Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thông thường, kết cấu của một thư tư vấn pháp lý sẽ bao gồm:

Phần mở đầu: Phần mở đầu có thể bao gồm lời chào tới khách hàng tư vấn và khẳng định cơ sở tư vấn theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết với khách hàng.

I. Bối cảnh tư vấn: Trong phần này, sẽ trình bày các nội dung như sau:

1. Tài liệu vụ việc: nêu tên các tài liệu khách hàng cung cấp và tài liệu luật sư thu thập được (nếu có);

Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa số .... ký ngày ... tháng ... năm ... giữa công ty A với công ty B;

Công văn yêu cầu thanh toán số ...

>> Xem thêm:  Thư tư vấn và báo giá dịch vụ cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2. Tóm lược bối cảnh tư vấn

(Nêu tóm tắt vụ việc tư vấn)

II. Yêu cầu tư vấn của khách hàng

Ví dụ: Quý công ty đã ký HĐ dịch vụ pháp lý số ... với Công ty Luật ... để công ty Luật ... đưa ra ý kiến tư vấn đối với các yêu cầu thanh toán của phía công ty đối tác gửi cho Qúy khách trong công văn yêu cầu thanh toán số ... gửi ngày ... tháng ... năm ...

III. Căn cứ pháp lý:

(Nêu các căn cứ pháp lý sẽ sử dụng để đưa ra phương án tư vấn)

Ví dụ: Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

...

IV. Giả định, Bảo lưu

Nhằm hạn chế rủi do cũng như loại trừ trách nhiệm của luật sư nếu khách hàng cung cấp không đúng, không đủ các tài liệu vụ việc, gây ảnh hưởng tới hướng tư vấn.

V. Ý kiến tư vấn ngắn gọn

Nêu kết luận, đề xuất các phương án giải quyết. Thông thường, tâm lý khách hàng sẽ muốn nhìn thấy kết quả tư vấn ngay nên khi viết thư tư vấn, có thể đưa ý kiến tư vấn ngắn gọn trước (trình bày theo hướng diễn dịch) sau đó xuống các phần dưới sẽ viết cụ thể ý kiến sau.

VI. Ý kiến tư vấn chi tiết

Phân tích chi tiết và ký lưỡng các kết luận và các phương án giải quyết đã nếu ở mục V.

Phần kết thúc:

- Khẳng định thiện chí tư vấn và Lời chào cuối thư.

Ví dụ cụ thể:

CÔNG TY LUẬT TNHH .....

Địa chỉ: Số... đường ..., phường..., quận ..., thành phố Hà Nội

SĐT: 0243 ..... Fax: .......... Email: .......... Website: ....

Số: 012019/TVPL-KH Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

THƯ TƯ VẤN

(Về việc: .............)

Kính gửi: Công ty TNHH B

Địa chỉ:

Lời đầu tiên, Công ty Luật TNHH ... xin gửi tới Quý công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng! Cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ số .... ký ngày ... tháng ... năm giữa Quý công ty và Công ty Luật TNHH ..., chúng tối xin gửi đến Quý công ty thư tư vấn pháp lý với nội dung như sau:

I. Bối cảnh tư vấn:

1. Tài liệu vụ việc

- Hợp đồng mua bán hàng hóa số ... ký ngày ... tháng ... năm ... giữa công ty cổ phần ABC với công ty TNHH B;

- Công văn yêu cầu thành toán số ... của công ty cổ phần ABC gửi công ty TNHH B yêu cầu thanh toán;

- Công văn yêu cầu thanh toán tiền hàng, tiền lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại số .... của công ty cổ phẩn ABC gửi công ty TNHH B.

...

2. Bối cảnh vụ việc:

Nêu tóm tắt vụ việc theo thời gian xảy ra các sự kiện, ví dụ:

- Ngày 01/02/2019 Công ty cổ phần ABC và công ty TNHH B ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa số .... để mua bán .... thời hạn giao hàng là .... thời gian thanh toán là ....

- Đến hạn thanh toán là ngày ... công ty TNHH B chưa thanh toán số tiền ....

-Ngày ... công ty cổ phần ABC có gửi công văn yêu cầu thanh toán ....

- Ngày ... công ty cổ phần gửi yêu cầu thanh toán tiền hàng, tiền lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm và bồi thường .... với mức phạt vi phạm 10% giá trị, bồi thường toàn bộ số hàng bên công ty cổ phần ABC đã giao,...

II. Yêu cầu tư vấn

Trong hợp đồng dịch vụ pháp lý số .... Quý công ty đã yêu cầu chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn đối với các yêu cầu về thanh toán tiền hàng, tiền lãi; phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo công văn số ... của Công ty cổ phần ABC gửi ngày ... tháng ... năm ...

III. Căn cứ pháp lý

Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong thư tư vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản pháp luật có lien quan sau:

1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;

2. Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

...

VI. Giả định, bảo lưu

- Các tài liệu mà chúng tôi được cung cấp là các bản sao đầy đủ, hoàn toàn giống như bản chính, các chữ ký và những phần viết tay thêm vào không hề có yếu tố gian lận.

- Các văn bản uỷ quyền có trong hồ sơ đều hợp lệ ;

- Các bên tham gia giao kết hợp đồng đều có đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết [các] hợp đồng và thoả thuận có liên quan;

- Thư tư vấn này được soạn thảo theo yêu cầu của Quý Công ty và chỉ dành riêng cho Quý Công ty. Các giải thích, nhận định được nêu trong Thư tư vấn này chỉ được hiểu là để đánh giá tính pháp lý liên quan đến các yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của Thư tư vấn khi được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích của Thư tư vấn này.

...

V. Ý kiến tư vấn ngắn gọn

VI. Ý kiến tư ván chi tiết

Phần kết thúc:

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Công ty Luật TNHH .....

- Như trên. Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê/