1. Báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức là gì? 

Báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức là một báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động, năng lực và thái độ làm việc của một công chức, viên chức trong giai đoạn thực tập. Báo cáo này được chuẩn bị và đánh giá bởi cấp trên của công chức, viên chức đó, bao gồm cả đồng nghiệp và cấp quản lý. Báo cáo kết quả tập sự thông thường được thực hiện tại cuối giai đoạn thực tập của một công chức, viên chức, và được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động của họ trong thời gian tập sự. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng của công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình và nhu cầu đào tạo, phát triển của họ trong tương lai. Báo cáo kết quả tập sự thường bao gồm các phần sau:

- Tổng quan về kết quả tập sự: đánh giá tổng thể về kết quả của công chức, viên chức trong giai đoạn tập sự, bao gồm cả điểm mạnh và điểm yếu của họ.

- Năng lực làm việc: đánh giá khả năng của công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của họ.

- Thái độ làm việc: đánh giá thái độ của công chức, viên chức trong công việc và mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp quản lý.

- Đề xuất và khuyến nghị: đưa ra các đề xuất và khuyến nghị về việc đào tạo, phát triển hoặc điều chỉnh chức danh công việc của công chức, viên chức trong tương lai.

Báo cáo kết quả tập sự là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá năng lực và định hướng phát triển của một công chức, viên chức trong tổ chức. Nó giúp cấp quản lý hiểu rõ hơn về khả năng và định hướng phát triển của nhân viên, từ đó tạo điều kiện để phát triển nhân viên một cách hiệu quả hơn.

>> Xem thêm: Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự mới nhất 

 

2. Mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức dùng làm gì?

Mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức là một tài liệu quan trọng được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động và năng lực làm việc của một công chức, viên chức sau quá trình tập sự. Báo cáo này được lập theo quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan, tổ chức. Mục đích của mẫu báo cáo kết quả tập sự là để đánh giá đối với công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, để xem xét xem họ có đủ năng lực và trình độ để tiếp tục làm việc trong vị trí của mình hay không. Ngoài ra, báo cáo này còn là cơ sở để cơ quan, tổ chức đưa ra quyết định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các công chức, viên chức sau khi kết thúc thời gian tập sự. Mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thông tin cá nhân của công chức, viên chức: bao gồm tên, chức danh, đơn vị công tác.

- Thời gian tập sự: bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình tập sự.

- Nội dung công việc và nhiệm vụ được giao trong thời gian tập sự.

- Đánh giá kết quả hoạt động của công chức, viên chức trong thời gian tập sự: đánh giá về tinh thần làm việc, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và thành tích đạt được.

- Đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng phát triển nghề nghiệp của công chức, viên chức.

- Những đề nghị, kiến nghị của cơ quan, tổ chức về công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp cho công chức, viên chức sau thời gian tập sự.

Mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức được lập theo đúng quy định của pháp luật và quy định của từng cơ quan, tổ chức cụ thể.

>> Tha khảo: Bài thu hoạch kiến tập sư phạm tiểu học, mầm Non

 

3. Mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức mới nhất

>>> Tải ngay: Mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức mới nhất

Hiện tại, không có một mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức cụ thể được quy định cho toàn bộ các cơ quan, đơn vị của nhà nước ở Việt Nam. Tuy nhiên, thông thường các đơn vị sẽ tự lập một mẫu báo cáo tương đối giống nhau, phù hợp với thực tế và yêu cầu của đơn vị. Sau đây là một mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức được tham khảo: Dưới đây là nội dung mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng về nội dung mẫu báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Cơ quan/Đơn vị Tên, chức vụ: giám đốc

Số hiệu: 20a

Thời gian tập sự: từ ngày 10/04/2023. đến ngày 15/04/2023

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẬP SỰ

Họ và tên: Nguyễn Thị C

 Ngày sinh: 19/08/2000

Giới tính: Nữ

 Chức vụ, đơn vị công tác trước đó: nhân viên công chức tập sự

 Đơn vị công tác hiện tại: công ty ABC

Thời gian công tác tại đơn vị hiện tại: 2 năm 3 tháng.

Mục tiêu tập sự: ổn định

 II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẬP SỰ

Kết quả đạt được:

- Nắm vững về quy trình và nhiệm vụ công việc của đơn vị

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng công việc

- Tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng

- Tham gia tích cực vào các hoạt động, dự án của đơn vị

- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp và cấp trên

Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục:

- Thiếu kinh nghiệm thực tế trong công việc

- Thiếu kiến thức chuyên môn trong một số lĩnh vực Không tổ chức thời gian và công việc hiệu quả

- Thiếu sự tự tin trong giao tiếp và giải quyết vấn đề

- Chưa hoàn toàn thích nghi.

III. Quy trình đánh giá kết quả tập sự của công chức, viên chức

Quy trình đánh giá kết quả tập sự của công chức, viên chức bao gồm các bước sau:

- Chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ cần thiết: Trước khi bắt đầu quá trình đánh giá, cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ cần thiết, bao gồm:

+ Biên bản kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ tập sự: Tài liệu này được lập bởi người phụ trách đào tạo tập sự và công chức, viên chức tập sự cùng ký nhận để chứng nhận việc hoàn thành các nhiệm vụ, công việc trong giai đoạn tập sự.

+ Bảng đánh giá kết quả tập sự: Bảng này ghi nhận các kết quả đánh giá về năng lực chuyên môn, năng lực làm việc nhóm, năng lực lãnh đạo, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, tác phong công vụ của công chức, viên chức tập sự.

- Tiến hành đánh giá: Sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu và hồ sơ, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành đánh giá kết quả tập sự của công chức, viên chức, bao gồm các bước sau:

+ Tiến hành đánh giá theo bảng đánh giá kết quả tập sự: Các cấp trên sẽ đánh giá kết quả tập sự của công chức, viên chức dựa trên bảng đánh giá được lập trước đó.

+ Đánh giá này sẽ ghi nhận kết quả về năng lực chuyên môn, năng lực làm việc nhóm, năng lực lãnh đạo, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, tác phong công vụ của công chức, viên chức tập sự.

- Cập nhật thông tin của công chức, viên chức lên hồ sơ cá nhân: Sau khi đánh giá xong, kết quả sẽ được ghi vào hồ sơ cá nhân của công chức, viên chức tập sự.

- Kết luận đánh giá: Dựa trên kết quả đánh giá, cơ quan, đơn vị sẽ đưa ra kết luận về việc công chức, viên chức đã hoàn thành chương trình tập sự

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Các bước thực hiện báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức

Để thực hiện báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức, cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu và dữ liệu cần thiết

Trước khi thực hiện báo cáo, cần chuẩn bị tài liệu và dữ liệu cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ. Các tài liệu và dữ liệu này bao gồm:

- Hồ sơ tập sự của công chức, viên chức: Thông tin về quá trình tập sự, kết quả đánh giá của cấp trên,...

- Điểm số của công chức, viên chức: Bao gồm điểm số của tập sự và điểm số các giai đoạn khác trong quá trình làm việc của công chức, viên chức.

- Thông tin khác: Thông tin về nhiệm vụ, công việc đã được giao trong thời gian tập sự, những khó khăn và thành tựu đã đạt được.

Bước 2: Thực hiện báo cáo

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu và dữ liệu cần thiết, cần thực hiện việc báo cáo kết quả tập sự của công chức, viên chức. Báo cáo cần được trình bày rõ ràng, chi tiết và đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình tập sự và kết quả đánh giá.

Bước 3: Gửi báo cáo đến cấp trên

Sau khi hoàn thành báo cáo, cần gửi báo cáo đến cấp trên để được duyệt và đánh giá. Cần đảm bảo thời gian gửi báo cáo đúng kỳ hạn quy định để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc đánh giá.

Bước 4: Xử lý các yêu cầu của cấp trên

Sau khi nhận được báo cáo kết quả tập sự, cấp trên sẽ tiến hành đánh giá và xử lý các yêu cầu liên quan đến việc thăng chức, nâng lương, hoặc kết thúc hợp đồng với công chức, viên chức.

Bước 5: Cập nhật thông tin vào hồ sơ của công chức, viên chức

Sau khi đã hoàn thành đánh giá và xử lý yêu cầu, cần cập nhật thông tin mới nhất vào hồ sơ của công chức. 

>> Tham khảo thêm: Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư

Trên đây là nội dung tư vấn mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi nào khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc kịp thời.