1. Quyền ưu tiên trong Sở hữu trí tuệ

Quyền ưu tiên trong Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam xuất phát từ quy định về “nguyên tắc ưu tiên” trong Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Có thể hiểu là khi một người nộp đơn đăng ký ở nhiều quốc gia là thành viên của Công ước Paris, thì người này có quyền yêu cầu các quốc gia khác công nhận ngày nộp đơn là ngày nộp đơn đầu tiên tại quốc gia đầu tiên.

Ví dụ: Công ty X của Việt Nam đăng ký bảo hộ nhãn hiệu H tại Việt Nam ngày 18/06/2019. Sau đó 3 tháng, Công ty X tiếp tục đăng ký nhãn hiệu H sang Singapore vào ngày 18/09/2019 thì Công ty X có quyền xin hưởng quyền ưu tiên để ngày nộp đơn tại Singapore được tính là ngày nộp đơn đầu tiên (tức ngày 18/06/2019).

Vai trò của Quyền ưu tiên

Giả sử có Công ty Y nộp đơn đăng ký nhãn hiệu H tại Singapore ngày 18/07/2019 và Công ty X không xin hưởng quyền ưu tiên thì đương nhiên đơn đăng ký của X bị coi là nộp sau Y và không thể được bảo hộ tại Singapore. Nhưng, nhờ có Quyền ưu tiên mà Công ty X được hưởng nên ngày nộp đơn được tính là ngày nộp đơn đầu tiên (18/06/2019) sớm hơn Công ty Y nên đơn của Y sẽ bị từ chối bảo hộ.

Như vậy, Quyền ưu tiên giúp bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức khi tiến hành nộp đơn không cùng lúc tại các quốc gia khác nhau. Tránh bị kẻ xấu “ăn cắp chất xám”, “chiếm đoạt thương hiệu“,… Tất nhiên, để được hưởng quyền này thì người nộp đơn phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định.

Điều kiện yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn

Quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu quy định tại Điều 91 của Luật Sở hữu trí tuệ được áp dụng như sau:

  • Người nộp đơn là công dân, hoặc cư trú, hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại quốc gia Thành viên của Công ước Paris;
  • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại quốc gia Thành viên của Công ước Paris và đơn đó có yêu cầu xin hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu tương ứng;
  • Đơn đăng ký được nộp trong thời hạn 06 tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu, 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế kể từ ngày nộp đơn đầu tiên;
  • Nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên;
  • Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

 

2. Điểm cần lưu ý về quyền ưu tiên theo quy định của Công ước Paris

Quy định về Quyền ưu tiên tuy mang lại lợi thế cho doanh nghiệp khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài, nhưng cũng chính quy định này lại có thể làm doanh nghiệp bị mất nhãn hiệu của mình tại thị trường nước ngoài.

 

3. Ngày ưu tiên trong Sở hữu trí tuệ

Theo luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, ngày ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc là ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris trong khoảng thời gian theo quy định.

Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là ngày mà Cục SHTT công nhận người nộp đơn đã đáp ứng được các điều kiện về hình thức của đơn. Ngày nộp đơn hợp lệ có thể là ngày nộp đơn đầu tiên (nếu đơn không phải sửa chữa, bổ sung gì), hoặc là ngày sửa chữa bổ sung đơn lần cuối cùng tại Cục SHTT (nếu đơn chưa chính xác phải sửa chữa, bổ sung thêm các giấy tờ, tài liệu,…)

Ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris là ngày nộp đơn trước khi nộp đơn tại Cục SHTT Việt Nam nhưng không quá 06 tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu và không quá 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế.

Ngày ưu tiên là cơ sở quan trọng để xác định tính mới của đối tượng Sở hữu công nghiệp và xác định chủ thể nộp đơn sớm nhất.

 

4. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

1. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký có đối tượng Sở hữu công nghiệp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau, thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đủ điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng được các điều kiện bảo hộ và có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho 01 đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả chủ đơn. Nếu các chủ đơn không thoả thuận được thì tất cả các đơn đều bị từ chối bảo hộ.

Như vậy, theo nguyên tắc First-to-file, pháp luật chỉ bảo hộ cho chủ thể nộp đơn đăng ký sớm nhất đối với cùng một đối tượng thuộc quyền Sở hữu công nghiệp như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,… chứ không phải là người đầu tiên sáng tạo ra nó.

Trong thực tế chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp các ý tưởng vô tình bị trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau. Sự giống nhau này ít khi xảy ra với sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp nhưng rất phổ biến với nhãn hiệu. Với nguyên tắc “first to file”, pháp luật chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 01 chủ sở hữu duy nhất là người đầu tiên nộp đơn đăng ký. Điều này tránh được việc “ăn cắp ý tưởng”, “lợi dụng thương hiệu” của người khác để cạnh tranh không lành mạnh.

Dù bạn không cố tình “bắt chước” nhưng nếu bạn nộp đơn đăng ký sau thì kết quả là đơn của bạn sẽ bị từ chối bảo hộ. Điều này sẽ thôi thúc chủ thể sáng tạo phải đăng ký bảo hộ cho tài sản trí tuệ của mình càng sớm càng tốt để có lợi thế dựa trên nguyên tắc “first-to-file”. Điều này đồng nghĩa với việc giúp nâng cao ý thức của chủ thể sáng tạo để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nguyên tắc này cũng giúp giảm bớt các tranh chấp trong thực tế, Cơ quan nhà nước dễ dàng xác định chủ thể sáng tạo nào được cấp văn bằng.

 

5. Điểm hạn chế Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Dựa trên thực tế áp dụng thì nguyên tắc first to file cũng đang bộc lộ một số hạn chế nhất định. Mặc dù nó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cơ quan đăng ký, nhưng trong một số trường hợp vì mục đích trục lợi mà một số người đã “đăng ký hộ” nhãn hiệu cho các doanh nghiệp khiến cho các doanh nghiệp “khóc dở, mếu dở” để đòi lại được nhãn hiệu của mình. Xem thêm: Vấn nạn bảo hộ nhãn hiệu “ăn theo” những thương hiệu nổi tiếng

Để khắc phục tình trạng này hầu như các quốc gia đều quy định về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu trong một thời gian nhất định. Nếu không sử dụng nhãn hiệu thì có thể yêu cầu hủy hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhằm tạo điều kiện cho chủ sở hữu có thể lấy lại được nhãn hiệu của mình đồng thời phát huy được hết mục đích thương mại của nhãn hiệu.

Tuy nhiên nguyên tắc “first – to – file” vẫn được coi là nguyên tắc quan trọng nhất và là cơ sở pháp lý đầy đủ nhất trong việc chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu trong hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các hầu hết các hệ thống pháp luật trên thế giới như pháp luật của EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam,…

 

6. Nhãn hiệu đăng ký thành công cho nhóm sản phẩm thực phẩm

Luật Minh Khuê là đại diện của hàng trăm khách hàng trong nước và quốc tế trước Cục Sở hữu trí tuệ trong việc bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Đối với hoạt động tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê hân hạnh được đồng hành cùng Hộ kinh doanh Ba Lượt trong quá trính bảo hộ nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm thực phẩm. 

Dưới đây là thông tin về đơn đăng ký nhãn hiệu của Hộ kinh doanh Ba Lượt đã được cấp văn bằng năm 2021 bởi Cục sở hữu trí tuệ.

 Lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm thực phẩm

Thông tin chủ đơn: Hộ kinh doanh Ba Lượt

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Số đơn: 4-2019-50022

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu trắng, màu đen. 

 Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ trên nền màu trắng.

 Phần chữ: là chữ "BA LƯỢT" có màu đen, viết in hoa in đậm và cỡ lớn.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

Danh mục và phân loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 29: Thịt; sữa; rau được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nem chua; giò (chả); xúc xích.

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thương hiệu độc quyền có thể nộp hồ sơ giấy bằng cách đến trực tiếp cơ quan nhà nước, thông qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên website của Cục Sở hữu trí tuệ.

Đối với hình thức nộp hồ sơ giấy:

Tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện đến một trong các địa chỉ tiếp nhận sau:

– Nộp tại trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ theo địa chỉ 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Nộp tại văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ là 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ là số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Đối với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến:

Để nộp đơn đăng ký trực tuyến tổ chức, doanh nghiệp phải có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

– Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến

– Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Công ty luật Minh Khuê (phân tích)