1. Quy định các bước sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học?

Căn cứ quy định tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, việc xây dựng bài học minh họa được thực hiện theo các bước cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả và tính linh hoạt.

Bước đầu tiên trong quá trình này là việc tổ chuyên môn tổ chức thảo luận và đồng thuận về việc chọn lựa bài học minh họa dựa trên mục tiêu cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn. Việc lựa chọn giáo viên dạy học minh họa cần được thực hiện một cách công bằng, đảm bảo mỗi giáo viên trong tổ chuyên môn đều có cơ hội tham gia. Đồng thời, khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng ký dạy học minh họa, tạo điều kiện cho sự đa dạng và sáng tạo trong quá trình giảng dạy.

Tiếp theo, giáo viên được chọn để dạy học minh họa sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về chương trình môn học, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu liên quan. Họ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn để xây dựng bài học minh họa. Trong quá trình này, việc xác định rõ yêu cầu cần đạt của bài học là rất quan trọng. Dựa vào những yêu cầu này, giáo viên có thể linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học sao cho phù hợp nhất với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của lớp học.

Lưu ý rằng, không nên tổ chức dạy trước bài học minh họa. Thay vào đó, giáo viên cần tạo ra một không gian linh hoạt để có thể phản ứng và điều chỉnh phương pháp dạy học dựa trên phản hồi của học sinh trong quá trình thực hiện bài học minh họa. Điều này giúp tối ưu hóa việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh một cách toàn diện và hiệu quả. 

Bước 2 trong quá trình xây dựng bài học minh họa là tổ chức dạy học minh họa và dự giờ để đảm bảo sự hiệu quả của quá trình giảng dạy và học tập. Sau khi bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên tiến hành dạy học trong buổi được tổ chuyên môn dự giờ và phân tích bài học. Trong quá trình dự giờ, giáo viên cần tập trung vào việc quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát cách tổ chức và hướng dẫn của mình. Để đảm bảo tính chất phù hợp và hiệu quả của hoạt động học tập, giáo viên cần tuân thủ các yêu cầu sau:

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ học tập cần được giao rõ ràng và phù hợp với khả năng của từng học sinh. Yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ cần được đặt ra một cách cụ thể và kích thích sự hứng thú của học sinh. Đảm bảo rằng mọi học sinh đều hiểu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Khuyến khích sự hợp tác và trợ giúp giữa các học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn của học sinh, đồng thời đảm bảo không có học sinh nào bị bỏ quên trong quá trình học.

- Trình bày kết quả và thảo luận: Cách trình bày kết quả của học sinh cần phù hợp với nội dung học tập và phương pháp giảng dạy. Khuyến khích sự trao đổi và thảo luận giữa các học sinh về nội dung học tập, và xử lý các tình huống sư phạm một cách hợp lý và tích cực.

- Nhận xét và đánh giá kết quả: Nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, phân tích kết quả và ý kiến đóng góp của học sinh để giúp họ cảm thấy hứng thú và tự tin hơn trong quá trình học tập. Cũng cần chính xác hóa kiến thức mà học sinh đã học thông qua các hoạt động.

Bước 3 trong quy trình sinh hoạt chuyên môn là phân tích bài học, một giai đoạn quan trọng giúp tổ chuyên môn hiểu rõ hơn về tiến trình học tập của học sinh và hiệu suất của phương pháp giảng dạy. Trong quá trình này, toàn trường hoặc tổ chuyên môn sẽ tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ và tập trung vào các nội dung sau:

- Hoạt động học của học sinh: Đây là điểm tựa quan trọng để đánh giá khả năng tiếp nhận và sự "sẵn sàng" thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Cũng như đánh giá sự tích cực, chủ động, sáng tạo và hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập và trong các hoạt động trao đổi, thảo luận về kết quả và sản phẩm học tập. Thái độ và cảm xúc của học sinh cũng được quan sát và đánh giá trong từng hoạt động.

- Tổ chức hoạt động học cho học sinh: Trong phần này, sự chú ý được đặt vào cách thức chuyển giao nhiệm vụ học tập, cách quan sát và phát hiện khó khăn của học sinh, cũng như biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh tự học và hợp tác. Đồng thời, việc phân tích và đánh giá kết quả của hoạt động học cũng được thực hiện để đưa ra các điều chỉnh và cải thiện.

- Một số nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh: Trong phần này, các yếu tố như kế hoạch bài học, sự tương tác giữa học sinh và giáo viên, tâm lý và sinh lý của học sinh, cũng như không khí trong lớp học được xem xét và đánh giá để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất học tập.

Bước 4 là việc vận dụng những kết quả từ sinh hoạt chuyên môn vào các bài học hàng ngày. Dựa trên những phân tích và nhận định từ bước 3, các giáo viên sẽ chủ động và sáng tạo trong việc áp dụng những kết quả này vào phương pháp giảng dạy hàng ngày, nhằm tối ưu hóa hiệu quả của quá trình học tập.

Tóm lại, quy định về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được thực hiện qua các bước cụ thể như trên, giúp cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập trong các tổ chuyên môn và toàn trường.

2. Chương trình giáo dục phổ thông có lộ trình ra sao ?

Căn cứ vào quy định tại Điều 2 của Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông đã được xác định một cách cụ thể và có phạm vi rộng lớn, nhằm tạo ra sự chuẩn bị và triển khai mạnh mẽ cho các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12. Bằng cách này, việc cải thiện chất lượng giáo dục và đảm bảo tính liên tục trong quá trình học tập của học sinh được đặt lên hàng đầu.

Tính từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông đã được triển khai theo lộ trình nhất định. Đầu tiên, lớp 1 là giai đoạn đầu tiên được áp dụng chương trình mới. Tiếp theo, các cấp học lớp 2 và lớp 6 lần lượt theo sau trong năm học 2021-2022. Từ đây, mỗi năm lại có một cấp học mới tham gia vào chương trình, tạo ra sự ổn định và tính liên tục trong quá trình học tập của học sinh.

Năm học 2022 - 2023 là lượt của lớp 3, lớp 7 và lớp 10, và tiếp theo là lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong năm học 2023 - 2024. Cuối cùng, năm học 2024-2025 sẽ chứng kiến sự tham gia của lớp 5, lớp 9 và lớp 12 vào chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc phân chia lộ trình triển khai theo từng năm học không chỉ giúp các cơ quan quản lý giáo dục chuẩn bị kế hoạch một cách khoa học và hiệu quả, mà còn tạo ra sự tiếp nhận dần dần của hệ thống giáo dục và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi. Điều này giúp giảm thiểu các rủi ro và khó khăn có thể phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo, phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về các thay đổi trong hệ thống giáo dục.

Lộ trình này cũng tạo điều kiện cho các nhà giáo và nhà quản lý giáo dục tìm hiểu, nắm vững và áp dụng các nội dung và phương pháp mới trong giảng dạy và quản lý học tập. Đồng thời, giúp đảm bảo rằng mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận một chương trình giáo dục phổ thông chất lượng và phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

Như vậy, lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT là một bước đi quan trọng, mang lại sự ổn định và tính liên tục trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại Việt Nam.

3. Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông có mục đích gì?

Công văn 1315/BGDĐT-GDTH năm 2022 đã quy định rõ mục đích của việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Mục đích này không chỉ đảm bảo sự thống nhất và đồng nhất trong quản lý giáo dục mà còn nhấn mạnh vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Trong phần Mục đích của Công văn, một số điểm quan trọng được đề cập như sau:

- Thống nhất nội dung chỉ đạo về sinh hoạt chuyên môn: Mục tiêu này nhấn mạnh vào việc đảm bảo sự nhất quán và thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, từ việc tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học đến xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục. Điều này giúp tạo ra một môi trường giáo dục đồng nhất và phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học: Đây là một mục tiêu quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh giáo viên tiểu học đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn sẽ giúp giáo viên hiểu rõ hơn về nội dung và phương pháp giảng dạy, từ đó tạo ra một môi trường học tập tích cực và phát triển cho học sinh.

- Xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học: Mục tiêu này nhấn mạnh vào việc tạo ra một môi trường học tập thoải mái, thân thiện và khuyến khích học sinh tự học, sáng tạo. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập mà còn giáo dục cho học sinh tinh thần tự lập và tích cực trong việc tiếp cận kiến thức.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các cơ sở giáo dục tiểu học: Mục tiêu này đặc biệt quan trọng với việc đảm bảo rằng tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học đều có một môi trường học tập và sinh hoạt chuyên môn đồng đều và chất lượng. Điều này đảm bảo rằng mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận một môi trường giáo dục tốt nhất, không phụ thuộc vào điều kiện vật chất và địa lý.

Như vậy, mục đích của việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông như được quy định trong Công văn 1315/BGDĐT-GDTH năm 2022 là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam, đồng thời tạo ra cơ hội phát triển toàn diện cho tất cả học sinh.

Xem thêm: Chương trình giáo dục phổ thông mới khác chương trình cũ ở những điểm nào ?

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ qua Tổng đài 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!