Trong trường hợp công ty bạn có mong muốn sử dụng diện tích đất chưa sử dụng đang do UBND phường quản lý thì pháp luật cũng có những quy định hỗ trợ đối với những trường hợp có mong muốn đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, cụ thể là:

Điều 165 Luật đất đai quy định:

Điều 165. Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với diện tích đất được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì ưu tiên giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.”

Như vậy, Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, do đó, bố mẹ bạn cần làm việc với UBND cấp xã, cấp huyện để đưa diện tích đất chưa sử dụng vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để nó trở thành đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp. Khi đó, công ty bạn có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao diện tích này.

Cụ thể hóa, Điều 59 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 59. Biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

1. Nhà nước có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng nhiều đất nhưng ít dân, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ nguồn thu khi cho phép chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ việc khai hoang, cải tạo, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng."

Xin cảm ơn!

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê