1. Nghỉ tập sự có được hưởng chế độ thai sản không ?

Xin chào Luật sự ! Em đi làm ở 1 công ty tại Gò Vấp có Thời gian đóng BHXH từ 1/1/2017-1/5/2018 sau đó e nghỉ và rút sổ (trong sổ có ghi thời gian đóng bảo hiểm được 1 năm 4 tháng). E nghỉ khoảng 6 tháng mới đi làm lại 1 cty khác và có thời gian đóng BHXH khoảng 4 tháng. Sau đó nghỉ khoảng 8 tháng và đi được tuyển vào công chức ở Phường và đang trong thời gian tập sự 1 năm. (E nhận quyết định vào giữa tháng 5/2020, và sẽ được hưởng lương nguyên tháng 5). Như vậy trong thời gian tập sự nếu như e có thai và nghỉ thai sản trước khi hết thời gian tập sự thì:

- E có được hưởng lương trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng k?

- Với thời gian đóng BHXH cách khoảng như vậy em có bị mất quyền lợi gì không và có được lãnh cộng dồn không?

- Nghỉ trong thời gian tập sự như vậy có bị ảnh hưởng gì không ? Có bị buộc thôi việc không ?.

Rất mong nhận được sự tư vấn sớm của luật sư !

Người gửi: Hồng Mỹ

Trả lời:

Vì bạn hỏi là nếu bạn có thai và nghỉ thai sản trước khi hết thời gian tập sự nên chúng tôi sẽ áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2014 vì khi bạn sinh con thì luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực.

Thứ nhất, em có được hưởng lương trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng không.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

" Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày."

Theo đó bạn không được hưởng lương trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng, bạn chỉ được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 39 trên.

Thứ hai về vấn đề cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

" 5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

Theo đó thời gian đóng bảo hiểm của bạn hoàn toàn có thể được cộng dồn, và bạn không bị mất bất cứ một quyền lợi gì.

Thứ ba: nghỉ trong thời gian tập sự có bị thôi việc không.

Tại khoản 3, Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định như sau:

" Điều 20. Chế độ tâp sự

3. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự”

Theo đó thời gian nghỉ thai sản của bạn sẽ không được tính vào thời gian tập sự, và sau khi nghỉ thai sản bạn sẽ phải hoàn thành khoảng thời gian tập sự còn lại.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thưa luật sư, xin luật sư cho em hỏi là em tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2017. Trong thời gian đó em nghĩ thai sản 06 tháng từ 09/2016 - 02/2017. Mức đóng bảo hiểm của em cụ thể là 05/2014 - 12/2014: 3.354.000 đồng; 01/2015 - 04/2015: 3.754.000 đồng; 05/2015 - 12/2015: 3.941.700 đồng; 01/2016 - 04/2016: 4.341.700 đồng; 05/2016 - 08/2016: 4.558.785 đồng; 03/2017 - 04/2017: 4.808.785 đồng. Em nghỉ việc được 01 năm rồi. Em muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần thì tính như thế nào ạ? Và em nhận được bao nhiêu ạ? Mong luật sư giải đáp giúp em. Xin cảm ơn ạ.

>> Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH một lần sau khi nghỉ thai sản, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

"6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Theo đó, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 6 tháng thì thời gian này vẫn được tính là tham gia BHXH và do cơ quan BHXH đóng.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng BHXH được 3 năm, mức hưởng BHXH của bạn là 3 năm x 2 tháng = 6 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội x 2 x 3 năm

Bạn có thể căn cứ vào công thức trên, áp mức lương tham gia bảo hiểm xã hội của bạn để được kết quả chính xác nhất.

Bạn chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau để được hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm: Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Bài viết hướng dẫn về các trường hợp hưởng BHXH một lần, cách tính cũng như hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

>> Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, gọi ngay: 1900.6162

3.1. Các trường hợp được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 khoản tiền bảo hiểm một lần được trả cho người lao động khi người lao động thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. (ví dụ lao động nam đủ 60 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 18 năm và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa);

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

- Chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, sau khi nghỉ việc cũng chưa đóng đủ 20 năm BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH sau 1 năm nghỉ việc;

- Ra nước ngoài định cư;

- Bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng;

- Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp… thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

3.2. Hồ sơ cần nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần bản cập nhật mới nhất)

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

3.3. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy trước hết cần xác định tiền lương bình quân để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức bình quân được xác định dựa trên căn cứ theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sau:

Khi tính bình quân tiền lương, để tính được số tiền tối đa được hưởng hãy tính thêm hệ số trượt giá, theo công thức như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

3.4. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm: Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

4. Hướng dẫn cách rút tiền bảo hiểm xã hội một lần

Thưa luật sư, cho tôi hỏi tôi vào công ty làm và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 đến 2017. Tôi đã nghỉ được một năm và muốn lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần, với mức lương đóng bảo hiểm năm 2015 là 3.482.850 đồng, năm 2016 là 3.932.250 đồng, năm 2017 là 4.213.125 đồng. Nhờ luật Minh Khuê tính giúp số tiền tôi nhận được từ bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn điều kiện, hồ sơ xin rút bảo hiểm xã hội một lần: 1900.6162

Trả lời:

Áp dụng theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017). Theo đó, mức bình quân tiền lương của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn như sau:

+ Mức bình quân tiền lương: [(3.482.850 x 12) + ( 3.932.250 x12) + ( 4.213.125 x 12)] : 36 = 3.876.075 đồng (Chưa bao gồm hệ số trượt giá).

Vì thời gian tham gia bảo hiểm của bạn sau năm 2014 nên mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội bạn sẽ được hưởng hai lần mức bình quân tiền lương của tổng thời gian tham gia. Cụ thể:

+ Số tiền BHXH được hưởng:( 3.876.075 x 2 ) x 3 năm = 23.256.450 đồng.

Như vậy, theo quy định trên thì tổng số tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn được hưởng sau 03 năm tham gia bảo hiểm xã hội là 23.256.450 đồng. Mức hưởng trên chưa bao gồm hệ số điều chỉnh tiền lương. Mức điều chỉnh tiền lương bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

>> Xem thêm: Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?

5. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần?

Kính gửi luật sư Minh Khuê! Tôi làm tại công ty được 03 năm 08 tháng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Bắt đầu làm từ 08/2012, đến 30/03/2016 tôi xin nghỉ. Tôi không biết cách tính BHXH một lần như thế nào? Đến khi tôi rút BHXH thì được bao nhiêu tiền?

Mong sẽ nhận được hồi âm của luật sư. Tôi xin chân thành biết ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp Luật Lao động, BHXH, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì mức hương BHXH một lần của bạn được tính như sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 44 tháng, trong đó, trước năm 2014 được 1 năm 5 tháng, tính tròn là 01 năm, còn 05 tháng chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi. Sau năm 2014 bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm 3 tháng + 05 tháng trước 2014 chuyển sang = 2 năm 08 tháng, làm tròn thành 3 năm.

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = (Mức bình quân tiền lương x 1,5 x 1 năm) + (Mức bình quân tiền lương x 2 x 3 năm)

Như vậy, bạn có thể áp dụng công thức trên, thay vào tiền lương của bạn để tính được chính xác mức tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn được hưởng.

>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật BHXH - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?

Trả lời:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi: hồ sơ gồm những giấy tờ gì để được hưởng BHXH một lần?

Trả lời:

Bạn chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau để được hưởng BHXH một lần:

Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi: Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy trước hết cần xác định tiền lương bình quân để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức bình quân được xác định dựa trên căn cứ theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sau:

Khi tính bình quân tiền lương, để tính được số tiền tối đa được hưởng hãy tính thêm hệ số trượt giá, theo công thức như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng