Trong quá trình công tác và làm việc, khi có sự việc bất khả kháng xảy ra và người lao động có mong muốn thay đổi nơi làm việc thì phải làm đơn xin chuyển công tác và gửi lên cấp trên để được phê duyệt. Đặc biệt là công chức, viên chức, cán bộ nhà nước khi phải công tác xa nhà. Khi muốn chuyển công tác thì phải có đơn xin chuyển công tác. Đơn xin chuyển công tác là mẫu đơn khá quan trọng được sử dụng khi cá nhân luân chuyển công tác. Đơn xin chuyển công tác sẽ giúp cá nhân thuận lợi hơn trong công tác làm thủ tục chuyển chỗ làm mới, giúp cá nhân thuận tiện cho việc xin công tác gần nhà. Dưới đây, công ty TNHH Minh Khuê sẽ gửi tới khách hàng mẫu đơn xin chuyển công tác gần nhà.

 

1. Đơn xin chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác là một loại giấy tờ được người lao động sử dụng khi có mong muốn xin chuyển đến nơi làm việc hoặc chuyển đến nơi công tác mới. Đơn này thường được sử dụng phổ biến trong cơ quan nhà nước chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức sử dụng để bày tỏ nguyện vọng của bản thân muốn luân chuyển công tác về gần nhà. Dựa vào nội dung đơn xin chuyển công tác về gần nhà, người quản lý đơn vị sẽ có thời gian chỉ đạo, ra quyết định có chấp nhận yêu cầu xin chuyển công tác hay không, sắp xếp và điều chỉnh nhân sự mới để thay thế.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất 

 

2. Nội dung đơn xin chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác về gần nhà sẽ giúp người lao động thuận lợi cho công việc và đi lại của người lao động. Đối với nội dung đơn xin chuyển công tác về gần nhà cần bao gồm những nội dung sau:

- Phần 1: Quốc hiệu, tiêu ngữ( phần bắt buộc có trong đơn); sau đó là tiêu đề đơn(" đơn xin chuyển đổi đơn vị công tác", " đơn xin chuyển công tác về gần nhà"....)

Những thông tin cơ bản về cá nhân: tên; tuổi; ngày, tháng, năm, sinh; quê quán; nơi thường trú; chức vụ; vị trí làm việc hiện tại của người làm đơn.

- Phần 2: Nội dung đơn

+ Người làm đơn cần trình bày lý do xin chuyển công tác( trình bày chi tiết, đầy đủ lý do người làm đơn muốn thuyên chuyển công tác sang vị trí mới. Ngoài ra trong phần lý do bạn có thể thêm vào lập trường, quan điểm của mình vào vị trí mới): Ví dụ như hoàn cảnh gia đình( cha mẹ, con cái, bệnh tật đau ốm khó đi lại và không ai chăm sóc được). Để bản thân có điều kiện thuận lợi nhất để công tác công việc đồng thời thuận tiện nhất cho việc trông nom, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc cho con nhỏ bệnh tật tôi viết đơn này kính mong các cấp có liên quan xem xét và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể công tác gần nhà. Cải thiện năng lực cá nhân để phát triển năng lực bản thân tốt nhất,....

+ Người làm đơn ghi đầy đủ thông tin nơi mong muốn được chuyển về trong đơn( Người làm đơn có thể tham khảo các vị trí cần tuyển cán bộ, công chức phù hợp với năng lực chuyên môn trên trang web, cổng thông tin nội bộ của ngành, nghề và điền thông tin vào vị trí này).

- Phần cuối: 

+ Lời hứa, lời cam đoan sẽ thực hiện, chấp hành đúng quy định được đề ra

+ Lời cảm ơn, chữ ký của người làm đơn

Sau khi viết, điền thông tin vào đơn xin chuyển công tác bạn cần nộp đơn xin chuyển công tác lên lãnh đạo, thủ trưởng cơ bản, đơn vị chờ ý kiến xét duyệt, chỉ đạo từ cấp trên. Cán bộ, lãnh đạo tổ chức sẽ dựa trên các điều kiện, thủ tục điều động, thuyên chuyển cán bộ giữa các bộ phận theo trật tự sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho người làm đơn.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên mới nhất 

 

3. Ý nghĩa đơn xin chuyển công tác 

Đơn xin chuyển công tác có ý nghĩa sau:

Trong trường hơp nhân viên có nhu cầu muốn chuyển công tác đến một nơi làm việc mới, hay đến một bộ phận khác để phù hợp hơn với năng lực, sở thích cá nhân,đồng thời có thể phát huy chuyên môn là điều hoàn toàn phù hợp. Việc chuyển công tác này, sẽ giúp cá nhân nhân viên, bản thân có thể phát huy tối đa năng lực mà còn giúp cơ quan, công ty phát huy, khai thác được thế mạnh của người lao động.

+ Trong người lao động muốn chuyển tới nơi làm việc, công tác chi nhánh mới ở các tỉnh thành, khu vực khác nhau sẽ tạo sự thuận lợi về khoảng cách, vị trí địa lý và thuận lợi cho việc đi lại và sinh sống của người lao động.

+ Trong nhiều trường hợp như công chức, viên chức, cán bộ công tác và làm việc trong bộ máy nhà nước mong muốn được chuyển đến địa điểm làm việc trong môi trường khác như ở trong huyện tỉnh thì việc viết đơn xin chuyển công tác là điều rất quan trọng.

 

4. Hồ sơ xin chuyển công tác gồm những gì?

- Đơn xin chuyển công tác trong đơn cần phải có chữ kí xác nhận và đóng dấu của cơ quan mà người làm đơn đang làm việc;

- Có văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mới;

- Sơ yếu lý lịch hợp lệ trong đó có dán ảnh, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi người làm đơn đang công tác;

- Các loại văn bằng, chứng chỉ nếu có;

- Bản sao công chứng, chứng thực quyết định mức lương hiện tại;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm vị trí hiện tại;

- Giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu bản sao có công chứng;

>> Xem thêm: Mẫu Đơn xin chuyển công tác của viên chức mới nhất 

 

5. Mẫu đơn xin chuyển công tác về gần nhà

5.1 Mẫu đơn xin chuyển công tác thông dụng nhất

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: ........................................................................

Tôi tên là: .......................................................................

Sinh ngày: ……./ …./ ……

Giới tính: ........................................................................

Quê quán: .....................................................................

Nơi thường trú: .............................................................

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .................................. 

Chức vụ, vị trí hiện tại : ................................................. 

Lí do làm đơn: .............................................................. 

Nơi chuyển công tác về: .............................................. 

Tôi xin kèm theo đơn bộ hồ sơ chuyển vùng công tác ................

Rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng. 

Tôi xin trân thành cảm ơn!

....., …… / ….. / 20………

Thủ trưởng trực tiếp sử dụng công chức, viên chức xác nhận

 

Người làm đơn

 

 

In / Sửa biểu mẫu

5.2 Mẫu đơn xin chuyển công tác về gần nhà

Tải về
 

PHÒNG GD&ĐT....

Trường...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Kính gửi: …………………………………………………………………… 

Tên tôi là: .........................................................................................................

Sinh ngày: ...... tháng ....... năm ....................................................................... 

Giới tính:..........................................................................................................

Quê quán: ........................................................................................................

Nơi thường trú: ................................................................................................

Ngày, tháng, năm vào ngành:..........................................................................

Đơn vị công tác: Trường ...................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ....................................................................

Lí do tôi làm đơn này xin trình bày các cấp có thẩm quyền và ban giám hiệu Trường........... như sau: Thực hiện theo quyết định điều động phân công công tác của Trưởng phòng Giáo dục ................. từ ngày ............. tôi được giảng dạy tại Trường ............... Trong những năm tôi công tác từ ........... đến nay tôi luôn giảng dạy nhiệt tình, chấp hành tốt quy chế chuyên môn của nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nay vì điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn: Cha, mẹ già hay đau ốm không ai chăm sóc, con còn nhỏ không người trông coi.

Để thuận tiện trong công tá cũng như được chăm sóc cha mẹ già trong lúc đau ốm. Nay tôi viết đơn này kính mong các cấp có liên quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ và xét duyệt cho tôi chuyển công tác về quê hương. Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi nội quy và quy định cảu nhà trường cũng như phòng giáo dục đào tạo đề ra.

Nơi chuyển công tác về: ..............................

Tôi xin kèm theo đơn bộ hồ sơ chuyển vùng công tác.

Rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

................., Ngày ....tháng .....năm....

Thủ trưởng trực tiếp sử dụng

công chức, viên chức xác nhận

Người viết đơn

 

In / Sửa biểu mẫu

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc đơn xin chuyển công tác về gần nhà. Trong bài viết, còn nội dung nào chưa rõ hay bạn đọc thắc mắc phần nào có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 19006162 để được tư vấn cụ thể. Trân trọng cảm ơn!