1. Mức tăng lương hưu từ ngày 01/7/2023

Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã quy định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Cụ thể, mức điều chỉnh bao gồm việc tăng thêm 12,5% và 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại Nghị định này.

Tăng lương hưu được thực hiện dựa trên hai nhóm đối tượng: nhóm đã được điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP và nhóm chưa được điều chỉnh. Cụ thể, nhóm đối tượng đã được điều chỉnh sẽ được hưởng mức tăng 12,5%, trong khi nhóm chưa được điều chỉnh sẽ nhận mức tăng lên đến 20,8%.

Điều này có nghĩa là người hưởng lợi từ các chính sách lương hưu sẽ nhận được mức tăng cụ thể tùy thuộc vào đối tượng của họ. Quy định này là một biện pháp hỗ trợ người hưởng lương hưu, giúp cải thiện đời sống và đảm bảo an sinh xã hội cho những người đã đóng góp nhiều cho xã hội.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng lương hưu sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, nhưng Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Do đó, các người hưởng lợi sẽ nhận được mức tăng lương hưu theo quy định sau ngày này. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ nhận được lợi ích từ các điều chỉnh và cải thiện đáng kể trong thu nhập hưu trí của họ.

 

2. Thực hiện truy trả tiền lương hưu của tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào hướng dẫn của Công văn 3094/BHXH-CĐ năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP vào ngày 29/6/2023, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội (BHXH), và trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.

Trong giai đoạn chờ đến thời điểm hiệu lực, Bảo hiểm Xã hội Thành phố chưa thực hiện điều chỉnh tăng theo quy định của Nghị định 42/2023/NĐ-CP cho kỳ lương tháng 7/2023. Nguyên nhân là do thời gian này chưa phải là thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, và trợ cấp hàng tháng theo quy định mới, BHXH Thành phố sẽ tiến hành truy trả phần chênh lệch từ tháng 7/2023 cho đến tháng được điều chỉnh theo quy định.

Như vậy, việc truy trả lương hưu của tháng 7/2023 sẽ được thực hiện sau khi Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực, tức là sau ngày 14/8/2023. Điều này đảm bảo tính chính xác và pháp lý trong quá trình thực hiện các điều chỉnh liên quan đến lương hưu và các khoản trợ cấp.

 

3. Cân nhắc trước khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Trong trường hợp người lao động qua đời, chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước được thiết lập nhằm đảm bảo đời sống của gia đình và người thân của người lao động đã mất. Gia đình hoặc người lo mai táng sẽ được hưởng trợ cấp mai táng, có giá trị tương đương với 10 lần mức lương cơ sở. Đây là một biện pháp hỗ trợ kinh tế quan trọng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trong bối cảnh đau buồn và mất mát.

Thân nhân của người lao động qua đời cũng sẽ được hưởng trợ cấp tử tuất, và mức hỗ trợ này phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Trợ cấp có thể là trợ cấp hàng tháng, chiếm từ 50% đến 70% mức lương cơ sở. Hoặc thân nhân có thể lựa chọn nhận một lần duy nhất, nhưng số lượng người nhận trợ cấp hàng tháng không vượt quá 04 người. Trong trường hợp có từ 02 người chết trở lên, thân nhân sẽ nhận được 02 lần mức trợ cấp, đồng thời được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền lợi về sức khỏe, người lao động qua đời sẽ được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế và chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng thân nhân không chỉ nhận được sự hỗ trợ tài chính mà còn được chăm sóc về sức khỏe, giúp họ vượt qua khó khăn trong thời kỳ đau buồn và thiếu vắng người thân yêu.

Hiện nay, việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đang được xác định theo một cách chi tiết, phản ánh đúng thời gian và mức lương/thu nhập hàng tháng mà người lao động đã đóng BHXH.

Đối với những người tham gia BHXH bắt buộc, mức tiền hưởng BHXH được tính bằng công thức phức tạp: (1,5 x Mbqtl x Số năm đóng BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtl x Số năm đóng BHXH từ 2014), trong đó Mbqtl là mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Còn đối với những người tham gia BHXH tự nguyện, mức tiền hưởng BHXH được tính theo công thức: (1,5 x Mbqtn x Số năm đóng BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtn x Số năm đóng BHXH từ 2014) – Số tiền Nhà nước hỗ trợ, trong đó Mbqtn là mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Cụ thể, Mbqtl/Mbqtn được tính theo công thức phức tạp: (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH x Hệ số trượt giá) chia Tổng số tháng đóng BHXH. Mỗi năm, hệ số trượt giá sẽ được điều chỉnh theo tiền lương/thu nhập tháng của năm trước và có hiệu lực từ 01/01 đến hết 31/12 của năm đó. Do đó, việc rút BHXH một lần nên được lùi đến năm sau để hưởng mức tiền cao hơn. Số tiền được nhận sẽ phụ thuộc vào thời gian và mức lương/thu nhập mà mỗi người đã đóng BHXH. Điều này giúp tối ưu hóa quyền lợi và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội.

Thời gian hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần được quy định chặt chẽ tại Khoản 4, Điều 110 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Theo quy định cụ thể:

Trong vòng thời hạn 20 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với những người hưởng lương hưu, hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp hưởng BHXH một lần, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chấp nhận, xem xét, và giải quyết các hồ sơ liên quan. Trong thời gian này, họ cần thực hiện các bước quy trình một cách nhanh chóng và chính xác để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nếu cơ quan BHXH không thể giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định, họ phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và chi tiết nêu rõ lý do tại sao việc giải quyết bị trì hoãn. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý hồ sơ, cũng như cung cấp thông tin chi tiết để người lao động có thể theo dõi tiến trình và nắm bắt thông tin liên quan đến quyền lợi của mình. Điều này làm nổi bật sự chú trọng của pháp luật đối với thời gian và quy trình hưởng BHXH, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Thực tế, đặc biệt là vào cuối năm, khi mà cơ quan và doanh nghiệp đều đang đối mặt với tình hình bận rộn và áp lực công việc tăng cao, cùng với sự đổ xô của người lao động để hoàn thành các thủ tục và yêu cầu liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH), việc thực hiện quy trình rút BHXH 1 lần thường gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự hỗn loạn và áp lực công việc cuối năm, khi mà nhiều doanh nghiệp và cơ quan phải đối mặt với việc kết thúc năm tài chính, làm báo cáo, kiểm toán, và giải quyết các công việc khác liên quan đến tài chính và nhân sự. Sự đổ xô của người lao động để đảm bảo quyền lợi của mình cũng làm tăng áp lực cho các bộ phận quản lý và thực hiện các quy trình hành chính.

Do đó, trong bối cảnh này, việc thực hiện quy trình rút BHXH 1 lần thường gặp các trở ngại, khiến cho quá trình giải quyết trở nên chậm trễ so với quy định của pháp luật. Những khó khăn này có thể bao gồm việc xử lý số lượng lớn hồ sơ, tăng cường nhân sự để đáp ứng nhu cầu, và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong quá trình thực hiện. Điều này làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người lao động và tạo thêm áp lực cho hệ thống quản lý Bảo hiểm xã hội trong việc thích ứng với tình hình công việc cuối năm.

Trên đây là nội dung bài viết "Lương hưu tháng 7/2023 nhận về chưa tăng nguyên nhân do đâu", nội dung trên mang tính chất tham khảo nếu quý khách hàng có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ, tư vấn. Rất mong được hợp tác với quý khách hàng. Cảm ơn và trân trọng ./.