1. Trong hoạt động phổ biến phim, những hoạt động bị nghiêm cấm bao gồm những gì?

Luật Điện ảnh 2022 đã quy định một loạt các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phổ biến phim tại khoản 2 Điều 9, đặt ra những quy tắc và nguyên tắc cụ thể để bảo vệ sự an toàn, chất lượng và uy tín của ngành điện ảnh. Dưới đây là chi tiết về những hành vi bị nghiêm cấm:

- Phát hành, phổ biến phim mà không có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng: Hành vi này cấm việc phát hành, phổ biến phim trong rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình và địa điểm chiếu phim công cộng mà không có Giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc Quyết định phát sóng từ cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi tác phẩm điện ảnh được đánh giá và phân loại đúng cách trước khi được phát sóng để đảm bảo an toàn và phù hợp với đối tượng khán giả.

- Phổ biến phim trên không gian mạng mà không phân loại: Hành vi này nghiêm cấm việc phổ biến phim trên không gian mạng mà không tuân thủ quy định về phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định của Luật này. Điều này nhấn mạnh về sự quan trọng của việc đảm bảo rằng nội dung truyền thông trực tuyến cũng phải được phân loại để bảo vệ đối tượng khán giả đang tiềm ẩn trực tuyến.

- Thay đổi, làm sai lệch nội dung và kết quả phân loại phim: Hành vi này cấm sự thay đổi, làm sai lệch nội dung phim và kết quả phân loại phim đối với những tác phẩm đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng. Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi biến đổi nội dung với mục đích lợi ích cá nhân, đồng thời giữ vững tính chính xác và độ minh bạch của quá trình đánh giá phân loại.

- Sản xuất, phát hành, phổ biến phim không tuân thủ quy định của Luật: Hành vi này nghiêm cấm việc sản xuất, phát hành, phổ biến phim mà không tuân thủ các quy định của Luật Điện ảnh 2022, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều này làm đặt ra sự chấp nhận trách nhiệm đầy đủ từ các bên liên quan trong quá trình sản xuất và phổ biến phim.

- Phát hành, phổ biến phim đã có quyết định thu hồi Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng: Hành vi này cấm việc phát hành, phổ biến phim đã có quyết định thu hồi Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng. Điều này đảm bảo rằng các tác phẩm đã bị thu hồi sẽ không được lưu trữ và phổ biến một cách trái phép, giữ vững tính công bằng và công lý trong ngành điện ảnh.

- Sao chép phim khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu phim: Hành vi này nghiêm cấm việc sao chép phim khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu, trừ trường hợp có quy định khác từ Luật Sở hữu trí tuệ. Điều này là một biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích sự tôn trọng đối với công lao và sáng tạo trong ngành điện ảnh.

- Không thông báo cho cơ quan nhà nước khi thực hiện phổ biến phim tại địa điểm công cộng: Hành vi này yêu cầu thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện phổ biến phim tại địa điểm công cộng. Điều này nhằm mục đích giám sát và đảm bảo rằng mọi hoạt động phổ biến được thực hiện theo quy định của pháp luật, tăng cường quản lý và kiểm soát trong ngành điện ảnh.

- Thẩm định, cấp Giấy phép phân loại phim trái quy định của pháp luật: Hành vi này cấm thẩm định, cấp Giấy phép phân loại phim trái quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh về sự cần thiết của việc thực hiện quy trình thẩm định và cấp phép theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và đồng đều trong việc đánh giá nội dung và phân loại phim.

Tổng quan, những hành vi bị nghiêm cấm này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong ngành điện ảnh mà còn đảm bảo rằng mọi sản phẩm điện ảnh được sản xuất và phổ biến đều tuân thủ theo quy định pháp luật, góp phần tạo ra một môi trường công bằng, an toàn và tích cực cho khán giả và người làm phim.

2.  Khi thực hiện phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc thì bị phạt hành chính như nào?

Theo khoản 3 Điều 3 của Luật Điện ảnh 2022, nội dung của đoạn quy định việc giải thích và mô tả một trong những hoạt động chủ yếu của ngành điện ảnh. Cụ thể, hoạt động điện ảnh được định nghĩa rộng lớn, bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng của quá trình sản xuất và phân phối phim. Dưới đây là chi tiết về các khía cạnh của hoạt động điện ảnh theo quy định của Luật:

- Sản xuất phim: Hoạt động này bao gồm quá trình tạo ra các sản phẩm điện ảnh từ khâu kịch bản, đạo diễn, quay phim, thu âm, dựng phim cho đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

- Phát hành phim: Liên quan đến việc đưa phim đến khán giả thông qua các kênh như rạp chiếu phim, truyền hình, và các nền tảng trực tuyến. Phát hành phim là bước quan trọng để giúp sản phẩm điện ảnh tiếp cận đối tượng khán giả rộng lớn.

- Phổ biến phim: Là quá trình quảng bá và phổ biến thông tin về phim đến cộng đồng khán giả. Điều này có thể bao gồm các chiến lược quảng cáo, sự kiện ra mắt, và các hoạt động truyền thông để tăng cường sự nhận thức và quan tâm của khán giả đối với phim.

- Quảng bá và xúc tiến phát triển điện ảnh: Đây là các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng của ngành điện ảnh. Các chương trình, sự kiện, và chiến lược xúc tiến được triển khai để khuyến khích sự sáng tạo và tiến bộ trong lĩnh vực này.

- Lưu chiểu và lưu trữ phim: Bao gồm việc duy trì và quản lý các bản gốc và bản sao của phim, cũng như việc phân phối và lưu trữ chúng để bảo đảm tính nguyên vẹn của tác phẩm điện ảnh.

- Đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh: Liên quan đến việc cung cấp các chương trình đào tạo và giáo dục để phát triển kỹ năng và kiến thức cho những người làm trong ngành điện ảnh, từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên, đến các chuyên gia kỹ thuật và quản lý. Điều này nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và đa dạng trong đội ngũ làm phim.

Từ đó, theo quy định của điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP, về mức phạt tiền trong trường hợp vi phạm các quy định về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, ta nhận thấy sự nghiêm túc và quan trọng của việc bảo vệ giá trị văn hóa và lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh ngành điện ảnh ngày càng trở nên phổ biến và có ảnh hưởng đến ý thức cộng đồng.

Cụ thể, theo quy định, mức phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng được áp dụng trong trường hợp hành vi hoạt động điện ảnh có một trong những nội dung sau đây, trừ hành vi sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài có giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 13 Luật Điện ảnh:

- Xuyên tạc lịch sử dân tộc: Hành vi biến tấu, thay đổi, hoặc trình bày lịch sử một cách không đúng sự thật, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến nhận thức của khán giả về quá khứ của dân tộc.

- Phủ nhận thành tựu cách mạng: Các hành vi, nội dung có xu hướng từ chối, phủ nhận, hoặc giả mạo các thành tựu và chiến công của cách mạng Việt Nam, làm mất lòng tin và sự tôn trọng đối với những nỗ lực lịch sử của quốc gia.

- Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc: Hành động, nội dung vi phạm đến danh dự và uy tín của các dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, tạo ra hậu quả tiêu cực trong việc duy trì tình hòa bình và đoàn kết dân tộc.

- Thể hiện không đúng, vu khống, xúc phạm uy tín: Hành vi làm biến tướng, làm giả mạo, hoặc tạo ra nội dung không chính xác, vu khống thông tin với mục đích xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức, và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Quy định về mức phạt tiền trong trường hợp phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc là một biện pháp quản lý chặt chẽ, nhằm bảo vệ và giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Mức phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc, là một biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chất đồng nhất và cứng rắn trong việc xử lý các hành vi vi phạm nội dung trong ngành điện ảnh.

Điều đặc biệt đáng chú ý là mức phạt tiền này không chỉ áp dụng cho cá nhân phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc mà còn tăng gấp đôi đối với tổ chức. Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP), tổ chức phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc sẽ phải đối diện với mức phạt tăng gấp đôi so với cá nhân có cùng hành vi.

Biện pháp này không chỉ nhấn mạnh sự nghiêm túc trong việc giữ gìn và bảo tồn giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc mà còn tạo ra áp lực mạnh mẽ đối với các tổ chức phim, khuyến khích họ xác định rõ trách nhiệm và tôn trọng những giá trị cốt lõi của cộng đồng. Điều này cũng thể hiện sự nhạy bén trong quá trình quản lý của cơ quan chức năng, đồng thời khuyến khích sự chấp hành chặt chẽ từ phía ngành công nghiệp điện ảnh.

Mục tiêu của việc áp đặt mức phạt tiền là đảm bảo rằng ngành điện ảnh không chỉ là một phương tiện giải trí mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và tạo dựng ý thức cộng đồng. Qua đó, các tác phẩm điện ảnh sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ hỗ trợ trong việc gìn giữ, kính trọng và kế thừa những giá trị quý báu của dân tộc, đồng thời đưa ra thông điệp tích cực và xây dựng tư duy tích cực cho xã hội.

3. Thời gian áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động đối với đơn vị phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc

Quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục, như được mô tả trong Điều 6 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP), đặt ra các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với đơn vị phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc. Dưới đây là chi tiết về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục áp dụng cho trường hợp này:

- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ các hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam; phát hành phim; phổ biến phim; quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. Hình thức xử phạt bổ sung này đặt ra một biện pháp nghiêm túc nhằm gián tiếp ngăn chặn và kiểm soát hoạt động của đơn vị phổ biến phim vi phạm. Việc đình chỉ các hoạt động quan trọng như sản xuất, phát hành, phổ biến và quảng bá phim trong khoảng thời gian từ 01 đến 03 tháng là một hình phạt có hiệu quả để đảm bảo họ nhận thức được sự nghiêm trọng của hành vi vi phạm đã làm ảnh hưởng đến giá trị và uy tín của anh hùng dân tộc.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; Biện pháp này tập trung vào việc đưa ra sự sửa đổi và cải chính đối với thông tin sai sự thật mà đơn vị phổ biến phim đã công bố. Điều này không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà còn là một biện pháp khắc phục để khôi phục lại uy tín và lòng tin từ công chúng. Cải chính thông tin sai sự thật giúp táo lập sự chính xác và minh bạch, đồng thời tránh được tiếp tục gây thiệt hại cho danh dự của các anh hùng dân tộc và giữ gìn tố chất đạo đức trong sản xuất nội dung điện ảnh.

Tổng quan, pháp luật không chỉ đặt ra một hình phạt nghiêm trọng mà còn tập trung vào việc tạo ra một khoảng thời gian đủ dài để đơn vị phổ biến phim có thể nghiêm túc đánh giá hậu quả của hành vi vi phạm của mình. Thời hạn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đơn vị phổ biến phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc được kéo dài từ 01 tháng đến 03 tháng. Đây không chỉ là một biện pháp răn đe mà còn là cơ hội để đơn vị này tự nhìn nhận và sửa đổi mô hình hoạt động để không tái diễn hành vi vi phạm trong tương lai.

Xem thêm: Truy cứu lưu trữ phim có nội dung xúc phạm các anh hùng dân tộc?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn