Việc Công ty không đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan thuế có bị phạt không?

Ngoài ra, năm 2012 Công ty nộp thuế môn bài 2 triệu.

Năm 2013 Công ty sơ suất nộp thuế 2 lần thành 4 triệu.

Năm 2014, 2015 Công ty nộp thuế 2 triệu/năm. Vậy số tiền 2 triệu Công ty nộp thừa năm 2013 có được chuyển sang năm 2016 không?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế Công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty luật Minh Khuê. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: 

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư 42/2003/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

2. Nội dung tư vấn:

Vấn đề, công ty bạn không đăng ký thay đổi thuế có bị xử lý không?

Theo thông tư 42/2003/TT-BTC: "Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp."

Như vậy khi tăng vốn điều lệ, công ty bạn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế tại cơ quan quản lý thuế. Trường hợp công ty bạn không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp có thể bị xử phạt hành chính.

Theo hướng dẫn tại điều 7 thông tư 166/2013/TT-BTC về việc vi phạm hành chính lĩnh vực thuế như sau:

" Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp." 

Vấn đề thứ hai, về việc xử lý thuế nộp thừa.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.

Theo quy định trên, tiền thuế do công ty bạn nộp thừa sẽ được tự động bù trừ vào năm 2014. Tính đến năm 2016, Công ty bạn số tiền nộp thừa thì có thể yêu cầu hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Điều 57 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với các loại thuế, phí khác. Theo đó công ty bạn cần gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có).

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê