Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------

Mẫu số: C1- 02/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

Mã hiệu: (1).................         

 Số: (1)…………………

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

Người nộp thuế: .................................................................................................................................

Mã số thuế:............................................. Địa chỉ:...............................................................................

..............................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .......................

Người nộp thay: (2)........................................................... Mã số thuế:.................................................

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Địa chỉ: .............................................................................................................................................

Huyện: ............................................ Tỉnh, TP: ..................................................................................

Đề nghị NH (KBNN) (3): ...............................  trích TK số: .................................................................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: .........................................tỉnh, TP: ................................

Để ghi thu NSNN               c                hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ................................................

Cơ quan quản lý thu: ........................................................... Mã số: ...................................................  

Tờ khai HQ, QĐ số: ..................\..........  ngày: ....................\.....  loại hình XNK: .................................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ..............................................  ngày .....................................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan thu để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./. 

-------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?

>> Xem thêm:  Mẫu giấy thực hiện nhiệm vụ thu, chi, ngân sách và dự toán (Mẫu số 2)