1. Nên thành lập hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp ?

Tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi đang có dự định mở một cửa hàng kinh doanh, nhưng đang phân vân không biết nên mở loại hình doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh cá thể. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi nên mở loại hình nào thì sẽ có lợi hơn ?

Nên thành lập hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân ?

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 1/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp, thì:

>> Xem thêm:  Mức thuế suất mới áp dụng với hộ kinh doanh cá thể năm 2022

Về vấn đề nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh cá thể thì còn tùy thuộc vào hình thức và cơ cấu mà bạn mong muốn kinh doanh. Vì loại hình nào cũng có những ưu, nhược điểm nhất định. Do bạn không nêu rõ vấn đề của mình nên chúng tôi sẽ đưa ra các ưu, nhược điểm của từng loại hình như sau:

* Hộ kinh doanh:

- Ưu điểm:

+ Việc quản lý hoạt động kinh doanh đơn giản, Phù hợp với những cá nhân hoặc nhóm cá nhân muốn khởi nghiệp, kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ, không yêu cầu về cơ cấu tổ chức quản trị rõ ràng, không có kế hoạch mở rộng quy mô trong tương lai.

+ Không phải thực hiện nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp mà chỉ phải tiến hành nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (với thuế suất từ 5% - 35%).

+ Chế độ kế toán gọn nhẹ, dễ khai báo, có thể đăng ký phương pháp thuế khoán – chỉ phải kê khai và nộp thuế một lần hàng năm.

+ Chỉ cần tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện.

- Nhược điểm:

+ Chỉ có thể mở 1 cửa hàng duy nhất tại địa chỉ của địa điểm kinh doanh.

+ Chỉ được sử dụng dưới 10 lao động;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022

+ Không có tư cách pháp nhân, nhà đầu tư phải dùng tài sản của mình để trả nợ nếu Hộ kinh doanh thua lỗ.

+ Cá nhân chỉ được thành lập 1 hộ kinh doanh

* Doanh nghiệp tư nhân:

- Ưu điểm:

+ Hoạt động quản lý kinh doanh đơn giản.

+ Có thể tiến hành hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau.

+Có thể sử dụng trên 10 lao động;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân ko phải nộp thuế Thu nhập cá nhân cho các khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

- Nhược điểm:

+ Phải nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp (mức cố định 25% thu nhập);

>> Xem thêm:  Kinh doanh là gì ? Các lĩnh vực kinh doanh và hình thức kinh doanh

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được thành lập duy nhất 1 doanh nghiệp tư nhân;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của Doanh nghiệp do không có tư cách pháp nhân

2. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh hiện nay pháp luật quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi 01 bộ hồ sơ để đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh với nội dung: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số lao động;

b) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới nhất năm 2022

c) Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

d) Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

e) Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Lệ phí: 100.000 đồng /lần

3. Các khoản thuế khi thành lập hộ kinh doanh cá thể như thế nào? và hộ kinh doanh cá thể có thể xuất được hóa đơn giá trị gia tăng không ?

Các khoản thuế khi thành lập hộ kinh doanh cá thể như thế nào ?

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2022 về hộ kinh doanh cá thể ?

Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

1.Thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể:

Căn cứ Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài như sau:

Bậc thuế

Doanh thu bình quân trên 01 năm

Mức thuế trên 01 năm

1

Trên 500.000.000

1.000.000

2

Trên 300.000.000 đến 500.000.000

500.000

3

Trên 100.000.000 đến 300.000.000

300.000

(Đơn vị: đồng)

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT:

a/ Nếu cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có Doanh thu tính thuế từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và thuế môn bài.

b/ Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh phải nộp:

>> Xem thêm:  Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh theo quy định mới 2022

- Công thức tính thuế TNCN:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC

- Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC

c/ Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

- Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

- Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

- Đối với doanh thu theo hóa đơn thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC .

3.Về việc xuất hóa đơn của Hộ kinh doanh:

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như thế nào ?

Đối với hộ kinh doanh cá thể, phương pháp tính thuế với hộ kinh doanh cá thể quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC là phương pháp khoán. Do đó, hộ kinh doanh cá thể không phải là đối tượng có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Quy định về các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp như thế nào?

Quyền của các doanh nghiệp được quy định tại điều 7 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

4. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

>> Xem thêm:  Kinh doanh là gì ? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

10. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

11. Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ của doanh nghiệp thì được quy định tại điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

3. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp thuế khi xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định mới 2022 ?

4. Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê