1. Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Mẫu số: 04-NH)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Mẫu số: 04-NH) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

1.1 Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

>> Tải ngay: Mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

NHÃN HIỆU

Mẫu nhãn hiệu

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

— Nhãn hiệu tập thể

— Nhãn hiệu liên kết

— Nhãn hiệu chứng nhận

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:

CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Nước nộp đơn

PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ

..... nhóm

 

— Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

..... sản phẩm/

dịch vụ

 

— Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

   

— Lệ phí công bố đơn

   

— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

..... nhóm

 

— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

..... sản phẩm/

dịch vụ

 

— Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ

..... nhóm

 

— Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

..... sản phẩm/

dịch vụ

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm.......trang x .......bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

— Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

— Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............

— bản gốc

— bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................................)

— bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

1.2 Hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu?

Phần (1): Nhãn hiệu

- Phần này của đơn đăng ký nhãn hiệu để cho bạn dán mẫu nhãn hiệu cần bảo hộ vào. Một số lưu ý về nhãn hiệu:

+ Kích thước nhãn không vượt quá khổ 80mm × 80mm

+ Phải được trình bày đúng màu sắc cần được bảo hộ hoặc phải được trình bày dưới dạng đen trắng

- Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với loại hình nhãn hiệu cần bảo hộ. Sẽ có 3 loại hình chính trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định gồm:

+ Nhãn hiệu tập thể: là nhãn của tổ chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo quy chế do tập thể đó quy định.

+ Nhãn hiệu liên kết: là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn khác mà chính mình đã bảo hộ cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự có liên quan đến nhau.

+ Nhãn hiệu chứng nhận

- Một số lưu ý khi viết mô tả:

+ Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu;

+ Nếu từ ngữ không là tiếng Việt cần phải phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa;

+ Mô tả hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt;

+ Nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.

Phần (2): Cách điền phần “Chủ đơn” trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

- Điền thông tin chủ đơn là tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ theo yêu cầu, bao gồm:

+ Tên đầy đủ: Tên của tổ chức hay cá nhân nộp đơn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Địa chỉ: Địa chỉ của tổ chức hay cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Điện thoại, fax, Email: Điền đầy đủ.

Nếu có chủ đơn khác thì đánh dấu “x” vào ô vuông “Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung”. Sau đó sẽ khai bổ sung thêm chủ sở hữu tại trang bổ sung của tờ khai.

Phần (3): Đại diện của chủ đơn

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với các loại đối tượng đại diện của chủ đơn. Cụ thể:

- Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: Người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên.

- Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn.

- Là người khác được ủy quyền của chủ đơn: Cá nhân được ủy quyền, người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng dầu chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

Đồng thời ghi tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức được ủy quyền làm đơn.

Nếu chủ đơn chính tự điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu và tự nộp đơn thì bỏ trống phần này không cần điền.

Phần (4): Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với loại yêu cầu hưởng. Cụ thể:

+ Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam;

+ Theo đơn (các đơn) nộp theo công ước Paris;

+ Theo thỏa thuận khác;

- Đồng thời điền thông tin theo yêu cầu ở cột bên: Số đơn, Ngày nộp đơn và Nước nộp đơn.

Nếu không có nhu cầu hưởng quyền ưu tiên đối với đơn thì bạn để trống phần này.

Phần (5): Phí, lệ phí

Tất cả các khoản chi phí đăng ký nhãn hiệu hầu hết đều được liệt kê trong mẫu đơn đăng ký. Đánh dấu “x” vào ô vuông ứng với các khoản phí mà đã nộp, đồng thời điền số đối tượng tính phí và số tiền nộp tương ứng vào 2 cột bên cạnh.

Phần (6): Các tài liệu có trong đơn

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với những tài liệu có trong hồ sơ nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ và điền các thông tin theo yêu cầu.

*Lưu ý: Chỉ điền những loại giấy tờ có trong hồ sơ

Các tài liệu tối thiểu mà cần phải có trong hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

- Mẫu nhãn hiệu;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí nếu nộp thông qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Cục Sơ Hữu trí tuệ.

Phần (7): Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Cần liệt kê các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Việc phân nhóm hàng hoá, dịch vụ theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa dịch vụ theo thỏa ước Ni-xơ, theo tuần tự từ nhóm có số thứ tự từ thấp đến cao.

Phần (8): Cam kết của chủ đơn trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn hoặc đại điện của chủ đơn ký và ghi rõ họ tên khi làm tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu nếu chủ đơn/đại diện chủ đơn là cá nhân.

Nếu chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn là tổ chức thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.

2. Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu LEVEN

Để tạo điều kiện cho bạn có thể hoàn thiện mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu ở trên, Luật Minh Khuê giới thiệu chi tiết hơn một số khách hàng do chúng tôi tư vấn và nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để khách hàng có thêm thông tin để điền vào tờ khai trên.
Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình tạo dựng và bảo hộ thương hiệu của các nhà kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Công ty cổ phần thương mại công nghệ thông minh Việt Nam đã hợp tác cùng Công ty Luật Minh Khuê tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "LEVEN PURIFIED WATER SYSTEM" cho sản phẩm kinh doanh.

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: màu trắng, màu xanh lam

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và phần hình.

Phần chữ: Là chữ "LEVEN" in hoa, in nghiêng, màu xanh lam, cỡ chữ to. Bên dưới chữ "LEVEN" là dòng chữ "PURIFIED WATER SYSTEM" in hoa, in nghiêng, màu trắng, cỡ chữ nhỏ, có nghãi là "hệ thống lọc nước".

Phần hình: Nằm bên dưới chữ "LEVEN" là hình chữ nhật màu xanh lam nằm nghiêng về phía bên phải, bên trpng hình chữ nhật là dòng chữ "PURIFIED WATER SYSTEM".

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể với các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sau:

Nhóm 11: Hệ thống phân phối nước; Bộ lọc nước uống; Thiết bị lọc nước; Hệ thống làm sạch nước; Thiết bị và máy móc để lọc nước.

Số đơn: 4-2014-21382

Ngày nộp đơn: 11/09/2014

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 09/10/2014

Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12 Ngõ 34/232 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 991 6057

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986.386.648. Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn. Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

 

3. Đăng ký nhãn hiệu Asy Crab

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên chủ đơn: CHU VIỆT ANH

Địa chỉ: Toà T4, căn hộ 2617, chung cư cao cấp Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu Asy Crab

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen, Màu trắng

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ trên nền màu trắng.

Phần chữ: Là chữ “Asy Crab” có màu đen, được viết in đậm. Trong đó, chữ “A” và chữ “C” được viết in hoa, các chữ còn lại được viết in thường. Chữ “Asy” không có nghĩa, chữ “Crab” có nghĩa là “con cua”.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; Quán ăn tự phục vụ; Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; Dịch vụ quán cà phê; Dịch vụ quầy rượu.

- Số đơn: 4-2016-15743

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 29/06/2016

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986.386.648. Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

 

4. Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu VINLUB

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình tạo dựng và bảo hộ thương hiệu của các nhà kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Bắc đã hợp tác cùng Công ty Luật Minh Khuê tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "VINLUB" cho sản phẩm kinh doanh mà Công ty đưa ra:

Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu VINLUB

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: màu đỏ và màu đen.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và phần hình.

Phần chữ: Bên phải phần hình là phần chữ. Phần chữ là chữ "VINLUB" có màu đen được viết in hoa, in đậm và không có nghĩa.

Phần hình: Là hình một ngọn lửa màu đỏ được thiết kế cách điệu, phía dưới bên phải ngọn lửa là hai đường cong có tiết diện không bằng nhau được thiết kế cách điệu, có màu đỏ và màu đen.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể với các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sau:

Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ.

Số đơn: 4-2015-15599

Ngày nộp đơn: 17/06/2015

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 17/07/2015

Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Bắc

Địa chỉ: Số 2, phố Lãng Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043 9784 XXX

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn. Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 hoặc gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

 

5. Đăng ký nhãn hiệu Solution for your space JI

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

1, Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH JIA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 191 đường Trung Văn, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu Solution for your space JI

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu xám và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần chữ: Là chữ “JI” được viết in hoa, in đậm, có màu xám đậm. Bên dưới chữ “JI” là dòng chữ “Solution for your space” có màu xám nhạt. Trong đó, chữ “S” được viết in hoa, các chữ còn lại được viết in thường và có nghĩa là “Giải pháp cho không gian của bạn”.

Phần hình: Bên cạnh phần chữ “JI” là 5 hình vuông nhỏ, có màu xám đậm, được xếp dưới dạng hình chữ “V” ngược. Phía trên, bao quanh 2 bên phần chữ “JI” và 5 hình vuông nhỏ là 5 hình vuông lớn, có màu xám nhạt, được xếp dưới dạng hình chữ “V” ngược.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 42 : Tư vấn kiến trúc; Kiến trúc; Thiết kế trang trí nội thất; Thiết kế công nghiệp ; Thiết lập các bản vẽ xây dựng.

- Số đơn: 4-2016-13194

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi qua số 0986.386.648 hooặc Email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn!