Nhưng ngân hàng đòi trừ đơn phương, ngân hàng bảo họ có thể được phép trừ không cần chữ ký của em mà họ vẫn trừ được em xin hỏi văn phòng có trừ được hay không nếu họ quyết định trừ thì em phải làm thế nào trong khi gia đình em đang gặp khó khăn.

Người gửi: M.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Về giao dịch bảo đảm

Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về giao dịch bảo đảm 

2. Nội dung tư vấn:

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin khẳng định: Ngân hàng không có quyền đơn phương trừ vào lương của bạn khi bạn không đồng ý.

Trong trường hợp của bạn, khi bạn vay vốn ngân hàng và đã thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm cho việc vay vốn. Nhưng vì lý do bất khả kháng mà đất bị sạt lở vào nhà, không thể tiếp tục ở. Theo như quy định tại Điều 56 Nghị định 163/2006/NĐ-CP thì tài sản bảo đảm sẽ được xử lý khi:

"1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Pháp luật quy định tài sản bảo đảm phải được xử lý để bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

4. Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định."

Như vậy, khi lâm vào một trong các trường hợp trên, quyền sử dụn đất nơi có căn nhà của chị sẽ được xử lý. Cụ thể: khi đến thời hạn trả nợ mà bạn không thể trả nợ cho ngân hàng; khi bạn cũng dùng quyền sử dụng đất này để bảo đảm cho 1 giao dịch khác, mà đến hạn phải thực hiện giao dịch đó thì quyền sử dụng đất cũng sẽ xử lý để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bạn.

>> Xem thêm:  Cầm đồ và cầm cố các vấn đề pháp lý liên quan ? Mạo danh cắm xe người khác có phạm tội ?

Về các phương thức xử lý tài sản bảo đảm, tại Điều 59 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định :

"1. Bán tài sản bảo đảm.

2. Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm.

3. Bên nhận bảo đảm nhận các khoản tiền hoặc tài sản khác từ người thứ ba trong trường hợp thế chấp quyền đòi nợ.

4. Phương thức khác do các bên thoả thuận."

Theo như quy định trên, Ngân hàng sẽ chỉ được xử lý tài sản theo các cách: Bán quyền sử dụng mảnh đất mà bạn mang thế chấp hoặc nhận chính mảnh đất ấy mà không được phép trừ trực tiếp vào lương của bạn. Bởi pháp luật chỉ cho phép phương thức thanh toán khác khi có sự thỏa thuận của cả hai bên như: thay thế tài sản bảo đảm khác hoặc nhận thanh toán bằng tiền mặt. Nhưng khi bạn không có khả năng trả nợ và không còn tài sản giá trị nào khác, Ngân hàng chỉ được phép bán quyền sử dụng mảnh đất của bạn hoặc nhận chính mảnh đất ấy mà thôi. 

Còn đối với việc nhà bạn bị sạt lở không thể tiếp tục sử dụng thì tại điểm c, khoản 1 Thông tư  16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN xác định:

"Chi phí liên quan đến việc bảo quản tài sản thế chấp được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm. Sau khi nhận lại tài sản thế chấp thì bên nhận tài sản thế chấp thì bên nhận thế chấp có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản thế chấp thì phải bồi thường thiệt hại cho bên thế chấp trừ những hư hỏng, mất mát đã có trước khi bên nhận thế chấp thu hồi tài sản thế chấp hoặc do sự kiện bất khả kháng". Theo quy định này, khi ngân hàng nhận tài sản thế chấp của gia đình bạn thì Ngân hàng có trách nhiệm sửa chữa lại căn nhà, chi phí này sẽ được trừ vào chi phí bán quyền sử dụng mảnh đất sau này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Sự khác nhau giữa cầm cố và thế chấp tài sản theo quy định mới nhất