1. Biên bản sinh hoạt lớp là gì?

Biên bản sinh hoạt lớp là mẫu biên bản dành cho giáo viên chủ nhiệm, cán sự lớp lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung của buổi sinh hoạt lớp theo tuần hoặc tháng.  Biên bản sinh hoạt lớp thống kê lại kết quả mà lớp đạt được trong một thời gian nhất định hoặc những nhược điểm đang còn tồn tại, từ đó chủ nhiệm lớp sẽ đưa ra đánh giá, khen ngợi, phê bình, đồng thời đưa ra phương hướng khắc phục.

 

2. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp giành cho cấp học THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 

Tuần: 3

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm: Tại phòng học lớp 9A, trường THCS Thọ Tân

II. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A ; Thầy Lê Văn B

- Tập thể lớp: 9A

- Vắng mặt 01

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

Trong tuần qua các bạn học tập nghiêm túc có tham gia phát biểu bài, có chuẩn bị bài cũ trước khi đến lớp. Tuy nhiên thì trong thời gian học một số bạn vẫn nói chuyện riêng trong giờ

2. Các tổ chức nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

- Tổ 1: Học bài nghiêm túc

- Tổ 2: Nhiều bạn còn nói chuyện riêng

- Tổ 3: Soạn bài đầy đủ tuy nhiên thì có một vài bạn đi học muộn

3. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

- Nề nếp: Các bạn cơ bản đã có những tiến bộ trong nề nếp sinh hoạt lớp, tuy nhiên thì vẫn còn những vi phạm mà chúng ta cần khắc phục trong tuần sau như là hạn chế tình trạng đi học muộn, không nói chuyện riêng trong giờ

- Học tập: Tích cực soạn bài và làm bài tập về nhà một cách đầy đủ

4. Giáo viên chủ nghiệm nhận xét các hoạt động trong tuần

- Học tập: Có thái độ học tập tốt, làm bài tập đầy đủ

- Nề nếp: vệ sinh lớp sạch sẽ, các bạn có ý thức trong giữ gìn môi trường sống chung

- Xử lý vi phạm: Không có vi phạm

- Kế hoạch tuần tới: Tích cực phát huy những ưu điểm và hạn chế những nhược điểm. Phát huy tốt phong trào thi đua của lớp. Phát động các bạn tích cực học tập và rèn luyện nâng cao thành tích của lớp hơn nữa. 

GVCN 

Thư ký

 

3. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp giành cho cấp học THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp cuối tuần ……. năm học...........

Hôm nay vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại phòng học số 2 của lớp 10A tổ chức sinh hoạt lớp cuối tuần để đánh giá kiểm diểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp. 

Thành phần tham dự:

Thầy/cô giáo chủ nhiệm: Lê Thị Thủy

Cùng toàn thể các thành viên của lớp 10A

Vắng Lý do
1. Lê Thị M Bị sốt
2......................  

Chủ trì: Lê Thị T          Chức vụ: lớp trưởng

Thư ký: Lê Hòa B      Chức vụ: Lớp phó

Tập thể lớp 10A đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức sinh hoạt tập thể 

2. Tổ tưởng/tổ phó báo cáo các hoạt động của tổ trong tuần vừa qua

Trong tuần vừa qua thì các tổ có những vấn đề như sau;

- Tổ 1: Hoạt động tốt, tích cực tham gia học tập và rèn luyện. Một số thành viên luôn được khen trong các buổi học như là Lê Thị T , Đào Văn T ....

- Tổ hai: Các thành viên trong tổ cũng đã có những thành tích tốt trong học tập, tuy nhiên thì vẫn còn có những bạn đi học muộn như là Nguyên Văn P 

- Tổ 3: Các thành viên tích cực tham gia học tập, chuẩn bị bài. không có thành viên vi phạm trong tuần vừa qua. 

III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua. 

1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):

- Tổng số tiết học chính khóa/tuần: 45 , trong đó: Tốt: 45., Khá: 0 , TBình:0 ., Yếu:0 

- Tổng số tiết học phụ đạo 5 tiết trong đó có 5 tiết tốt, khá 0, trung bình 0, yếu 0 

+ Lý do tiết TB

+ Lý do tiết bị yếu

- Tổng số tiết không có thầy cô giáo dạy: không có

- Tình hình học tập trong tuần qua

+ Thuộc bài: 46/47 học sinh

+ Không thuộc bài: 01 học sinh

- Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần qua: Các bạn tích cực xây dựng bài và chuẩn bị bài kỹ trước khi lên lớp, trong tiết học thì luôn chú ý nghe giảng và hoàn thành các yêu cầu của các thầy cô. Tuy nhiên thì vẫn còn có một thành viên trong lớp không học bài cũ bị giáo viên nhắc nhở trong buổi học

- Biện pháp khắc phục: Nhắc nhở các bạn học bài và làm bài tập đầy đủ, có hình thức xử phạt đối với những bạn vi phạm

2. Bí thư chi đoàn

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào tuần qua: lớp đã tích cực tham gia phòng trào tuần lễ trồng cây do nhà trường đề xuất, các bạn tham gia đầy đủ

- Triển khai kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới: Tiếp tục học tập và sinh hoạt bình thường

- Công khai đoàn phí, quỹ đoàn

3. Lớp phó lao động

- Đánh giá vệ sinh lao động, vệ sinh trực tuần trong tuần qua: Các bạn phân công lao động vệ sinh sạch sẽ. 

- Kế hoạch tuần tới: Lớp chúng ta trực tuần nên các bạn chủ động mang chổi và phân công 5 bạn nam đi hót rác. Các thành viên trong lớp chủ động đến sớm vào lúc 5h30 phút

4. Thủ quỹ 

- Công khai các hoạt động tài chính

+ Thu..................(bằng chữ).......................;

+ Chi:.................(bằng chữ): …….....…….;

(lý do chi:……………………..........)

+ Còn lại:................................................

- Quĩ tuần tới(nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):.............................

5. Lớp trưởng:  Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):

- Nề nếp, ý thức thái độ học tập tốt. 

- Ý thức rèn luyện đạo đức sửa chữa khuyết điểm

- Vắng học, chào cơ, ngoại khóa

- Biện pháp, phương hướng tuần tới

- Ý kiến đề xuất

6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của thầy cô giáo chủ nhiệm lớp

- ưu điểm: Lớp tích cực học tập và rèn luyện, tập thể lớp đi lên. 

- Khuyết điểm: Vẫn còn có bạn không học bài cũ

- Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần

- Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):

- Định hướng học tập trong tuần tới

+ Nề nếp:

+ Học tập

+ Phong trào thi đua

7. Thư ký thông qua nội dung sinh hoạt lớp

8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản

VII. Chủ trì họp 

Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới 

Tiết SHL kết thúc lúc 11 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2024

Thư ký Chủ trì

 

4. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp dành cho cấp Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ........... Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2023-2024

Lớp: K64A khoa luật

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại phòng 1- G3

II. THÀNH PHẦN:

CB – GV – NV tham dự: Thầy Mai Văn T

Cán bộ Đoàn – Hội khoa tham dự: Bí thư Lê Thị T

Ban cán sự lớp: Nguyễn Hữu H

Có mặt : ..../... (số SV có mặt/sĩ số SV của lớp)

III. NỘI DUNG:

1. Triển khai các nội dung và hoạt động liên quan đến SV:

1.1 Nội dung triển khai của BCS lớp.

- Về học tập

- Về phong trào thi đua

1.2 Nội dung triển khai của BCH Đoàn- Hội khoa.

- Phòng trào thi đua trong tuần tới

1.4 Nội dung triển khai của CB – GV – NV khoa.

2. Những góp ý cho hoạt động của Nhà trường:

Phần góp ý cho Nhà trường: Cần tích cực hơn nữa trong các phong trào hoạt đồng mà trường đề ra. 

Những góp ý đã được CB – GV – NV giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có gải đáp thì vui lòng để trống những dòng phía dưới)

- Không có

Những góp ý đã được BCH Đoàn – Hội khoa giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có giải đáp vui lòng để trống các dòng phía dưới)

- Không co

Đại diện ban cán sự lớp thông qua biên bản sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

CB-GV - NV tham dự TM. Ban cán sự lớp TM. Sinh viên tham dự

Lưu ý: Những nội dung chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nôi dung mang tính chất gợi ý, các bạn sẽ thay thế bằng những nội dung khác sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. 

>> Xem thêm: Mẫu Kịch bản chương trình Sinh hoạt lớp mới nhất 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến biên bản họp lớp ở các cấp học.Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc phản ánh thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để được hỗ trợ.