1. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2014/NĐ-CP thì đối với Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

Tuy nhiên, trong trường hợp  cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư.

2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xã hội hóa sẽ được miễn 4 năm và giảm 50% cho 5 năm tiếp theo đối với thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được ap dụng mức thuế suất 10% cho toàn bộ vòng đời của Dự án đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa;

3. Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp kinh doanh xã hội sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định để thực hiện dự án xã hội hóa.

4. Chính sách ưu đãi về tín dụng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước.

.5. Huy động vốn

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần, vốn góp từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật Minh Khuê về Một số ưu đãi cần lưu ý khi hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa. Mọi vướng mắc, chưa rõ và cần hỗ trợ pháp lý vui lòng kết nối với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162 .

Rất mong được sự hợp tác pháp triển!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê