1. Phân loại ngân sách nhà nước theo chương

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chương trình, mục tiêu và dự án ngân sách quốc gia; Nguồn ngân sách nhà nước; Cấp ngân sách nhà nước

Các thông tư quy định về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước bao gồm:

- Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

- Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

- Thông tư 51/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng.

Mỗi cấp ngân sách bố trí một Chương đặc biệt (các quan hệ khác của ngân sách) để phản ánh các khoản thu, chi ngân sách không thuộc dự toán giao cho các cơ quan tổ chức.

Xem mục lục ngân sách nhà nước theo Chương tại Phục lục I Thông tư 324/2016/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 93/2019/TT-BTC.

Chương được mã số hóa theo 3 ký tự theo từng cấp quản lý:

- Đối với cơ quan ở cấp trung ương, mã số 001 đến 399

- Đối với cơ quan cấp tỉnh, mã số từ 400 đến 599

- Đối với cơ quan ở cấp huyện, mã số từ 600 đến 799

- Đối với cơ quan cấp xã, mã số từ 800 đến 989

Như vậy, mã chương 754 theo phân loại mục lục ngân sách nhà nước thuộc đối tượng do cơ quan ở cấp huyện quản lý (dựa vào phụ lục I, Danh mục mã ngành kèm theo thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính). Như vậy, doanh nghiệp thuộc Chi cục thuế cấp quận, huyện, thị xã quản lý có mã chương là 754.

Mã chương nộp thuế là bao nhiêu?

Mã chương dựa theo loại hình doanh nghiệp như sau:

- Mã chương 754 là "Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh" thuộc cấp huyện quản lý -> Tức là doanh nghiệp thuộc chi cục thuế cấp Quận huyện quản lý thì có Mã chương là 754.

- Mã chương 755 là "Doanh nghiệp tư nhân" -> Tức là doanh nghiệp tư nhân thuộc chi cục thuế cấp quận huyện quản lý thì có mã chương là 755

- Mã chương 554 là "Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh" thuộc cấp tỉnh, thành phố quản lý -> Tức là doanh nghiệp thuộc chi cục thuế cấp tỉnh, thành phố quản lý thì có mã chương là 554.

 

2. Mã chương 754 là gì?

Mã chương 754 theo phân loại mục lục ngân sách nhà nước thuộc đối tượng do cơ quan ở cấp huyện quản lý (dựa vào phụ lục I, Danh mục mã ngành kèm theo thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính).

Như vậy, doanh nghiệp thuộc Chi cục thuế cấp quận, huyện, thị xã quản lý thì có mã chương là 754.

Tại phụ lục I, Danh mục mã ngành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính, mã chương 754 là 'Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh". Doanh nghiệp không có vốn đầu tư của nhà nước nhưng các hoạt động sản xuất và kinh doanh phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật mà nhà nước ban hành.

Hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khá rộng lớn, bao gồm các ngành nghề như: sản xuất, dịch vụ, thương mại,... Các hoạt động của doanh nghiệp ngoài quốc doanh không chỉ đem lại nguồn ngân sách dồi dào cho Nhà nước mà còn góp phần thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa và đóng góp phần lớn vào tổng kinh ngạch xuất khẩu cả nước. Theo nội dung Thông tư hướng dẫn ở trên, mã chương 754 có thể hiểu: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc quản lý của Chi cục Thuế cấp quận, huyện, thị xã.

 

3. Cách tra cứu mã chương nộp thuế

Để kiểm tra mã chương của doanh nghiệp, bạn cần truy cập vào website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn và làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Điền mã số thuế (mã số doanh nghiệp) để hệ thống kiểm tra, sau đó nhập mã xác nhận và ấn nút tra cứu

Bước 2: Tại kết quả hiện ra, trong trường Chương - khoản có hiện mã chương của doanh nghiệp. Thông thường, đối với doanh nghiệp không có vốn nhà nước, mã chương sẽ là 754.

 

4. Bảng mã chương ngân sách nhà nước

Mã số Tên Ghi chú
Chương thuộc trung ương                                               Giá trị từ 001 đến 399
001 Văn phòng chủ tịch nước  
002 Văn phòng quốc hội  
003 Tòa án nhân dân tối cao  
004 Viện kiểm sát nhân dân tối cao  
005 Văn phòng Chính phủ  
009 Bộ Công an  
010 Bộ Quốc phòng  
011 Bộ Ngoại giao  
012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
013 Bộ kế hoạch và Đầu tư  
014 Bộ Tư pháp  
016 Bộ Công thương  
017  Bộ khoa học và Công nghệ  
018  Bộ Tài chính  
019 Bộ Xây dựng  
021 Bộ Giao thông - Vận tải  
022  Bộ giáo dục và đào tạo  
023 Bộ Y tế  
024 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
025  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
026 Bộ Tài nguyên và Môi trường  
027 Bộ Thông tin và Truyền thông  
035 Bộ Nội vụ  
036 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
037  Thanh tra Chính phủ  
038 Bảo hiểm xã hội Việt Nam  
039 Kiểm toán Nhà nước  
040 Đài Tiếng nói Việt Nam  
041 Đài Truyền hình Việt Nam  
042 Thông tấn xã Việt Nam  
044 Đại học Quốc gia Hà Nội  
045 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
046 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
048 Liên minh hợp tác xã Việt Nam  
049 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  
050 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
083 Ủy ban Dân tộc  
088 Ủy ban sông Mê Kông  
100 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh  
107 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  
109 Văn phòng Trung ương Đảng  
110 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
111 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  
112 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  
113 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  
114 Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam  
115 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  
116 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  
117 Tổng công ty Động lực và máy nông nghiệp Việt Nam  
118 Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam  
119 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy  
120 Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam  
121 Tập đoàn dầu khí Việt Nam  
122 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam  
123 Tập đoàn Điện lực Việt Nam  
124 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
125 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  
126 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  
127 Tổng công ty Thép Việt Nam  
128 Tổng công ty Giấy Việt Nam  
129 Tập đoàn Dệt May Việt Nam  
130 Tổng công ty Cà phê Việt Nam  
131 Tổng công ty Lương thực miền Bắc  
132 Tổng công ty Lương thực miền Nam  
133 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam  
134 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  
135 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần  
136 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  
137 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam  
138 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam  
139 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
140 Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam  
141 Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  
142 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
143 Ngân hàng Chính sách xã hội  
145 Ngân hàng Phát triển Việt Nam  
146 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước  
147 Tổng công ty Viễn thông MobiFone  
148  Tổng công ty Tân Cảng - Bộ Quốc phòng  
149 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam  
150 Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần  
151 Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam  
152 Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh  
153 Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài  
154 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh  
158 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ  
159 Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống  
160 Các quan hệ khác của ngân sách  
161 Nhà thầu chính ngoài nước  
162 Nhà thầu phụ ngoài nước  
163 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam  
164 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
165 Tổng công ty Điện tử và Tin học  
167 Tổng công ty Da giầy Việt Nam  
168 Tổng công ty Nhựa Việt Nam  
169 Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam  
170 Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị  
171 Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần  
172 Tổng công ty Mía đường II - Công ty cổ phần  
173 Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt)  
174 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
175 Tổng công ty cồ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội  
176 Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)  
177 Tập đoàn Viễn thông quân đội  
179 Tổng công ty sông Đà  
180 Ban quản lý Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  
181 Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc  
182 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam  
183 Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam  
184 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam  
185 Hội Nhà văn Việt Nam  
186 Hội nhà báo Việt Nam  
187 Hội Luật gia Việt Nam  
188 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  
189 Hội Sinh viên Việt Nam  
190 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam  
191 Hội Nhạc sĩ Việt Nam  
192 Hội Điện ảnh Việt Nam  
193 Hội nghệ sĩ múa Việt Nam  
194 Hội Kiến trúc sư Việt Nam  
195 Hội Mỹ thuật Việt Nam  
196 Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam  
197 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam  
198 Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam  
199 Hội người cao tuổi Việt Nam  
200 Hội người mù Việt Nam  
201 Hội Đông y Việt Nam  
202 Hội Nạn nhân chất đốc da cam/dioxin Việt Nam  
203 Tổng hội Y học Việt Nam  
204 Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam  
205 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam  
207 Hội khuyến học Việt Nam  
399 Các đơn vị khác  
Chương thuộc cấp tỉnh                                                     Giá trị từ 400 đến 599
402 Văn phòng Hội đồng nhân dân  
405 Văn phòng Ủy ban nhân dân  
411 Sở Ngoại vụ  
412 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
413 Sở Kế hoạch và Đầu tư  
414 Sở Tư pháp  
416 Sở Công Thương  
417 Sở Khoa học và Công nghệ  
418 Sở tài chính  
419 Sở Xây dựng  
421 Sở Giao thông - Vận tải  
422 Sở Giáo dục và Đào tạo  
423 Sở Y tế  
424 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
425 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
426 Sở Tài nguyên và Môi trường  
427 Sở Thông tin và Truyền thông  
428 Sở Du lịch  
429 Sở Văn hóa - Thể thao  
435 Sở Nội vụ  
437 Thanh tra tỉnh  
439 Sở Quy hoạch - Kiến trúc  
440 Đài Phát thanh  
441 Đài Truyền hình  
442 Đài Phát thanh - Truyền hình  
448 Liên minh các hợp tác xã  
483 ban Dân tộc  
505 Ban quản lý khu công nghiệp  
509 Văn phòng Tỉnh ủy  
510 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  
511 Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh   
512 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh  
513 Hội Nông dân tỉnh  
514 Hội Cựu chiến binh tỉnh  
515 Liên đoàn lao động tỉnh  
516 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật  
517 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  
518 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật  
519 Hội Nhà văn  
520 Hội Nhà báo  
521 Hội Luật gia  
522 Hội Chữ thập đỏ  
523 Hội Sinh viên  
524 Hội Văn nghệ dân gian  
525 Hội Nhạc sĩ  
526 Hội Điện ảnh  
527 Hội nghệ sĩ múa  
528 Hội Kiến trúc sư  
529 Hội Mỹ thuật  
530 Hội nghệ sĩ sân khấu  
531 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số  
532 Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh  
533 Hội Người cao tuổi  
534 Hội người mù  
535 Hội Đông y  
536 Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin  
537 Hội Cựu thanh niên xung phong  
538 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi  
539 Hội khuyến học  
540 Hội cứu trợ trẻ em tàn tật  
551 Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam  
552 Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh  
553 Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài  
554 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh  
555 Doanh nghiệp tư nhân  
556 Hợp tác xã  
557 Hộ gia đình, cá nhân  
558 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ  
559 Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống  
560 Các quan hệ khác của ngân sách  
562 Nhà thầu phụ ngoài nước  
563 Các Tổng công ty địa phương quản lý  
564 Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)  
599 Các đơn vị khác  
Chương thuộc cấp huyện                                                  Giá trị từ 600 đến 799
605 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  
612 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
614 Phòng Tư pháp  
618 Phòng Tài chính - Kế hoạch  
619 Phòng Quản lý đô thị  
620 Phòng Kinh tế và Hạ tầng  
622 Phòng Giáo dục và Đào tạo  
623 Phòng Y tế  
624 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  
625 Phòng Văn hóa và Thông tin  
626 Phòng Tài nguyên và Môi trường  
635 Phòng Nội vụ  
637 Thanh tra huyện  
640 Đài phát thanh  
683 Phòng Dân tộc  
709 Huyện ủy  
710 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  
711 Huyện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  
712 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  
713 Hội Nông dân huyện  
714 Hội Cựu chiến binh huyện  
715 Liên đoàn Lao động huyện  
716 Liên minh hợp tác xã  
717 Hội Chữ thập đỏ  
718 Hội Người cao tuổi  
719 Hội Người mù  
720 Hội Đông y  
721 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin  
722 Hội Cựu thanh niên xung phong  
723 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi  
724 Hội khuyến học  
754 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh  
755 Doanh nghiệp tư nhân  
756 Hợp tác xã  
757 Hộ gia đình, cá nhân  
758 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước chiến trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ  
759 Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống  
760 Các quan hệ khác của ngân sách  
799 Các đơn vị khác  
Chương thuộc cấp xã                                                      Giá trị từ 800 đến 989
800 Tổng hợp ngân sách xã Để cơ quan kho bạc Nhà nước hạch toán tổng hợp ngân sách cấp xã
802 Hội đồng nhân dân  
805 Văn phòng Ủy ban nhân dân  
809 Công an xã  
810 Ban quân sự xã  
811 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã  
812 Hội liên hiệp phụ nữ xã  
813 Hội Nông dân xã  
814 Hội Cựu chiến binh xã  
819 Đảng ủy xã  
820 Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã  
822 Trường mầm non, nhà trẻ  
823 Trạm Y tế xã  
824 Hội Chữ thập đỏ xã  
825 Hội người cao tuổi xã  
826 Hội Khuyến học xã  
854 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh  
856 Hợp tác xã  
857 Hộ gia đình, cá nhân  
860 Các quan hệ khác của ngân sách  
989 Các đơn vị khác  

Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào về  vấn đề trên hoặc những vấn đề pháp lý khác xin vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật thuế trực tuyển qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.  Rất mong nhận dược sự hợp tác! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!