TIÊU CHUẨN TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 35 /2015/TT-BNN ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Về nhân lực

Có ít nhất 3 công chức có trình độ đại học trở lên chuyên ngành bảo vệ thực vật, nông học, trồng trọt hoặc sinh học.

2. Trang thiết bị làm việc

2.1. Trụ sở làm việc

Trụ sở làm việc của trạm kiểm dịch thực vật nội địa phải đảm bảo có đầy đủ các phòng sau:

- Phòng trạm trưởng/phó trạm trưởng

- Phòng họp

- Phòng trực/tiếp nhận hồ sơ

>> Xem thêm:  Điều kiện để được nhập ngũ trong thời bình là gì ?

- Phòng phân tích giám định

- Phòng lưu mẫu, tiêu bản

2.2. Trang thiết bị văn phòng

- Máy vi tính

- Máy in

- Bàn, ghế

- Máy điện thoại cố định

- Máy fax

3. Trang thiết kỹ thuật

- Kính lúp cấm tay

>> Xem thêm:  Bảng mã HS và danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm

- Kính soi nổi

- Kính hiển vi

- Tủ lạnh

- Tủ sấy

- Tủ định ôn

- Tủ lưu, bảo quản mẫu

- Bộ giải phẫu côn trùng

- Dụng cụ lấy mẫu ; lưu mẫu

- Các loại hóa chất, dụng cụ phân tích giám định mẫu

- Các loại tủ, bàn ghế phục vụ cho công tác phân tích, giám định và lưu mẫu

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ kế toán viên theo quy định mới hiện nay ?

- Các dụng cụ khử trùng, tiêu phòng độc như mặt nạ phòng độc, máy đo nồng độ thuốc, máy phun vệ sinh.

- Các tài liệu phục vụ chuyên môn

- Các dụng cụ phụ trợ khác

 

>> Xem thêm:  Hiện nay điều kiện để làm Phó bí thư đoàn xã là gì ?