Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn tố cáo"

đơn tố cáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn tố cáo.

Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14

Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14
Luật tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019:

Mẫu đơn tố cáo cập nhật mới nhất năm 2020

Mẫu đơn tố cáo cập nhật mới nhất năm 2020
Đơn tố cáo thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề trên:

Làm gì khi quyền lợi ích của mình bị xâm hại?

Làm gì khi quyền lợi ích của mình bị xâm hại?
Thưa luật sư! Tôi tố cáo tiêu cực nhưng không được chính quyền huyện giúp đỡ còn dùng mọi thủ đoạn để bao che cho đối tượng tố cáo và đã kết luật sai bản chất sự việc. tôi làm đơn khiếu nại và đưa chứng cứ lên mạng xã hội với mục đích để chính quyền không thể bao che vì dư luận xã hội