1. Mẫu đơn xin hưởng thai sản

Trợ cấp thai sản/Bảo hiểm thai sản hay chế độ thai sản là cách gọi khác nhau về quyền lợi của người lao động nữ được hưởng khi mang thai. Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất (mẫu số 11B-HSB) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

>> Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu số 11B-HSB

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

---------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận ..................................................................

Họ tên: ........................................................ , số sổ BHXH: .................................

Số CMND ................................................ do ......................................................

cấp ngày ……. tháng …… năm ……

Hiện cư trú tại:......................................................................................................

............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): ……………....................……ĐTDĐ:………....................

Có thời gian tham gia BHXH là …… năm …… tháng

Nghỉ việc, không đóng BHXH từ tháng …… năm ……

Sinh con/Nhận nuôi con nuôi ngày …… tháng …… năm……

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

……, ngày …… tháng ……năm……

Xác nhận của chính quyền

địa phương nơi cư trú

(ký, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……năm……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất

2. Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thai sản

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp về trợ cấp thai sản như sau:

Tôi đã đóng bảo hiểm ở công ty từ tháng 01/2014, đến tháng 06/2015 tôi dự kiến sinh. Tuy nhiên, do động thai nên đến tháng 03/2015, tôi đã xin công ty cho nghỉ không lương.

Vậy tôi muốn hỏi là nếu tôi xin nghỉ thai sản vào 2 tháng tới (tức tháng 4 và tháng 5) thì liệu có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: nga tưởng

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Bạn dự kiến sinh vào tháng 6/2015, nhưng bạn đã xin công ty cho nghỉ không lương từ tháng 3/2020, do đó trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015 bạn phải đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên bạn mới đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Theo như bạn trình bày thì trường hợp của bạn đã đóng đủ 9 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

3. Điều kiện để hưởng chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư, em muốn hỏi: Em đóng Bảo hiểm xã hội ở công ty A được 6 năm, em nghỉ được một thời gian sau đó em đi làm tại công ty B từ lúc em làm đến lúc em nghỉ sinh em chỉ đóng Bảo hiểm xã hội ở công ty B được 4 tháng anh chị cho em hỏi trường hợp của em có đựợc hưởng chế độ thai sản không ạ ?

Chân thành cám ơn!

Người gửi: Mai

>> Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 9 Thông tư 59/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội ở công ty A được 6 năm. Sau đó bạn nghỉ việc một thời gian và đi làm tại công ty B. Từ lúc bạn tới làm đến lúc bạn nghỉ việc tại công ty B bạn đóng bảo hiểm được 04 tháng. Như vậy, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì nếu trong vòng 12 tháng trước khi sinh bạn đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên là bạn sẽ được hưởng bảo hiểm. Thời gian 06 tháng ở đây được tính cộng dồn cả trong thời gian bạn làm việc tại công ty A và công ty B trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

4. Cắt giảm chế độ trợ cấp thai sản?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Tôi là nhân viên của một công ty liên doanh, từ trước tới nay chúng tôi vẫn đóng bảo hiểm lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật và được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản.

Tuy nhiên, gần đây công ty tôi treo bảng thông báo từ năm 2015 sẽ tiến hành cắt bỏ phần phụ cấp thai sản. Công ty tôi làm như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Kính mong luật sư giải đáp cho tôi! Xin cảm ơn!

Người gửi: Long Anh

Luật sư tư vấn Luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Điều 23Luật bảo hiểm xã hội 2014quy định:

"Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

...

5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn."

Theo đó thì việc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đó có trợ cấp thai sản là trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm không phải của người sử dụng lao động. Bạn có hỏi về phụ cấp thai sản, Luật không có quy định về phụ cấp thai sản như bạn nói, tôi có thể hiểu rằng đây là một vấn đề trong nội quy của công ty, công ty hỗ trợ cho lao động nữ một khoản tiền trong thời kì thai sản. Vì một lí do nào đó công ty thông báo không tiếp tục cho trả khoản phụ cấp này nữa, việc này không trái quy định của pháp luật nếu công ty làm đầy đủ và đúng các thủ tục đăng kí lại nội quy lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

5. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Em có 2 vấn đề (riêng biệt) về chế độ thai sản mong các luật sư giải đáp như sau:

1. Vấn đề 1: Công ty em cùng bà xã em làm mua bảo hiểm cho công nhân theo quý 3 tháng tính từ 01/01/2015 đến 31/3/2015, trong thời gian đó vợ em sinh con ngày 19/2/2015 đến hết quý bảo hiểm 31/3/2015 mà công ty không mua bảo hiểm cho. Vậy có phải do vợ em nghỉ thai sản không đóng bảo hiểm nên không có hay sao ?

2. Vấn đề 2: Vợ em nghỉ thai sản 19/2/2015 đến nay chưa có tiền thai sản, em có điện thoại công ty em hỏi thì họ bảo đợi họ làm mặt bằng lương bảo hiểm lên 01/05/2015 rồi họ mới làm nộp qua bên bảo hiểm. Công ty làm vậy có đúng luật không? Liệu vợ em có được hưởng tiền thai sản trên hệ số lương mới cao hơn không ? 2 vợ chồng em đóng bảo hiểm được 3 năm rồi.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: P.H

Trả lời:

Xin chào bạn, đối với câu hỏi của bạn công ty xin hỗ trợ bạn trả lời như sau:

Căn cứ vào các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này"

Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy đối với vấn đề thứ nhất của bạn thì Luật bảo hiểm xã hội 2014 cụ thể là tại điều 31 đã quy định rất rõ về việc điều kiện được hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Và trong tình huống của bạn chúng tôi nhận thấy vợ của bạn mới đóng bảo hiểm xã hội theo quý từ 1/1/2015 đến tháng 31/3/2015 và cũng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật và không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nếu trường hợp vợ bạn đóng bảo hiểm theo quý và các quý của năm trước vợ bạn vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tức là vợ bạn sinh vào ngày 19/2/2015 thì trong vòng 12 tháng trước đó vợ bạn làm việc cho công ty và đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng thì vợ bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Bạn phải xem xét kỹ lại tình huống của vợ bạn và đối chiếu lại với những nội dung mà chúng tôi đã phân tích cho bạn ở trên.

Vấn đề thứ thứ hai chúng tôi xin trả lời như sau: Công ty làm như vậy là không đúng với quy định của pháp luật. Bởi vì theo như điều 103 Luật bảo hiểm xã hội thì Người sử dụng lao động phải giải quyết cho người lao động thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ người sử dụng lao động.

Và bạn sẽ không được hưởng lương theo mức có hệ số mới cao hơn mà theo quy định của pháp luật thì vợ bạn sẽ đưởng hưởng mức bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê