1. Thị thực là gì? 

Căn cứ theo khoản 11 điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 thì thị thực hay còn được gọi là visa là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử, thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử. 

Theo điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 sửa đổi 2019 thì điều kiện để được cấp thị thực là:

- Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

- Có cơ quan tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại điều 16a và điều 16b và khoản 3 điều 17

- Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh tại điều 21

- Giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh đối với người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh về việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của luật đầu tư; người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật Luật sư; người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động; người nước ngoài phải vào học tập phải có văn bản tiếp nhất của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam. 

Thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc diện quy định tại khoản 1,2,3, và 4 điều 8. 

 

2. Nội dung mẫu giấy miễn thị thực mới nhất

Giấy miễn thị thực là một loại thị thực dài hạn mà Chính Phủ Việt Nam ưu tiên cấp cho người có nguồn gốc Việt Nam hoặc người có người thân là công dân Việt Nam với thời hạn là tối đa 5 năm và mỗi lần nhập cảnh sẽ được miễn Visa Việt Nam trong 06 tháng. Giấy miễn thị thực này có thể được dán vào một trang của hộ chiếu hoặc một số trường hợp sẽ được cấp rời. 

Mẫu NA9 đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài tại Việt Nam, ban hành theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Theo đó thì bạn có thể tải mẫu này tại thông tư số 04/2015/TT-BCA 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE/REISSUANCE

OF A VISA EXEMPTION CERTIFICATE

1- Họ tên (chữ in hoa): ....................................................................... 

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: .............................................................................................. 

Place of birth

5- Quốc tịch gốc: ....................................... 6- Quốc tịch hiện nay: …… 

Nationality at birth                                           Current nationality:

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số ...................................... 

Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: …………………………… có giá trị đến ngày: ….../ ……./……......

Issuing authority:                                             Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nghề nghiệp:..…………………….

Occupation

9- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: .......................................................

Current residential, business address abroad:

...........................................................  Số điện thoại/Email: ……………………… 

                                                               Telephone/Email

10- Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có)

Previous residential address in Viet Nam before residing abroad (if any)

............................................................................................................................... 

11- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam ............................................................................. 

Contact address in Viet Nam

.....................................................................  Số điện thoại ……………………… 

                                                                           Telephone

12- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh)

Accompanying minors (under 14 years old) included in the applicant 's passport (full name, sex, date of birth (Day, Month, Year)).

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

13- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp giấy miễn thị thực (3)

Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The applicant ’s signature and full name

 

Ghi chú/Notes:

(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document at the VietNamese Diplomatic Mission or at the Immigration Department.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

Enclose 02 recently taken photos in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Kèm bản sao một trong các giấy từ. Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị, Giấy chứng minh nhân dân, Số hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam

Enclose one certified copy of one of the following documents: Birth Certificate, Marriage Certificate, expired Vietnamese Passport, ID Card, Family Registration Booklet or other documents as stipulated by the Vietnamese Law.

>> Xem thêm: Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho việt kiều Pháp?

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực. 

Để xin cấp giấy miễn thị thực thì cá nhân cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực NA9

- 02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ ảnh là 4 x6 cm, phông nền trắng, đầu để trần, không đeo kính màu, 01 tấm ảnh dán vào tờ khai, 01 tấm để rời.

- Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài con giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh, nếu không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh,

- Kèm theo một số giấy tờ nữa nếu có như là giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, bản sao hoặc trích lục quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, bản sao hoặc trích lục quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, Hộ chiếu Việt Nam( còn hoặc hết giá trị), chứng minh nhân dân, giấy khai sinh( kể cả bản sao), thẻ cư tri mới nhất, sổ hộ khẩu, sổ thông hành cấp trước 1975, thẻ căn cước cấp trước 1975, tờ trích lục bộ giấy khai sinh cấp trước 1975, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của người nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam

- Giấy tờ chứng minh là vợ chồng, con của người Việt Nam( giấy kết hôn, khai sinh)

Nếu không có giấy tờ thì bạn có thể dùng giấy bảo lãnh của hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài nơi nước đương sự cư trú, giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam mà không cần phải có thủ tục xác nhận hoặc chứng thực thêm. 

Đối người nước ngoài mà mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

- 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực NA9

- 02 tấm ảnh chụp cỡ 4 x 6cm phồng nền trắng, không đeo kính màu

- Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh

- Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Như vậy thì khi muốn xin cấp giấy miễn thị thực thì cá nhân cần phải chuẩn bị đầy đủ những nội dung giấy tờ nêu trên và điền thông tin tờ khai một cách chính xác nhất có thể khi thực hiện thủ tục này. 

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực. Hi vọng rằng thông qua những nội dung mà chúng tôi cung cấp các bạn có thể hiểu biết hơn về giấy miễn thị thực và có thể thực hiện thủ tục xin cấp, cấp lại giấy miễn thị thực một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Ngoài ra nếu các bạn còn có những vấn đề thắc mắc có liên quan thì có thể tiến hành liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để có thể được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng. Minh Khuê xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn trong thời gian qua.