1. Đơn xin chuyển khẩu là gì?

Đơn xin chuyển khẩu là văn bản của cá nhân lập ra gửi tới cơ quan nhà nước quản lý cư trú đề nghị tiến hành các thủ tục để chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của mình tới một nơi khác. Đơn xin chuyển khẩu này được gửi tới cơ quan công an cấp xã hoặc cấp huyện tùy thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu mới của người đến. Kèm theo đơn, Công dân sẽ cung cấp cho phía cơ quan công an các giấy tờ có liên quan như Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, Giấy khai sinh của con,….. tùy thuộc vào yêu cầu có liên quan của người viết đơn.

Mẫu đơn xin chuyển khẩu là văn bản rất cần thiết khi người dân thược hiện thủ tục chuyển khẩu. Đây là mẫu đơn để người dân gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin chuyển khẩu tới đi phương khác để sinh sống và làm ăn.

Mẫu đơn xin chuyển khẩu dùng để thể hiện mong muốn của người dân khi muốn chuyển khẩu dùng mẫu đơn này để gửi tơi cơ quan có thẩm quyền xin cắt khẩu đi nơi khác.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới?

 

2. Khi nào phải cấp giấy chuyển hộ khẩu?

 Theo quy định trước đây tại Luật cư trú năm 2006 ( hết hiệu lực 1/7/2021 ) thì giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân khi chuyển nơi thường trú hay còn gọi là chuyển hộ khẩu từ nơi này đến nơi khác.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp khi chuyển hộ khẩu người dân đều phải xin cấp giấy chuyển hộ khẩu. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp trong các trường hợp sau đây:

- Khi chuyển hộ khẩu ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

- Khi chuyển hộ khẩu ra ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 Kể từ ngày 01/7/2021, Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực đã có một số thay đổi về thủ tục chuyển hộ khẩu, trong đó có thay đổi là trong mọi trường hợp khi chuyển hộ khẩu công dân đều không phải xin giấy chuyển hộ khẩu như quy định cũ trước đây.

>> Xem thêm: Thủ tục cắt hộ khẩu, chuyển hộ khẩu cần giấy tờ gì?

 

3. Mẫu đơn xin chuyển khẩu mới nhất năm 2023

>>> Tải ngay mẫu đơn xin chuyển khẩu mới nhất  tại đây.

Thủ tục chuyển khẩu, cắt khẩu, tách khẩu là các thủ tục thường xuyên được thực hiện khi công dân có sự thay đổi về chỗ ở trên thực tế, kết hôn hoặc sau khi ly hôn, khi chuyển nơi ở, mua nhà, con tách riêng ra sổ mới so với sổ cũ cha mẹ.

Đơn xin chuyển khẩu được nộp tới Cơ quan công an cấp quận. Nội dung được liệt kê theo mẫu dưới đây, phải được trình bày rõ ràng, trung thực. Hồ sơ gửi kèm là: CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, các giấy tờ tài liệu khác thể hiện căn cứ xin chuyển khẩu, tách khẩu, cắt khẩu (nếu có), các giấy tờ có liên quan khác.

 

3.1 Đơn xin chuyển khẩu (Mẫu đơn số 1):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————oOo—————-

 

ĐƠN XIN CHUYỂN KHẨU

Căn cứ Luật cư trú năm 2020;

Kính gửi: CÔNG AN XÃ TRUNG AN

Tôi là: Ngô Đăng Duy                                                                                                     Sinh năm 1990

Số CMND:      131093009324                                                                                           Do :Cục CS QL HC về TTXH  cấp ngày:1/1/2015

Hộ khẩu thường trú: thôn Trung Bình, xã Trung An, huyện Trung Chính, tỉnh Quảng Nam

Nơi ở hiện nay: Thôn Thanh Bình, xã Hoàng An, huyện Hoàng Ân, tỉnh Quảng Nam

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau: Từ tháng 12/2020, do chuyển nơi làm việc nên tôi đã mua nhà và sinh sống ổn định tại địa chỉ Thôn Thanh Bình, xã Hoàng An, huyện Hoàng Ân, tỉnh Quảng Nam. Nơi đăng ký thường trú trên giấy tờ tôi đã bán lại cho ông Nguyễn Đức Huy.

Vậy, tôi làm đơn này nghị quý cơ quan tiến hành thủ tục xóa nơi đăng ký thường trú và cấp các giấy tờ xác nhận theo quy định để tôi được chuyển khẩu về địa chỉ nơi ở mới nêu trên.

Kính mong quý cơ quan xem xét tiến hành các thủ tục cho tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trung An, ngày ….. tháng ……. năm ……..

                                                                                                                                                                                         Người làm đơn

                                                                                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Chuyển hộ khẩu cùng phường, quận thì có phải xin giấy chuyển hộ khẩu không?

 

3.2 Đơn xin chuyển khẩu (Mẫu đơn số 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————oOo—————-

ĐƠN XIN CHUYỂN KHẨU

Căn cứ Luật cư trú năm 2020;

Kính gửi: CÔNG AN XÃ VĨNH BẢO

Tôi là: NGUYỄN TÚ ANH                                                                                                      Sinh năm 1999

Số CMND/CCCD: 9027343479698                                                                                      Do :Cục CS QL HC về TTXH cấp ngày:13/12/2014

Hộ khẩu thường trú: thôn Hà Trung, xã An Khánh, huyện Chính Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi ở hiện nay: Thôn Bình Lộc, xã Hoàng Tân, huyện Hà Long, tỉnh Hà Tĩnh

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Từ tháng 12/2020, do chuyển sang nhà chồng sinh sống nên tôi đã mua nhà và sinh sống ổn định tại địa chỉ Thôn Bình Lộc, xã Hoàng Tân, huyện Hà Long, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký thường trú hiện tại tôi không còn sinh sống ở đây nữa.

Vậy, tôi làm đơn này nghị quý cơ quan tiến hành thủ tục xóa nơi đăng ký thường trú và cấp các giấy tờ xác nhận theo quy định để tôi được chuyển khẩu về địa chỉ nơi ở mới nêu trên.

Kính mong quý cơ quan xem xét tiến hành các thủ tục cho tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Ngày ….. tháng ……. năm ……..

                                                                                                                                                                             Người làm đơn

                                                                                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên) 

4. Cách ghi giấy chuyển hộ khẩu

- Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.

- Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ thực tế với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).

- Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến.

Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

 

5. Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu (cắt khẩu)

Bước 1: Công dân thuộc các đối tượng nêu trên chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Phiếu báo thay đổi khẩu, nhân khẩu. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

+ Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và Sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để cơ quan Công an nơi chuyển đến thu Sổ hộ khẩu cũ khi cấp Sổ hộ khẩu mới;

+ Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến

- Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại:

- Công an xã, thị trấn: Trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;

- Công an huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an phải cấp Giấy chuyển hộ khẩu cho công dân

Bước 3: Nhận giấy chuyển hộ khẩu tại nơi nộp hồ sơ.

Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (trừ trường hợp được miễn).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề: Mẫu đơn xin chuyển khẩu mới nhất năm 2023 và cách viết. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!