Luật khám bệnh, chữa bệnh mới nhất năm 2023 được Quốc hội ban hành thay thế cho Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. 

 

1. Sơ lược về Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Tải văn bản tại đây

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 mang số hiệu được 40/2009/QH12 do Tổng bí thư Nguyên Phú Trọng ký và chính thức ban hành vào ngày 23/22/2009, ngày có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2011 cho đến hết ngày 31/12/2023. Luật bao gồm 9 Chương và 91 Điều luật trong đó phạm vi điều chỉnh của Luật bao quanh những quyền, nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Luật còn quy định các điều kiện đối với người hành nghề khám và chữa bệnh và điều kiện với cơ sở khám bệnh và chữa bệnh. ngoài ra, Luật còn quy định chung về chuyên môn, kỹ thuật và việc áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám, chữa  bệnh hay những quy định về sai sót chuyên môn cùng với cách giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,....

 

2. Thuộc tính Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 mới nhất

Luật Khám chữa bệnh năm 2023 mang số hiệu 15/2023/QH15 được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký kết và ban hành vào ngày 09/01/2023, có ngày công báo là 19/02/2023 và số công báo là 489 đến 490. Đây là một loại văn bản Luật, văn bản Luật này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2024. Theo đó, vào ngày 09/01/2023 Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 khoá XV. Trong đó Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã thay thế tên gọi của "Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh" thành " Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn áp dụng Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 sang ngày 01/01/2024 sẽ bắt đầu áp dụng Luật khám bệnh, chữa bệnh mới nhất năm 2023.

 

3. Tải nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Tải văn bản Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới nhất 2023 tại đây

Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới nhất năm 2023 bao gồm 12 Chương và 121 Điều luật. Phạm vi điều chỉnh của Luật mới 2023 tương đối rộng, rộng hơn so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, cụ thể ngoài việc quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chuyên môn kỹ thuật thì Luật mới này còn quy định về việc khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại, khám chữa bệnh nhân đạo không vì bất kỳ mục địch lợi nhuận nào cũng như quy định vè chuyển giao chuyên môn kỹ thuật về khám chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, thử nghiệm lâm sàng và những phương pháp mới. Ngoài ra Luật mới còn quy định việc huy động, điều động nguồn nhân lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

Đối với những hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề nộp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện theo Luật năm 2009 tuy nhiên phải chuyển đổi sang giấy phép hành nghề theo lộ trình do Chính phủ quy định và thực hiện theo định kỳ 5 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi theo Luật mới năm 2023

 

4. Điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Điểm mới của Luât Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Thứ nhất, điểm mới đầu tiên có thể nhận thấy là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra và đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép;

Thứ hai, Luật mới quy định về thời hạn của giấy phép hành nghề là 5 năm còn Luật cũ không quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề mà quy định là giấy phép này có giá trị trong phạm vi cả nước ngoài ra, Luật mới còn quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong những điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề;

Thứ ba, Luật mới cho phép người hành nghề nước ngoài được sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Việt để khám chữa bệnh cho người bệnh cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, người có khả năng chung ngôn ngữ mà người người nghề đã đăng ký và một số trường hợp khác. Còn đới với Luật năm 2009 thì bắt buộc người hành nghề nước ngoài phải thành thạo tiếng Việt nếu không biết thì phải có người phiên dịch

Thứ tư, Luật mới 2023 quy định bắt buộc các cơ sở khám, chữa bệnh phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản mà Bộ Y Tế đã ban hành theo định kỳ và yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo thuận lợi cho người bệnh

Thứ năm, Luật mới năm 2023 quy định thêm về những điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như các chính sách mới của Nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Hỗ trợ 100% học phí, và chi phí sinh hoạt tỏng toàn khoá học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu, pháp y....Hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khoá học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồ sức cấp cứu tương ứng. 

Thứ sáu, Luật mới ban hành bổ sung quy định về kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan giao được hỗ trợ bởi Nhà nước. Ngoài ra còn quy định thêm cơ sở khám chữa bệnh có thể vay vốn để đầu tư công trình, hạ tầng, thiết bị y tế. Cơ sở khám chữa bệnh được thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ y tế và một vài dịch vụ khác...

Thứ bảy, Luật mới ban hành có quyền không bị ép khám, chữa bệnh nhưng trừ các trường hượp bắt buộc phải chữa theo quy định. Người bệnh cũng có quyền từ chối khám, chữa bệnh nhưng phải có cam kết chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc đã từ chối khám sau khi được bác sỹ hỗ trợ, tư vấn trừ trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, người bị trầm cảm có ý muốn, hành vi tự sát; bị tâm thần ở trạng thái kích động mạnh hoặc một vài loại bệnh khác có nguy hại cho bản thân người bệnh thì không được từ chối khám hay từ chối chữa bệnh theo yêu cầu

Như vậy, Luật Khám chữa bệnh năm 2023 mới ban hành có một vài điểm mới nổi bật nêu ở trên so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

 

5. Một số văn bản liên quan cùng nội dung với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Luật Khám bệnh, chưa bệnh năm 2023 ban hành sẽ dẫn theo một số văn bản bị sử đổi bổ sung như Luật Quy hoạch năm 2017; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Một số văn bản có cùng nội dung liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 bao gồm 4 văn bản có cùng nội dung liên quan như:

Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có số hiệu là 131/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 do Chính phủ ban hành

- Nghị định 50/2019/NĐ-CP mang số hiệu là 59/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội do Chính phủ ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2019

- Công văn 384/BYT-KCB năm 2014 cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành được Chính phủ ký ban hành có hiệu lực bắt đầu từ ngày 27/01/2014

- Công văn 6087/BYT-KCB năm 2013 thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực 27/09/2013

Trên đây, Luật Minh Khuê đã cung cấp cho khách hàng những nội dung liên quan đến Luật Khám, chữa bệnh mới nhất năm 2023. Nếu cần hỗ trợ thêm thì khách hàng liên hệ qua tổng đài: 19006162 để được hỗ trợ