1. Đơn xin chuyển công tác của viên chức là gì?

Trước hết, có thể hiểu chuyển công tác là một quá trình thực hiện việc chuyển đổi theo chiều ngang của một nhân viên, người lao động trong đó có sự thay đổi về công việc, mà không có bất kỳ sửa đổi nào trong chế độ về đãi ngộ và sửa đổi trách nhiệm. Đơn xin chuyển công tác của viên chức là một loại giấy tờ được viên chức sử dụng khi có ý định và mong muốn chuyển đến nơi làm việc, đến nơi công tác mới.

Việc chuyển công tác của viên chức đối với những viên chức tự có nhu cầu xin chuyển công tác vì những lý do cá nhân thì sẽ cần phải viết đơn theo quy định. Trong trường hợp được chuyển công tác do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện thuyên chuyển theo quy định của pháp luật thì viên chức sẽ không cần phải viết đơn. Lý do xin chuyển công tác sẽ là một nội dung quan trọng để cơ quan, đơn vị xem xét đồng ý chuyển công tác cho viên chức hay không. Chính vì vậy, viên chức nên xem xét và viết lý do chuyển đơn thật hợp lý, tránh tình trạng không được phê duyệt do lý do không đủ thuyết phục.

Viên chức sẽ chỉ được chuyển công tác trong trường hợp đơn đó đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và đồng ý phê duyệt.

2. Hồ sơ, trình tự xin chuyển công tác đối với viên chức

2.1. Hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức

Hồ sơ để chuyển thực hiện việc chuyển nơi công tác đối với viên chức cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành như sau:

- Đơn xin chuyển công tác (bắt buộc phải có ý kiến đồng ý của Trưởng đơn vị);

- Bản tự kiểm điểm cá nhân (có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý);

- Sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu (có dán ảnh và được xác nhận bởi Trưởng đơn vị);

- Phiếu nhận xét đánh giá viên chức;

- Văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ; hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nơi chuyển đến.

Như vậy, để thực hiện xin chuyển công tác thì viên chức cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên.

2.2. Thủ tục xin chuyển công tác đối với viên chức

Căn cứ quy định tại Điều 28, Luật viên chức năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2019 về thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc và Điều 13 Thông tư 15/2012/TT-BNV thì để thực hiện chuyển đổi công tác viên chức cần thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Viên chức có nhu cầu xin chuyển đổi công tác tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Về hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức đã được Luật Minh Khuê đề cập ở phần trước.

Sau khi chuyển bị đầy đủ hồ sơ xin chuyển công tác, viên chức tiến hành nộp về Phòng Tổ chức, Hành chính để trình Viện trưởng xem xét và phê duyệt. Thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

Bước 2: Thụ lý và giải quyết

- Trong trường hợp hồ sơ xin chuyển đổi công tác không được chấp nhận thì Viện trưởng sẽ phải gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp nhận đến viên chức và đơn vị đồng thời gửi công văn phúc đáp cho cơ quan.

- Trường hợp hồ sơ xin chuyển đổi công tác được chấp nhận viên chức tiến hành nộp Bản lý lịch (theo mẫu), các xác nhận không có công nợ với Viện, trả thẻ BHYT, văn bản cam kết đã bàn giao công việc (nếu có) về Phòng Tổ chức, Hành chính.

Phòng Tổ chức, Hành chính sẽ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho viên chức trong quá trình thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Nhận quyết định và bàn giao hồ sơ

Viên chức nhận quyết định chuyển công tác, giấy chấm dứt hợp đồng làm việc có xác nhận của viên chức và cơ quan có thẩm quyền, giấy thôi trả lương tại Phòng Tổ chức, Hành chính để nộp về cơ quan mới.

Nếu của cơ quan tiếp nhận viên chức có yêu cầu bằng văn bản đề nghị Viện bàn giao hồ sơ của viên chức, thì toàn bộ Hồ sơ gốc của viên chức sẽ được niêm phong và được chuyển đến cơ quan mới theo yêu cầu.

Bước 4: Nhận lại sổ Bảo hiểm xã hội

Phòng Tổ chức, Hành chính thông báo cho viên chức đến nhận sổ BHXH. Thời hạn giải quyết trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày viên chức nghỉ việc.

3. Mẫu đơn xin chuyển công tác đối với viên chức

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin chuyển công tác đối với viên chức file Word

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: – …………………………………………………..…………………………………………………..……

Tên tôi là: …………………………………… Giới tính:…………………………………………………..…………

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………………..………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………..……………………………..……

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..…………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………….…………………………………………………..…………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………..…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………………..…………

Đơn vị công tác hiện nay:………………………………………………………………………………..…………..

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: …………………………………..…………………………..……………..

Quá trình công tác của bản thân:

…………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………

Lý do xin chuyển công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Đơn vị xin chuyển đến:…………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị …………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn!

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách viết đơn xin chuyển công tác của viên chức

Trên thực tế, để xem xét đơn của người xin chuyển công tácthì  cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ căn cứ vào rất nhiều yếu tố như: tính chất của công việc, lý do của việc xin chuyển công tác,…để đưa ra quyết định có đồng ý cho cá nhân đó được thực hiện việc chuyển công tác hay không. Vì vậy, không phải khi nào viên chức có ý định chuyển công tác và viết đơn xin chuyển công tác không phải trường hợp nào cũng đều được chấp nhận. 

Chính vì vậy, khi viết đơn xin chuyển công tác viên chức nên cẩn thận và không được phép mắc sai lầm. Khi viết viên chức cần khai báo thông tin chính xác những trong đơn và dùng những ngôn từ phù hợp với đơn vị, nơi mà viên chức đang công tác. Nên bày tỏ, nêu rõ ràng lý do mong muốn được chuyển đổi công tác của mình.

Dưới đây chúng tôi đưa ra hướng dẫn cụ thể cách viết đơn xin chuyển công tác của viên chức:

- Phần Kính gửi: Người viết đơn cần xác định nơi mình đang làm việc, công tác, nắm rõ các thông tin về cơ quan, tổ chức để có lời kính gửi phù hợp và chính xác tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

- Phần Nơi sinh: Người viết cần ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

- Hộ khẩu thường trú: Ghi cụ thể và chính xác địa chỉ đăng ký thường trú.

- Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố mà mình đang ở hiện nay.

- Trình độ chuyên môn :Người khai cần ghi rõ Chuyên ngành đào tạo; Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình – khá, yếu; Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, bổ túc,tại chức,…

- Đơn vị công tác hiện nay :Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang làm việc, công tác (trong phần này, người viết cần cẩn thận tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

- Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: Người viết cần ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm ví dụ như: giáo viên, sĩ quan, trưởng phòng, đội trưởng đội cơ động,…

- Quá trình công tác của bản thân: Người viết đơn ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất như: Ngày vào ngành; Ngày về đơn vị công tác hiện nay; Hệ số lương; Mã ngạch.

- Lý do xin chuyển công tác: Phần này chính là căn cứ quyết định việc đơn có được duyệt hay không. Vì vậy, người viết cần ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. 

- Đơn vị xin chuyển đến: Ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của nơi mà người viết đơn muốn chuyển đến.

- Kính đề nghị: Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu Đơn xin chuyển công tác của viên chức mới nhất năm 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.