1. Mức trần học phí ngành Y với cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên?

Căn cứ dựa theo quy định tại điểm a của khoản 2 Điều 11 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định 97/2023/NĐ-CP quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục. Cụ thể như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

Khối ngành Năm học 2023- 2024 Năm học 2024- 2025 Năm học 2025- 2026 Năm học 2026- 2027

Khối ngành I: Ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

1.250 1.410 1.590 1.790
Khối ngành II: Nghệ thuật 1.200 1.350 1.520 1.710
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý pháp luật 1.250 1.410 1.590 1.790
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 1.350 1.520 1.710 1.930
Khối ngành V: toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật,kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y 1.450 1.640 1.850 2.090
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe 1.850 2.090 2.360 2.660
Khối ngành VI.2: Y dược 2.450 2.760 3.110 3.500

Như vậy dựa theo quy định trên thì mức trần học phí khối ngành Y dược đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2024 - 2025 là 2.760.000 đồng/học sinh/tháng.

 

2. Hiện nay việc quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở đào tạo được quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Điều 13 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng học phí, việc quản lý và sử dụng học phí trong hệ thống giáo dục được xác định và điều chỉnh một cách cụ thể nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của quy trình quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục. Dưới đây là các điểm chính được quy định:

- Cơ sở giáo dục công lập: Các cơ sở giáo dục công lập sẽ sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc này đồng nghĩa với việc các cơ sở giáo dục này sẽ phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chính phủ về việc sử dụng và báo cáo về học phí trong báo cáo tài chính hằng năm. 

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng học phí, các cơ sở giáo dục công lập cần phải thực hiện việc báo cáo về học phí trong báo cáo tài chính hằng năm, theo các quy định cụ thể của Chính phủ. Việc này giúp đảm bảo rằng việc sử dụng học phí được thực hiện một cách minh bạch và đáng tin cậy, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý có thông tin chính xác và kịp thời về tình hình tài chính của các cơ sở giáo dục.

- Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục: Đối với các cơ sở giáo dục này, họ sẽ tự bảo đảm việc thu, chi và quản lý tài chính liên quan đến hoạt động của mình. Bao gồm việc tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và kiểm soát: Các cơ sở giáo dục cần tuân thủ quy định về quản lý, kiểm soát và công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Họ cũng phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin và tài liệu cung cấp, và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Công bố và công khai: Trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển, cơ sở giáo dục phải công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học. Họ cũng cần công khai lộ trình tăng học phí (nếu có) và dự kiến cho cả khóa học. Việc công bố mức thu học phí và các chi phí đào tạo cũng giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở giáo dục. Phụ huynh và học sinh sẽ có cơ hội so sánh giữa các cơ sở giáo dục để chọn ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Đồng thời, việc công khai lộ trình tăng học phí (nếu có) cũng giúp người học và phụ huynh có cái nhìn rõ ràng về các điều kiện tài chính trong tương lai và chuẩn bị kế hoạch cho sự nghiệp học tập của mình. Ngoài ra, việc dự kiến cho cả khóa học giúp người học và phụ huynh có cái nhìn tổng thể và chi tiết về các chi phí học phí trong suốt quãng thời gian học tập. Giúp họ lập kế hoạch tài chính dài hạn và tránh được các bất ngờ không mong muốn trong quá trình học tập.

- Công khai thông tin và chính sách: Cơ sở giáo dục cần công khai và giải trình các chi phí đào tạo, mức thu học phí, lộ trình tăng học phí, điều kiện đảm bảo chất lượng, chính sách miễn, giảm học phí. Bao gồm cả việc công khai chính sách miễn, giảm học phí trong các tình huống đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh hay các sự kiện bất khả kháng.

Theo đó thì việc công khai chính sách miễn, giảm học phí trong các tình huống đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh hay các sự kiện bất khả kháng cũng rất quan trọng. Bảo đảm rằng các học sinh và phụ huynh không gặp khó khăn tài chính đáng kể trong những tình huống khẩn cấp và không lường trước được. Việc này thể hiện sự quan tâm và sẵn lòng hỗ trợ của cơ sở giáo dục đối với cộng đồng học sinh và phụ huynh trong mọi tình huống.

Như vậy thì việc quản lý và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục được quy định một cách chi tiết và rõ ràng, nhằm đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả và công bằng, đồng thời tạo điều kiện cho cả phụ huynh và học sinh hiểu rõ về các chi phí và chính sách liên quan đến học phí.

 

3. Việc thu học phí ở các trường đại học công lập được thực hiện ra sao?

Việc thu học phí tại các trường đại học công lập được quy định cụ thể và chi tiết trong Điều 12 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Theo quy định này, học phí được thu định kỳ hàng tháng, hoặc một lần cho cả học kỳ, cả năm học nếu người học tự nguyện đóng. Tạo ra sự linh hoạt trong việc quản lý tài chính và thu học phí từ phía người học, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thanh toán và quản lý tài chính của cả người học và nhà trường.

Tuy nhiên, quy định cũng chỉ rõ rằng trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp, học phí chỉ được thu theo thời gian học thực tế, không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu học phí, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho sinh viên và gia đình trong những tình huống khó khăn.

Mức học phí được thu phải đảm bảo không vượt quá tổng thu học phí tính theo số tháng tối đa của 01 năm học, tùy thuộc vào cấp học. Đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc quản lý tài chính của sinh viên và gia đình, đồng thời giữ cho mức học phí không vượt quá ngưỡng quy định, tránh tình trạng gánh nặng tài chính không cần thiết đối với sinh viên.

Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, các trường đại học có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, nhưng tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học. Tạo ra sự linh hoạt và công bằng trong việc tính toán và thu học phí cho các chương trình học theo học chế tín chỉ.

Cuối cùng, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp vào các ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc nhà nước theo đúng quy định. Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong việc quản lý và sử dụng các khoản thu học phí, đồng thời giúp tăng cường sự kiểm soát và giám sát của các cơ quan chức năng đối với việc thu học phí tại các trường đại học công lập.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ một cách cụ thể và chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau đây: Trách nhiệm cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với người học tại trường công lập