1. Mẫu đơn xin hưởng thai sản

Trợ cấp thai sản/Bảo hiểm thai sản hay chế độ thai sản là cách gọi khác nhau về quyền lợi của người lao động nữ được hưởng khi mang thai. Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất (mẫu số 11B-HSB) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

>> Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu số 11B-HSB

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

---------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận ..................................................................

Họ tên: ........................................................ , số sổ BHXH: .................................

Số CMND ................................................ do ......................................................

cấp ngày ……. tháng …… năm ……

Hiện cư trú tại:......................................................................................................

............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): ……………....................……ĐTDĐ:………....................

Có thời gian tham gia BHXH là …… năm …… tháng

Nghỉ việc, không đóng BHXH từ tháng …… năm ……

Sinh con/Nhận nuôi con nuôi ngày …… tháng …… năm……

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

……, ngày …… tháng ……năm……

Xác nhận của chính quyền

địa phương nơi cư trú

(ký, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……năm……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

2. Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thai sản

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp về trợ cấp thai sản như sau:

Tôi đã đóng bảo hiểm ở công ty từ tháng 01/2014, đến tháng 06/2015 tôi dự kiến sinh. Tuy nhiên, do động thai nên đến tháng 03/2015, tôi đã xin công ty cho nghỉ không lương.

Vậy tôi muốn hỏi là nếu tôi xin nghỉ thai sản vào 2 tháng tới (tức tháng 4 và tháng 5) thì liệu có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: nga tưởng

Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thai sản

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Bạn dự kiến sinh vào tháng 6/2015, do đó trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015 bạn phải đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên bạn mới đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Theo như bạn trình bày thì trường hợp của bạn đã đóng đủ 10 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

3. Điều kiện để hưởng chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư, em muốn hỏi: Em đóng Bảo hiểm xã hội ở công ty A được 6 năm, em nghỉ được một thời gian sau đó em đi làm tại công ty B từ lúc em làm đến lúc em nghỉ sinh em chỉ đóng Bảo hiểm xã hội ở công ty B được 4 tháng anh chị cho em hỏi trường hợp của em có đựợc hưởng chế độ thai sản không ạ ?

Chân thành cám ơn!

Người gửi: Mai

>> Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 và Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con;

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

- Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi mà đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội ở công ty A được 6 năm. Sau đó bạn nghỉ việc một thời gian và đi làm tại công ty B. Từ lúc bạn tới làm đến lúc bạn nghỉ việc tại công ty B bạn đóng bảo hiểm được 04 tháng. Như vậy, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì nếu trong vòng 12 tháng trước khi sinh bạn đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên là bạn sẽ được hưởng bảo hiểm. Thời gian 06 tháng ở đây được tính cộng dồn cả trong thời gian bạn làm việc tại công ty A và công ty B trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng!

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

4. Cắt giảm chế độ trợ cấp thai sản?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Tôi là nhân viên của một công ty liên doanh, từ trước tới nay chúng tôi vẫn đóng bảo hiểm lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật và được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản.

Tuy nhiên, gần đây công ty tôi treo bảng thông báo từ năm 2015 sẽ tiến hành cắt bỏ phần phụ cấp thai sản. Công ty tôi làm như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Kính mong luật sư giải đáp cho tôi! Xin cảm ơn!

Người gửi: Long Anh

Cắt giảm chế độ trợ cấp thai sản?

Luật sư tư vấn Luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Điều 20 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định

"Tổ chức bảo hiểm xã hội có các trách nhiệm sau đây:

...3. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc trả lương h­ưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;..."

Theo đó thì việc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đó có trợ cấp thai sản là trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm không phải của người sử dụng lao động. Bạn có hỏi về phụ cấp thai sản, Luật không điều chỉnh cái gọi là phụ cấp thai sản như bạn nói, tôi có thể hiểu rằng đây là một vấn đề trong nội quy của công ty, công ty hỗ trợ cho lao động nữ một khoản trong thời kì thai sản. Vì một lí do nào đó công ty thông báo không tiếp tục cho trả khoản phụ cấp này nữa, việc này không trái quy định của pháp luật nếu công ty làm đầy đủ và đúng các thủ tục đăng kí lại nội quy lao động theo quy định của bộ luật lao động 2012

Mọi vướng mắc pháp lý đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp trực tuyến. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2020

5. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Em có 2 vấn đề (riêng biệt) về chế độ thai sản mong các luật sư giải đáp như sau:

1. Vấn đề 1: Công ty em cùng bà xã em làm mua bảo hiểm cho công nhân theo quý 3 tháng tính từ 01/01/2015 đến 31/3/2015, trong thời gian đó vợ em sinh con ngày 19/2/2015 đến hết quý bảo hiểm 31/3/2015 mà công ty không mua bảo hiểm cho. Vậy có phải do vợ em nghỉ thai sản không đóng bảo hiểm nên không có hay sao ?

2. Vấn đề 2: Vợ em nghỉ thai sản 19/2/2015 đến nay chưa có tiền thai sản, em có điện thoại công ty em hỏi thì họ bảo đợi họ làm mặt bằng lương bảo hiểm lên 01/05/2015 rồi họ mới làm nộp qua bên bảo hiểm. Công ty làm vậy có đúng luật không? Liệu vợ em có được hưởng tiền thai sản trên hệ số lương mới cao hơn không ? 2 vợ chồng em đóng bảo hiểm được 3 năm rồi.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: P.H

Trả lời:

Xin chào bạn, đối với câu hỏi của bạn công ty xin hỗ trợ bạn trả lời như sau:

Căn cứ vào các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006:

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy đối với vấn đề thứ nhất của bạn thì Luật bảo hiểm xã hội 2006 cụ thể là tại điều 28 đã quy định rất rõ về việc điều kiện được hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Và trong tình huống của bạn chúng tôi nhận thấy vợ của bạn mới đóng bảo hiểm xã hội theo quý từ 1/1/2015 đến tháng 31/3/2015 và cũng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật và không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nếu trường hợp vợ bạn đóng bảo hiểm theo quý và các quý của năm trước vợ bạn vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tức là vợ bạn sinh vào ngày 19/2/2015 thì trong vòng 12 tháng trước đó vợ bạn làm việc cho công ty và đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng thì vợ bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Bạn phải xem xét kỹ lại tình huống của vợ bạn và đối chiếu lại với những nội dung mà chúng tôi đã phân tích cho bạn ở trên.

Vấn đề thứ thứ hai chúng tôi xin trả lời như sau: Công ty làm như vậy là không đúng với quy định của pháp luật. Bởi vì theo như điều 117 Luật bảo hiểm xã hội thì Người sử dụng lao động phải giải quyết cho người lao động thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ người sử dụng lao động.

Và bạn sẽ không được hưởng lương theo mức có hệ số mới cao hơn mà theo quy định của pháp luật thì vợ bạn sẽ đưởng hưởng mức bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trên đây là nội dung hỗ trợ trả lời của công ty đối với hai vấn đề mà bạn đưa ra. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Công ty thông báo phá sản, lao động nữ mang thai có được hưởng chế độ thai sản không ?

6. Nghỉ đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi tham gia đóng BHXH tháng 06/2009 đến 07/2014 thì công ty giải thể nên không đóng nữa. Trong thời gian nghỉ việc tôi đã có thai được 01 tháng. Vậy luật sư cho tôi hỏi. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Hay là khi tôi tham gia đóng BHXH tiếp tục mới được hưởng chế độ thai sản ?
Tôi cảm ơn luật sư!

Nghỉ đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Công văn 1246/BHXH-BT giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện quy định:

"1. Đối với đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội số tiền lớn, thời gian dài: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết khởi kiện ra Tòa án.

2. Đối với đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội đang bị khởi kiện, đang được Tòa án xét xử hoặc đơn vị đang thi hành án theo phán quyết của Tòa án thì thực hiện thu Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ cho người lao động như sau:

a) Tiếp tục tính thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh, cùng với số tiền nợ và tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo quy định.

b) Việc ghi, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội làm căn cứ giải quyết chế độ đối với người lao động ngừng việc và các trường hợp tử tuất thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đối với người lao động theo nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm nào thì giải quyết chế độ đến thời điểm đó.

d) Về chế độ bảo hiểm y tế: theo Công văn số 6168/BYT-BH ngày 03/10/2011 của Bộ Y tế về việc giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh trong thời gian không đóng bảo hiểm y tế thì người lao động không được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế, kể cả các trường hợp đã truy đóng"

Như vậy, theo nguyên tắc thì bạn đóng BHXH đến thời điểm nào thì giải quyết chế độ đến thời điểm đó.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong trường hợp này, nếu bạn đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?