1. Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình là gì?

Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình là văn bản được các cơ quan chức năng thành lập, sau đó gửi tói chủ đầu tư để thông báo về việc sẽ khởi công xây dựng công trình và các chủ thể liên quan cần phải đảm bảo đạt đủ điều kiện được phép xây dựng, cũng như phải có văn bản thông báo. Sau khi chủ đầu tư nhận được thông báo này sẽ tiến hành xây dựng theo đúng như những quy định mà pháp luật đưa ra. 

Theo đó tại khoản 30 và khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, những công trình sau đây trước khi khởi công chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công cho cơ quan quản ký nhà nước về xây dựng về xây dựng tại địa phương:

(1) Công trình xây dựng phải có giấy phép trước khi khởi công;

(2) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

(3) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(4) Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định Luật xây dựng.

(5) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(6) Công trình xây dựng cấp IV mà không phải là nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi năm 2020.

Nhưng công trình (2), (3), (4), (5) và (6) là công trình được miễn giấy phép xây dựng nhưng ngoài việc gửi thông báo ngày khởi công thì chủ đầu tư còn có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.  Như vậy đối với các trường hợp này mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình là mẫu để ghi lại các nội dung về việc thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình cụ thể nào đó. Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình được thành lập bởi các cơ quan chức năng gửi đến chủ đầu tư để thông báo về việc cấp phép khởi công xây dựng công trình. Nội dung mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình được đăng tải chi tiết dưới đây, mời các bạn lưu lại tham khảo và ứng dụng.

 

2. Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình để làm gì?

Mọi người chỉ nghĩ trong việc xây dựng công trình chỉ cần chú trọng đến 2 yếu tố là bản vẽ thiết kế và giấy xin phép. Tuy nhiên, trên thực tế đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm vì bản vẽ và giấy phép xây dựng chỉ là một trong những bước ban đầu bắt buộc phảo có cho công trình dù lớn hay nhỏ. Để có thể thi công bạn cần phải làm hồ sơ thông báo khởi công xây dựng trình lên cho cơ quan quản lý tại địa điểm xây cất.

Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình được lập ra với mục đích thông báo về ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

 

3. Không thông báo khởi công xây dựng, bị phạt thế nào?

Thủ tục thông báo khởi công phải thực hiện để cơ quan nhà nước có cơ sở quản lý và xử lý vi phạm trên địa bàn.

- Nhà riêng lẻ: gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tinhrm thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

- Các công trình khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện: gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định thì thông báo khởi công phải được gửi thêm tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp (Sở/Phòng xây dựng).

Và nếu khởi công xây dựng mà không thông báo chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định 16/2022/NĐ-CP. Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

"b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định."

Trước đây mức phạt đối với hành vi này tại Nghị định 139/2017 (đã hết hiệu lực) chỉ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Như vậy, tùy mức độ, hành vi vi phạm, chủ đầu tư vi phạm về thông báo khởi công xây dựng công trình hiện nay sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

 

4. Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình mới nhất 

4.1 Thời hạn phải thông báo ngày khởi công xây dựng

Căn cứ khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, chủ đầu tư phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Trước ngày 01/01/2021 có quy định chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, quy định này bị hủy từ ngày 01/01/2021.

 

4.2 Mẫu thông báo khởi công gồm những nội dung gì?

Giống với những mẫu đơn thông thường, nội dung trong mẫu thông báo khởi công xây dựn công trình gồm 3 phần:

- Phần mở đầu: Mở đầu cần phải đảm bảo đủ Quốc hiệu, Tiêu ngữ, tên văn bản và ngày tháng năm viết mẫu thông báo.

- Phần nội dung được xem là phần quan trọng nhất vì vậy nên đó cần phải có đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên hạng mục, công trình, dự án xây dựng;

+ Địa điểm xây dựng;

+ Tên và địa chỉ của chủ đầu tư;

+ Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp;

- Quy mô hạng mục công trình, danh sách nhà thầu chính, nhà thầu phụ,...

+ Ngày khởi công và dự kiến ngày hoàn thành.

- Phần kết thúc: Chủ đầu tư là người đại diện theo quy định của pháp luật sẽ ký và ghi rõ họ và tên.

 

4.3 Mẫu thông báo khởi công xây dựng mới nhất 

Mẫu Thông báo khởi công xây dựng công trình được ban hành tại Phụ lục V kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc 
lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Kính gửi: - UBND xã (phường/thị trấn) .....................

                 - (Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện) ..........

                  - (Cơ quan cấp giấy phép) ......................................

1. Tên chủ đầu tư: ..............................................

- Địa chỉ liên hệ: ................................................

- Số điện thoại: ....................................................

- Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước): ............. 

2. Tên công trình: ......................................

- Địa điểm xây dựng: ...........................................

- Thuộc dự án nhóm ..............., tổng mức đầu tư: ......................... đồng

- Diện tích xây dựng: ................ m2

- Tổng diện tích sàn: .................. m2

- Số tầng: ..................................................

3. Tên nhà thầu thi công: ...............................

4. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn): .........

5. Hình thức giám sát thi công (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn): ..

6. Giấy phép xây dựng số: .............../GPXD ........... ngày ........ tháng .............. năm .............do .............cấp ...............

7. Ngày khởi công: ...................

8. Dự kiến ngày hoàn thành: ......................................

(Chủ đầu tư) xin báo ................ để biết và theo dõi .......................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ....;

- Hồ sơ gửi kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(, ghi  họ tên, chức vụ  đóng dâu pháp nhân

 

In / Sửa biểu mẫu

 

5. Hướng dẫn làm mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình

Khi soạn thảo mẫu đơn, bạn cần lưu ý trình bày nội dung rõ ràng, rành mạch, hình thức chuẩn chỉnh, đảm bảo trình bày đúng những nội dung cần có nhé!

- Đối với phần mở đầu: Mở đầu thông báo khởi công công trình xây dựng không thể thiếu Quốc hiệu, Tiêu ngữ, địa điểm, thời gian viết đơn và tên là đơn. Trong đó, tên thông báo bạn cần viết căn giữa, đầu đủ tên như sau: "THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG". Đồng thời, ở góc trái mẫu thông báo cần ghi rõ tên của chủ đầu tư.

- Đối với phần nội dung thông báo: Trong mục "Kính gửi, bạn gửi tới cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương mà bạn khởi công xây dựng công trình và tên cơ quan chuyên môn kiếm tra các công tác thực hiện nghiệm thu công trình, nếu công trình thuộc vào đối tượng kiểm tra các công tác nghiệm thu theo quy định. Sau đó, chủ đầu tư báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình gồm có: Tên của hạng mục công trình xây dựng, công trình đó thuộc dự án nào; địa điểm xây dựng ở đâu; tên và địa chỉ của chủ đầu tư; thông tin của người phụ trách trực tiếp gồm tên và điện thoại cá nhân.

Tiếp đó, chủ đầu tư cần nêu rõ hạng mục công trình có quy mô ra sao, gồm cả những thông số kỹ thuật và công năng được sử dụng trong các hạng mục xây dựng; danh sách nhà thầu chính và phụ, gồm tổng thầu và nhà thầu chính về thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, quản lý dự án. Trong mẫu thông báo khởi công cũng cần ghi rõ ngày khởi công và dự kiến ngày hoàn thành công trình xây dựng.

- Đối với phần kết thúc mẫu thông báo: Cuối cùng, chủ đầu tư ghi rõ nơi nhận lá đơn và chủ đầu tư ghi đầy đủ họ tên ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ của mình. Đối với nơi nhận, cần ghi rõ hồ sơ thiết kế xây dựng gửi kèm và các hồ sơ liên quan, những giấy tờ chứng minh về việc công trình đã đủ điều kiện để được cấp phép về việc xây dựng.

 

6. Hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng

6.1 Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng

Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP gồm có các giấy tờ sau: 

- Mẫu thông báo khởi công ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

- Giấy phép xây dựng (bản sao);

- Đối với công trình xây dựng thuộc trường hợp (2), (3), (5) và (6) tại mục 1, chủ đầu tư gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt.

- Đối với công trình thuộc trường hợp (4) thì hồ sơ gửi kèm gồm: Hồ sơ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt và các hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điểu kiện về cấp phép xây dựng.

 

6.2 Thủ tục thông báo khởi công xây dựng

Chủ đầu tư thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. Tùy thuộc vào từng loại công trình mà thông báo được gửi đến cơ quan khác nhau, cụ thể:

- Đối với nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương). Trước ngày 01/01/2021 chỉ cần gửi đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhưng quy định này đã bị hủy bỏ.

- Đối với các công trình khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghijd dịnh 06/2021/NĐ-CP thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp (Sở/Phòng xây dựng):

+ Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

+ Công trình xây dựng sửu dụng vốn đầu tư công.

+ Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình đã nêu trên.

Luật Minh Khuê xin gửi tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết xoay quanh chủ đề "Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình mới nhất ". Với bài viết trên, chúng tôi hi vọng rằng Quý khách hàng đã trả lời một phần nào những thắc mắc trước đó.

Trong trường hợp bạn còn bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề này hay các vấn đề khác như lao động, hôn nhân và gia đình, doanh nghiệp, bảo hiểm,... cần giải đáp về mặt pháp lý các bạn đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi tới số tổng đài 1900.6162 để được đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tối rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng. Trân trọng!