Luật sư tư vấn về chủ đề "thực vật"

thực vật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực vật.

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cần có điều kiện gì?

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cần có điều kiện gì?
Nước ta hiện nay vẫn là một nước có ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu ngành. Do đó để tăng năng suất và ngăn ngừa sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật được người nông dân sử dụng tương đối nhiều. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, quá cảnh

Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, quá cảnh
Thực vật xuất khẩu, quá cảnh phải được kiểm dịch và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền bằn việc cấp Giấy phép kiểm dịch. Vậy thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, quá cảnh được tiến hành như thế nào? Tìm hiều trong bài chia sẻ dưới đây của Luật Minh Khuê.

Nhãn thuốc bảo vệ thực vật phải có những nội dung gì?

Nhãn thuốc bảo vệ thực vật phải có những nội dung gì?
Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa. Hãy cùng tìm hiểu về nhãn thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự và thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Trình tự và thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Kiểm dịch thực vật được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Tìm hiểu về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu trong bài viết dưới đây.

Một số đặc điểm về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật?

Một số đặc điểm về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật?
Hóa chất bảo vệ thực vật hay còn gọi là thuốc bảo vệ thực vật là những loại hóa chất bảo vệ cây trồng hoặc những sản phẩm bảo vệ mùa màng,là những chất được tạo ra để chống lại và tiêu diệt loài gây hại hoặc các vật mang mầm bệnh.Chúng cũng gồm các chất để đấu tranh với các loại sống cạnh tranh ...

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần có điều kiện gì?

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần có điều kiện gì?
Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu xem sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần có những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục để được cấp phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Yêu cầu khi thu gom,vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng?

Yêu cầu khi thu gom,vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng?
Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của hoạt động sản xuất nông nghiệp thì nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng theo đó. Những bao bì, gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh từ hoạt động này sẽ chịu sự giám sát, quản lý đặc biệt của nhà nước do tác hại của chúng có thể gây ra.