1. Thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là gì?

Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng về việc hoãn thực hiện các điều khoản của hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định, thường là để giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc gia đình của người lao động. Thỏa thuận này có thể được ký kết trước khi hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động có thể do nhiều nguyên nhân, như cả hai bên đều đồng ý vì lý do cá nhân hoặc do khó khăn trong công việc. Trong một số trường hợp, thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cũng có thể được sử dụng để tránh việc sa thải hoặc giảm thiểu những thiệt hại cho cả hai bên.

Tuy nhiên, việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cũng cần được thực hiện đúng quy định và tránh vi phạm pháp luật lao động. Thông thường, thời gian tạm hoãn không quá 12 tháng và cần được thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. Các điều khoản cụ thể cần được quy định rõ ràng trong thỏa thuận, bao gồm thời gian tạm hoãn, lương, chế độ bảo hiểm xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian tạm hoãn. Nếu trong thời gian tạm hoãn, người lao động không hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhà tuyển dụng có thể đình chỉ thời gian tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, nhà tuyển dụng cần phải đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

 

2. Nội dung cần có trong thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một văn bản giữa người lao động và nhà tuyển dụng để thỏa thuận tạm thời việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng lao động. Nội dung cần có trong thoả thuận này bao gồm:

- Thời gian tạm hoãn: Thỏa thuận phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng. Thời gian này không được quá 6 tháng kể từ ngày ký thoả thuận và chỉ được phép gia hạn một lần nữa trong trường hợp đặc biệt.

- Lý do tạm hoãn: Thỏa thuận cần ghi rõ lý do tạm hoãn, ví dụ như sức khỏe, chăm sóc gia đình, khó khăn tài chính, hoặc các lý do khác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Điều kiện tạm hoãn: Thỏa thuận cần xác định rõ điều kiện tạm hoãn, ví dụ như việc trả lương, bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi cho người lao động, và các chi phí khác liên quan đến việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

- Công việc khác: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu người lao động làm các công việc khác phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của họ, tuy nhiên, việc này cần được thoả thuận trước.

- Quyền và nghĩa vụ của người lao động và nhà tuyển dụng: Thỏa thuận cần ghi rõ quyền và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

- Các điều khoản khác: Ngoài những điều khoản trên, thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng còn có thể bao gồm các điều khoản khác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Với thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc giữa người lao động và nhà tuyển dụng được đảm bảo một cách hợp lý và có lợi cho cả hai bên. Đồng thời, thoả thuận này cũng giúp người lao động có thời gian và cơ hội để khắc phục tình trạng sức khỏe hoặc hoàn thiện kỹ năng làm việc, tránh việc bị đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng một cách đột ngột và không công bằng.

 

3. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động dùng để làm gì?

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một công cụ quan trọng giúp các bên có thể đạt được thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động một cách đầy đủ và minh bạch. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và nhân viên, đồng thời giảm thiểu các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Mẫu thỏa thuận này cần được lập trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, bao gồm các thông tin cơ bản về hai bên, ngày bắt đầu và kết thúc thời gian hoãn thực hiện hợp đồng, lý do hoãn, đồng ý hoặc không đồng ý của nhà tuyển dụng và nhân viên, và các điều khoản khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện thỏa thuận. Việc sử dụng mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động sẽ giúp hai bên đạt được thỏa thuận rõ ràng, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được sử dụng để lập thoả thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng khi cần phải tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động do một số lý do như sức khỏe, gia đình, công việc khác, hoặc do tình hình kinh doanh của công ty. Việc sử dụng mẫu thỏa thuận này giúp cho việc tạm hoãn hợp đồng lao động được thực hiện một cách hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật. Mẫu thỏa thuận này cũng giúp bảo vệ quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và người lao động, tránh các tranh chấp không đáng có. Nội dung của mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm thông tin của người lao động, nhà tuyển dụng, thời gian tạm hoãn, lý do tạm hoãn, các điều khoản và điều kiện trong thời gian tạm hoãn, và thời điểm hoàn trả lại công việc.

Các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động có thể khác nhau tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên, nhưng nó phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của hợp đồng lao động đã ký kết trước đó. Việc lập mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là một việc làm quan trọng và cần thiết trong quá trình quản lý nhân sự của các doanh nghiệp.

 

4. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

>>> Tải ngay: Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

CÔNG TY ABC
 

Số: 10-HĐLĐ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11/05/2023

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Căn cứ Quyết định số: 10 ngày 11/05/2023 của CTCP về việc thành lập đơn vị;

- Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

- Căn cứ HĐLĐ năm 2019

- Căn cứ hợp đồng lao động giữa 2 bên;

- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày 12/04/2023 của ông Nguyễn Văn C.

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữaCTCP abc và ông Nguyễn Văn C ký ngày 12/04/2023 kể từ ngày 11/05/2023 đến hết ngày 30/06/2023 ông Nguyễn Văn C có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng Nguyễn Thị C.

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông Nguyễn Văn C không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ công ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông C đến hết ngày 10/05/2023 (1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông Cphải có mặt tại công ty. Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại công ty mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông C phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của công ty. Trong trường hợp ông C không đồng ý với sự phân công của công ty, hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Tạm hoãn hợp đồng lao động do người lao động phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng công ty chúng tôi.