1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Theo quy định của Điều 5g trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT), việc đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử yêu cầu tuân thủ các điều kiện và quy trình sau:

- Hồ sơ đăng ký:

+ Hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử phải bao gồm các giấy tờ theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP và được biểu diễn dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ đăng ký bằng bản giấy.

+ Văn bản điện tử phải chính xác, toàn vẹn và được định dạng là ".doc", ".docx", hoặc ".pdf".

- Yêu cầu cần đạt:

+ Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ và nội dung, kê khai theo quy định và được hiển thị chính xác trên văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải tương ứng với tên loại giấy tờ.

+ Chữ ký số có thể được sử dụng để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc trên văn bản giấy sau khi quét (scan) văn bản giấy theo định dạng quy định.

- Xác thực và nhập thông tin:

+ Thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống phải đầy đủ và chính xác, bao gồm số điện thoại và thư điện tử của người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền. Trong trường hợp ủy quyền, hồ sơ phải đi kèm với các giấy tờ quy định tại Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

- Thời hạn sửa đổi, bổ sung:

+ Thời hạn để sửa đổi, bổ sung hồ sơ là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu.

+ Quá thời hạn này, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

=> Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh, bạn cần thu thập các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Bản sao có dấu và còn hiệu lực đối với chủ hộ kinh doanh.

- Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo ủy quyền (nếu có): Nếu chủ hộ kinh doanh ủy quyền người khác đại diện thực hiện thủ tục, cần có giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Giấy tờ khác:

- Giấy khai sinh: Đối với chủ hộ kinh doanh là người chưa thành niên, cần có bản sao giấy khai sinh.

- Giấy ủy quyền: Nếu hồ sơ được nộp qua người đại diện, cần có giấy tờ chứng minh việc ủy quyền.

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc vốn kinh doanh (nếu có): Đối với các loại hình kinh doanh cần xác định nguồn gốc vốn, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài chính như hóa đơn, sổ tiết kiệm, hợp đồng vay vốn,...

- Giấy tờ liên quan đến ngành nghề kinh doanh: Nếu ngành nghề kinh doanh có quy định cụ thể, cần cung cấp các giấy tờ liên quan như bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm,... 

Đảm bảo rằng các bản sao giấy tờ được công chứng (nếu yêu cầu) và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác sẽ giúp quá trình đăng ký kinh doanh diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.

 

2. Nộp hồ sơ đăng ký

Các bước và điều kiện khi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cũng như việc truyền thông tin đến Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được quy định như sau:

Tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Hồ sơ sẽ được tiếp nhận vào hệ thống khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Có đủ giấy tờ theo quy định như trên. 

+ Thông tin của hộ kinh doanh đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

 + Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

+ Đã nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

- Nhập và số hóa thông tin:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ nhập đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

+ Thông tin sẽ được số hóa và đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

+ Sau đó, thông tin này sẽ được tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Truyền thông tin đến Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế:

+ Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh sẽ được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

+ Quá trình này giúp phối hợp và trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý các thủ tục liên quan đến thuế của hộ kinh doanh.

=> Để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, bạn có thể tuân theo các cách sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh:

+ Đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi bạn có địa chỉ thường trú.

+ Gặp nhân viên tiếp nhận hồ sơ và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện:

+ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

+ Gửi hồ sơ qua bưu điện đến địa chỉ của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia:

+ Truy cập vào trang web của Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

+ Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới (nếu cần).

+ Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết theo hướng dẫn.

+ Hoàn tất việc nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý qua hệ thống trực tuyến.

Thời gian nộp hồ sơ:

Không có quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ, tuy nhiên, việc nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng.

Lệ phí:

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần.

Vui lòng chắc chắn rằng hồ sơ của bạn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ trước khi nộp để tránh việc phải điều chỉnh sau này, làm chậm quá trình đăng ký.

 

3. Thời gian giải quyết

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, thời gian giải quyết có thể được xác định như sau:

- Thời gian giải quyết:

+ Hồ sơ hợp lệ sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

+ Trong trường hợp cần điều tra hoặc bổ sung thông tin, thời gian giải quyết có thể kéo dài, nhưng không vượt quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Quá trình giải quyết:

+ Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ từ bạn hoặc qua các phương tiện nộp hồ sơ khác như bưu điện hoặc trực tuyến.

+ Kiểm tra hồ sơ: Nhân viên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xác định các thông tin cần thiết.

+ Xử lý hồ sơ: Hồ sơ sẽ được xử lý, thông tin sẽ được nhập vào hệ thống và kiểm tra tính hợp lệ.

+ Giải quyết: Sau khi kiểm tra hoàn tất, quyết định về việc cấp giấy phép kinh doanh sẽ được đưa ra.

- Thông báo kết quả:

+ Kết quả sẽ được thông báo cho bạn qua email, thư tín hoặc bằng cách khác tùy thuộc vào phương thức bạn chọn khi nộp hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, lý do cụ thể sẽ được cung cấp để bạn có thể điều chỉnh và nộp lại.

Vui lòng lưu ý rằng việc giải quyết hồ sơ có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài như tình trạng công việc của cơ quan đăng ký và số lượng hồ sơ được nộp trong cùng một thời gian.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mức phạt hộ kinh doanh cá thể không kê khai thuế và không tiến hành thủ tục giải thể?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.