1. Mẫu đơn tố cáo cập nhật mới nhất

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn tố cáo cập nhập mới nhất áp dụng theo luật tố cáo hiện nay:

>> Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …… )

Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ………

VIỆN KIỂM SÁT ………………………………

Họ và tên tôi: ……………… Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …………………… Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………

Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Vì anh …… đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi gồm ……

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/Chị ………… đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nói trên.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh/Chị …… đã chiếm đoạt là có giá trị là …… triệu đồng của tôi.

Hành vi của Anh/Chị ………… có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - qui định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại khoản … Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể được quy định như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: …”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh … Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh ……… phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Quy định về tố cáo hành vi tham nhũng và hướng dẫn viết đơn tố cáo tham nhũng ?

2. Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi công an

Công ty Luật Minh Khuê hỗ trợ tư vấn về mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt mới tới cơ quan công an theo quy định của luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành:

>> Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo của …………………..)

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Họ và tên tôi: ………… Nguyễn Thị A … Sinh ngày: .../..../19…..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….……

Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …..…

………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Văn A Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………

Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh Nguyễn Văn A đã chiếm đoạt số tiền là …… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh …… có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …… Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về lối đi chung/đường đi nội bộ trong gia đình theo quy định pháp luật ?

3. Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Đơn tố cáo hành vi tham nhũng để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi tham nhũng của …… )

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

Họ và tên tôi: ………………… Sinh ngày:……

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: ………………… Sinh ngày:………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………

Ngày cấp:………… Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Vì anh ……… đã có tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………... Sự việc cụ thể như sau:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ……… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……… đã chiếm đoạt …… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ……… có dấu hiệu phạm tội “tham nhũng tài sản” - qui định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào có “Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tham ô, tham nhũng tài sản của công dân thì phạm tội này.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ……… Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh …… về hành vi tham ô, tham nhũng tài sản.

- Buộc anh ……… phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ luật sư, tư vấn pháp luật;

2. Luật sư tư vấn pháp luật hình sự;

3. Dịch vụ luật sư bào chữa tại tòa án;

4. Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự;

5. Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp;

6. Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;

>> Xem thêm:  Khi nào thì khiếu nại lần hai? Khiếu nại về đất đai thì phải làm như thế nào mới đúng luật?

4. Mẫu đơn tố cáo nặc danh (ẩn danh)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn tố cáo nặc danh (không tiết lộ thân phận của người tố cáo) để Quý khách hàng tham khảo, vận dụng trong từng sự việc pháp lý - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo nặc danh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: (Không điền thông tin người gửi hoặc ghi chữ nặc danh/ẩn danh) (2); mã số hồ sơ…… .(3)

Địa chỉ: ………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…

…………………………………………………

……………………………………………… (2)

Nay tôi đề nghị:

………………………………………………

……………………………………………… (3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo (có thể ẩn danh).

(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

-----------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162;

>> Xem thêm:  Quy định mới về tố cáo trong tố tụng dân sự ? Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại, tố cáo

5. Mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Công ty Luật Minh Khuê hướng dẫn cách viết đơn tố cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để quý khách hàng tham khảo, vận dụng để áp dụng trên thực tiễn:

Mẫu đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------

>> Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20...

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản của ……… )

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ..........., THÀNH PHỐ ...................

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Họ và tên tôi: Nguyễn Thị A Sinh ngày:………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………

Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….

Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …..

……………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo): Nguyễn Văn A Sinh ngày: ……

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………

Ngày cấp:………………… Nơi cấp: …………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là Nguyễn Văn A Sự việc cụ thể như sau: Vào ngày ………. Anh Nguyễn Văn A có vay của tôi số tiền là ……. VNĐ, nhưng sau khi nhận được số tiền của tôi anh Nguyễn Văn A đã đi khỏi nơi cu trú, tôi đã nhiều lần liên lạc, gọi điện nhưng anh Nguyễn Văn A không bắt máy. Bằng hành vi nói trên tôi cho rằng anh Nguyễn Văn A có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cụ thể được quy định như sau:

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b. Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản…”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh Nguyễn Văn A về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,

- Buộc anh Nguyễn Văn A phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Viết nội dung đơn tố cáo hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng như thế nào ?

6. Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích

Hành vi gây thương tích cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật, người bị gây thương tích có quyền làm đơn tố cáo gửi có quan công an để được xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự hiện hành:

6.1. Tội cố ý gây thương tích:

Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội cố ý gây thương tích không có quy định riêng về độ tuổi nên vì em bạn đã 17 tuổi, em bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Cụ thể:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:...

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

6.2. Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích mới nhất:

>> Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày .... tháng ....năm 20....

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi đánh người gây thương tích của ông Nguyễn Văn A)

Kính gửi: - CÔNG AN HUYỆN……………– THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Họ và tên tôi: NGUYỄN THỊ A Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 18/04/1980

Thẻ Căn cước công dân số: 015 184 000…. Cấp ngày: 15/02/2018

Cấp bởi: Cục trưởng, cục Cảnh sát ĐKQL - cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú:…….. Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại:……… Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn A, địa chỉ:…….. quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, (tôi có gửi kèm theo đơn này hình ảnh, tin nhắn và file ghi âm, giấy vay tiền của ông Nguyễn Văn A) cụ thể vụ việc như sau:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông Nguyễn Văn A đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn A có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” – Quy định tại Điều 134, Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông Nguyễn Văn A.

Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Nguyễn Văn A về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Kết luận: Các mẫu đơn tố cáo trên có thể dùng để tố cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật dựa trên các tình huống cụ thể. Quý khách hàng có thể tham khảo tự xây dựng đơn tố cáo cho mình hoặc trao đổi trực tiếp với luật sư của chúng tôi qua số HOTLINE 24/7: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về Tội vu khống, bôi nhọ danh dự làm hạ thấp uy tín cá nhân, Doanh nghiệp ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người khác ?

Trả lời:

Hành vi đánh người (Cố ý gây thương tích) là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự nếu gây thương tật (thương tích) cho người khác từ 11% trở lên. Nếu dưới 11 % mà gây cố tật (thương tật không thể phục hồi) hoặc dùng các hung khí nguy hiểm như dao nhọn, súng ... vẫn có thể bị khởi tố theo tội danh cố ý gây thương tích thậm chí là tội giết người nếu có động cơ, mục đích tước đoạt tính mạng người khác.

Vậy, người bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe có thể làm đơn tố cáo hoặc đơn trình báo ra cơ quan công an quận/huyện để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những quy định pháp luật hiện nay.

Câu hỏi: Đơn tố cáo là gì ? Cách gửi đơn tố cáo ?

Trả lời:

Đơn tố cáo được hiểu là văn bản mà người dân viết ra, soạn ra gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vụ việc mà mình gặp phải hoặc phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của người khác.

Pháp luật Việt Nam khuyến khích người dân thực hiện quyền tố cáo của mình và từng bước xây dựng cơ chế để bảo đảm quyền lợi của người được tố cáo.

Người dân có thể tham khảo một số mẫu đơn tố cáo của bài viết này để vận dụng trong từng trường hợp cụ thể. Về nguyên tắc, nội dung tố cáo rõ ràng, có căn cứ (có bằng chứng) sẽ được cơ quan điều tra xem xét, xử lý và giải quyết.

Câu hỏi: Cách viết đơn tố cáo nặc danh (dấu tên người tố cáo) ?

Trả lời:

Người viết đơn tố cáo có quyền ẩn danh (nặc danh), đơn tố cáo có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Đơn tố cáo nặc danh vẫn được cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý nếu các thông tin cung cấp trong đơn là đúng, có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Cách viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an ?

Trả lời:

Cơ quan công an là đơn vị chuyên trách tiếp nhận các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hình sự (Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Người dân có thể làm đơn tố cáo theo các mẫu kể trên để gửi đến cơ quan điều tra (công an quận, huyện) để được xử lý hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người khác.

Câu hỏi: Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo, đe dọa người khác ?

Trả lời:

Khi là nạn nhân của hành vi đe dọa (gây thương tích, giết người...) hoặc là nạn nhân của các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật này đến cơ quan điều tra để áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ, điều tra hành vi phạm tội hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời ... qua đó giúp người dân khắc phục các hậu quả pháp lý đã xảy ra hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong tương lai.