1. Yêu cầu của mạng lưới ngân hàng để được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Để được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng, Ngân hàng thương mại phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. Theo quy định này, tổ chức tín dụng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Có vốn điều lệ không dưới 3.000 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải có một mức vốn điều lệ đủ lớn để đảm bảo tính ổn định và sự tin cậy trong hoạt động kinh doanh của họ.

- Đã đăng ký hoạt động kinh doanh vàng. Điều này đảm bảo rằng tổ chức tín dụng đã tuân thủ các quy định pháp luật và có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ cần thiết để thực hiện hoạt động mua bán vàng miếng theo quy định.

- Có mạng lưới chi nhánh tại ít nhất 5 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này đảm bảo rằng tổ chức tín dụng có sự hiện diện rộng rãi và tiếp cận được một lượng lớn khách hàng trong nhiều khu vực khác nhau, từ đó tạo ra sự thuận tiện và tiếp cận cho khách hàng muốn thực hiện giao dịch mua bán vàng miếng.

Do đó, để đạt được giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, Ngân hàng thương mại cần phải có mạng lưới chi nhánh tại ít nhất 5 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và đáp ứng các điều kiện khác được nêu trên. Việc đáp ứng các điều kiện này là cần thiết để đảm bảo tính chất lượng và uy tín trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong lĩnh vực mua bán vàng miếng.

 

2. Hồ sơ của ngân hàng thương mại để được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Để đạt được Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, ngân hàng thương mại phải tuân thủ các quy định được đề cập tại Điều 9 của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN, đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 03/2017/TT-NHNN và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 24/2022/TT-NHNN. Để chuẩn bị hồ sơ, ngân hàng cần:

- Lập đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng theo mẫu trong Phụ lục 3 của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN.

- Cung cấp danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, và phòng giao dịch. Trụ sở chính là địa điểm chính của ngân hàng, nơi có các bộ phận quản lý chính của tổ chức, thường là tại địa chỉ mà ngân hàng đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Chi nhánh là các địa điểm phụ thuộc vào trụ sở chính, nằm ở các địa điểm khác nhau để phục vụ khách hàng một cách thuận tiện. Mỗi chi nhánh có thể có các dịch vụ và chức năng cụ thể tùy theo nhu cầu địa phương và chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Phòng giao dịch là các địa điểm phục vụ trực tiếp các giao dịch của khách hàng, thường là ở mức độ phân phối rộng lớn hơn so với chi nhánh. Các phòng giao dịch thường nằm ở các vị trí thuận tiện, có mật độ dân số cao để thu hút và phục vụ nhiều khách hàng.

- Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và văn bản chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng theo danh sách đã được xác nhận. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là tài liệu chứng nhận rằng chi nhánh của ngân hàng đã được đăng ký hoạt động và được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Giấy chứng nhận này cần được cấp sau khi chi nhánh hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật. Văn bản chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng theo danh sách đã được xác nhận là tài liệu chứng minh rằng địa điểm đăng ký đã được xác nhận và đáp ứng các yêu cầu cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định của pháp luật. Thông thường, văn bản này cần được thông báo và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của hoạt động kinh doanh.

Điều này phải tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm việc thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định. Các bước này giúp đảm bảo rằng ngân hàng thực hiện đầy đủ các yêu cầu và quy định để đạt được giấy phép và tiếp tục hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN, đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 15/2021/TT-NHNN, ngân hàng thương mại cần gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng đến Vụ Quản lý Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là bước quan trọng trong thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng.

Doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có nhu cầu kinh doanh mua, bán vàng miếng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng cũng cần gửi hồ sơ tương ứng đến Vụ Quản lý Ngoại hối để được cấp Giấy phép. Việc gửi hồ sơ và được cấp Giấy phép là bước quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến mua, bán vàng miếng hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật và có tính hợp pháp.

Vì vậy, việc gửi đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng tới Vụ Quản lý Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bước thiết yếu và bắt buộc đối với ngân hàng thương mại.

 

3. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại sau khi bị yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng

Sau khi bị yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, theo quy định tại khoản 2 Điều 18a của Thông tư 16/2012/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 của Thông tư 38/2015/TT-NHNN, ngân hàng thương mại phải thực hiện các trách nhiệm sau:

- Dựa vào kết quả thanh tra, giám sát hoặc đề nghị từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Vụ Quản lý Ngoại hối sẽ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng theo mẫu trong Phụ lục 19 của Thông tư này. Điều này nhằm đảm bảo quy trình hành động được thực hiện một cách đồng nhất và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thể hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Trong khoảng thời gian tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, ngân hàng thương mại phải:

+ Nộp lại bản chính của Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và bản chính các tài liệu liên quan, nếu có, mà không được tách rời khỏi Giấy phép.

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng.

Điều này đảm bảo rằng ngân hàng thương mại phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động mua bán vàng miếng trong thời gian quy định. Do đó, ngân hàng thương mại phải tuân thủ đúng thời hạn và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm nêu trên sau khi nhận được Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc này đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như giúp đảm bảo sự minh bạch và trật tự trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Quy định mới nhất về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước từ 27/11/2023. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!