Trong 6 tháng đầu năm 2022, xảy ra hơn 5,6 nghìn vụ tai nạn giao thông khiến hơn 3 nghìn người chết và gần 4 nghìn người bị thương. Những sự việc tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe con người, cần được điều tra giải quyết. Khi đó phải lập bản tường trình sự việc tai nạn để trình bày, báo cáo lại diễn biến sự việc.

 

1. Bản tường trình tai nạn giao thông là gì?

Bản tường trình là loại văn bản được dùng để ghi tại toàn bộ diễn biến một sự việc đã xảy ra, sự việc đó gây thiệt hại về người hoặc tài sản cho cá nhân, tổ chức. Bản tường trình là tài liệu quan trọng phục vụ cho việc thực hiện các công tác quản lý, giải quyết các vấn đề về trách nhiệm pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

 Theo đó bản tường trình tai nạn giao thông là loại văn bản được dùng để ghi lại toàn bộ nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của vụ việc tai nạn giao thông tại một thời điểm nhất định. Đối tượng viết bản tường trình tai nạn giao thông thường là người tham gia giao thông hoặc là người chứng kiến sự việc tai nạn giao thông. 

Nội dung của bản tường trình được lập cần có:

- Tính chất của từng sự việc;

- Nguyên nhân của sự việc đó

- Hậu quả của sự việc đó;

- Địa điểm xảy ra sự việc;

- Thời gian xảy ra sự việc

- Những nhân chứng, người có liên quan đến vụ tai nạn

- Trình tự, diễn biến vụ tai nạn

- Thiệt hại gây ra

- Người viết tường trình ký tên, chứ ký của những người chứng kiến.

Nội dung của bản tường trình cần trình bài ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ và chính xác.

>> Xem thêm: Gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người hình phạt như thế nào?

 

2. Tại sao phải làm bản tường trình tai nạn giao thông?

Bản tường trình tai nạn giao thông có vai trò rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền căn cứ trên đó để có thể tiến hành xem xét, điều tra vụ việc tai nạn giao thông một cách chính xác và nhanh chóng.

- Bản trường trình tai nạn giao thông đúng sự thật và chính xác sẽ góp phần giúp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra chính xác nguyên nhân dẫn đến tai nạn và từ đó xác định thiệt hại, trách nhiệm mà các bên phải chịu tùy vào mức độ tai nạn giao thông.

- Nếu người tường trình biên bản không đúng sự thật, gian dối nhằm che đậy sự thật bị phát hiện trong quá trình điều tra thì người làm bản tường trình có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Từ trước đến nay vụ việc tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều gây ra thiệt hại rất lớn về người và về tài sản. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn khi tiến hành điều tra và xác định định thiệt hại cũng như trách nhiệm khi mà không có nhân chứng hoặc bất cứ phương tiện nào có thể ghi lại quá trình đó. Do vậy khi là người chứng kiến toàn cảnh vụ tai nạn hoặc có mặt ở hiện trường thì bạn có thể giúp công việc điều tra dễ dàng có thể xác định đúng lỗi cũng như minh oan đúng cho người không có lỗi bằng cách viết lại bản tường trình về toàn bộ vụ tai nạn mà bạn chứng kiến.

>> Xem thêm: Mức bồi thường khi gây tai nạn giao thông được xác định như thế nào?

 

3. Khi viết bản tường trình tai nạn giao thông cần lưu ý điều gì?

Những tình tiết của vụ tại nạn phải được trình bày theo thứ tự cụ thể, nhất định.

Văn phong được sử dụng trong bản tường trình phải rõ ràng, chính chuyên tập trung vào trình bày sự việc tránh dùng những từ nhiều nghĩa, nhiều cách hiểu hay dùng những từ cảm thán để miêu tả về cảm xúc cá nhân.

Người viết bản tường trình phải khai báo toàn bộ sự việc một cách trung thực, rõ ràng, chính xác tránh gây nhầm lẫn cho người đọc.

 

4. Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông mới nhất

>> Tải ngay: Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạn phúc

 

BIÊN BẢN/ BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm .........

Tại      : ........................................................................ 

Chúng tôi gồm có:

1 ...........................................          Chức vụ: ................ 

2 ...........................................           Chức vụ: ............... 

3 ...........................................          Chức vụ: ................ 

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của                                            : ..................................... 

Địa chỉ thường trú                      : ..................................... 

Ngày, giờ xảy ra tai nạn             : ...................................... 

Nơi xảy ra tai nạn                       : ..................................... 

Diễn biến vụ tai nạn(nếu chi tiết): .................................. 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

Nguyên nhân vụ tai nạn ( nếu chi tiết) .............................. 

 .......................................................................................... 

........................................................................................... 

............................................................................................... 

Hậu quả : ................................................................................ 

.............................................................................................. 

................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Những người chứng kiến vụ tai nạn ( nếu có ):

1. Người thứ 1 : ....................................................................... 

2. Người thứ 2 : ....................................................................... 

Cam đoan : Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi: .... giờ ... tháng ... năm ... tại ....... 

XÁC NHẬN

( Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chình quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

 NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)        

>> Xem thêm: Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông