Trường hợp 1: Công ty không quy định ngày công chuẩn: Theo trường hợp này nếu trong tháng Người lao động đi làm việc đầy đủ thời gian theo quy định: (27 ngày của tháng 31 ngày, 24 ngày của tháng 28 ngày) thì họ sẽ nhận được số tiền lương đúng bằng số tiền thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa kể các khoản tăng ca hay phụ cấp) nhưng cao hơn mức tối thiểu vùng do nhà nước quy định. Nếu trong tháng người lao động có nghỉ phép không hưởng lương hay tăng ca thì tính như sau: 1. Tính ra đơn giá của 1 ngày công Lương ngày = lương tháng trên hợp đồng lao động /26 (hoặc 24 ngày tùy tháng 31; 30 hay 28 ngày) - Tính lương nghỉ phép: Lương nghỉ phép = đơn giá tiền lương 1 ngày x số ngày nghỉ 2. Tính ra đơn giá của 1 giờ làm việc = Đơn giá tiền lương 1 ngày /8h = 1h

Trường hợp 2: Nếu công ty áp dụng ngày công chuẩn là 26 ngày trên tháng: - TRường hợp này hợp đồng lao động, quy chế công ty hoặc thỏa ước lao động tập thể phải thể hiện: Ngày công làm việc trong tháng là: 26 ngày - Thời gian làm việc 8h/ ngày Đối với trường hợp này tiền lương nhận hàng tháng sẽ khác nhau do các tháng có 27 ngày, 26 ngày 24 ngày. 1. Tháng có 27 ngày thì ngày thứ 27 là ngày tăng ca (do cao hơn 1 ngày so với ngày công chuẩn). Nếu lao động nghỉ phép 1 ngày vào tháng này thì họ vẫn được nhận đủ số lương theo hợp đồng lao động (do vẫn đủ 26 ngày). 2. Tháng có 24 (25) ngày: - Đơn giá 1 ngày công = Lương trên hợp đồng lao động/26 ngày x 24 (25) ngày = lương phải trả cho người lao động. Vậy những tháng có ngày công nhỏ hơn ngày công chuẩn (26 ngày) thì sẽ nhận được số lương thấp hơn lương thỏa thuận trong hợp đồng (do không đủ ngày công chuẩn) Vậy khi tính tăng đơn giá 1h tăng ca cho người lao động sẽ tính như sau:

Thưa luật sư cách tính lương theo ngày công chẩn trên đây có đúng theo luật lao động không? Đối với trường hợp thứ 1 công ty chúng tôi có thể chia cho ngày công chuẩn là 27 ngày không? Vì tháng 24 chung tôi cũng chỉ chia cho 24 ngày. Chúng tôi đang rất cần để giải đáp cho NLĐ. Rất mong Luật sư trả lời giúp chúng tôi. Xin chân thành cá ơn luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật lao động về tiền lương, tiền công gọi : 1900.6162

 

Trả lời: 
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 Luật lao động 2012

- Nghị định 05/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

- Thông tư 47/2015 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG.

2. Nội dung tư vấn

Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:
Hiện nay lĩnh vực tiền lương lao động đang được áp dụng theo Luật lao động hiện hành là Luật lao động 2012 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật này.Còn Nghị định 114/2002 mà bạn nêu ra là đã hết hiệu lực vào ngày 1/7/2013. Nên chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trên cơ sở những quy định của luật hiện hành.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Căn cứ cụ thể là tại điểm a khoản 4 điều 14 của Thông tư Số: 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động quy định:

“ 4. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều, khoản tại Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động như sau:
a) Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 4 như sau:
“c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”.”

Thứ nhất là về cách tính lương theo ngày công chuẩn 26 ngày căn cứ điều khoản được viện dẫn như trên, chúng tôi có những đính chính cho bạn như sau.

Nếu công ty áp dụng ngày công chuẩn là 26 ngày trên tháng: Trường hợp này, hợp đồng lao động, quy chế công ty hoặc thỏa ước lao động tập thể phải thể hiện: Ngày công làm việc trong tháng là: 26 ngày -Thời gian làm việc 8h/ ngày Đối với trường hợp này tiền lương nhận hàng tháng sẽ khác nhau do các tháng có 27 ngày, 26 ngày 24 ngày. 

1. Tháng có 27 ngày thì ngày thứ 27 là ngày vượt khung (do cao hơn 1 ngày so với ngày công chuẩn). Nếu lao động nghỉ phép 1 ngày ( phải thuộc thuộc trường hợp nghỉ phép không tính lương) thì tháng này họ vẫn được nhận đủ số lương theo hợp đồng lao động (do vẫn đủ 26 ngày) . Còn nếu thực tế số ngày lao động bình thường trong tháng là 27 ngày thì lương ngày thứ 27 sẽ được tính = Tiền lương trong hợp đồng lao động/ tối đa không quá 26 ngày.

2. Tháng có 24 (25) ngày làm việc bình thường:  Đơn giá 1 ngày công = Lương trên hợp đồng lao động / tối đa không quá 26 ngày x 24 (25) ngày = lương phải trả cho người lao động
 ( Nếu bạn chia cho 27 ngày hoặc nhiều hơn nữa là bạn vi phạm pháp luật). 

Như vậy có những tháng có số ngày công nhỏ hơn ngày công chuẩn (26 ngày) thì Người lao động  sẽ nhận được mức lương thấp hơn lương thỏa thuận trong hợp đồng (do không đủ ngày công chuẩn) .

Thứ hai là đối với trường hợp Công ty không quy định ngày công chuẩn ( trường hợp 1) thì công ty không được chia cho ngày công chuẩn là 27 ngày . Bởi vì:

Căn cứ theo quy định điểm a khoản 4 điều 14 của Thông tư Số: 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 mà chúng tôi đã viện dẫn ở trên thì pháp luật đã quy định tối đa ngày công chuẩn mà người sử dụng lao động được chia là 26 ngày để tính lương cho người lao động. Quy định này chỉ áp dụng hình thức trả lương theo ngày mà công ty bạn chọn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về ngày nghỉ phép năm, chế độ nghỉ hàng năm ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương theo quy định luật lao động bao gồm những khoản nào ?