Vậy thời gian nghỉ thai sản truớc sinh là hơn 2 tháng tôi có được công ty thanh toán trợ cấp thai sản không? Nếu không, tôi phải làm thế nào để nhận được tiền trợ cấp thai sản?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2019

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Trợ cấp thai sản là gì?

Theo cách hiểu thông thường, Trợ cấp thai sản là Chế độ bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do nghỉ việc khi có thai và sinh đẻ.

2.2. Ai chịu trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho người lao động ?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 157 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

- Theo đó, khi nghỉ chế độ thai sản thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm thanh toán cho người lao động theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Việc giải quyết chế độ thai sản cho người lao động sẽ được cơ quan bảo hiểm thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động đang làm việc . Đối với trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trước khi sinh con thì cơ quan bảo hiểm sẽ tổ chức chi trả trực tiếp cho người lao động.

Vậy nên, việc thanh toán chế độ thai sản này là do cơ quan bảo hiểm thanh toán cho bạn chứ không phải là công ty bạn, công ty chỉ đóng vai trò trung gian giúp bạn thực hiện thủ tục hưởng chế độ thai sản. Do đó, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

2.3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản ?

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

.....

Như vậy, khi người lao động đủ điều kiện theo quy định của luật thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết và tổ chức chi trả.

2.4. Nghỉ trước thời hạn sinh hơn 2 tháng có được hưởng chế độ thai sản không ?

- Thời gian hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 157, bộ luật lao động như sau:

"Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

.....

Mặt khác, theo quy định tại điểm a khoản 3.3 Điều 3 Công văn số 1477/BHXH-CSXH năm 2013 có quy định về thời gian tính hưởng nghỉ sinh con như sau:

“a. Thời gian tính hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính kể từ ngày lao động nữ thực tế nghỉ việc để sinh con theo quy định của Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy, theo quy định trên, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng, trường hợp lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con hơn 2 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con.

Theo như thông tin bạn cung cấp, thời điểm sinh con của bạn là vào 18/10/2018 nhưng bạn có xin công ty nghỉ hưởng thai sản từ ngày 22/12/2019. Với trường hợp của bạn thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nhưng thời gian bạn được tính để hưởng chế độ trước sinh là không quá 02 tháng. Do đó, bạn nghỉ hơn 2 tháng trước sinh thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Việc bạn nghỉ việc 2 tháng trước khi sinh con không ảnh hưởng đến việc bạn hưởng chế độ thai sản nếu bạn đủ điều kiện nêu trên.

1. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ bảo hiểm thai sản

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Ý nghĩa đặc biệt của chế độ bảo hiểm thai sản:

 • Tạo điều kiện cho lao động nữ thực hiện tốt chức năng làm mẹ và thực hiện công tác xã hội.
 • Tạo điều kiện cho lao động nam thực hiện nghĩa vụ khi có vợ sinh con.
 • Đảm bảo thu nhập cho người lao động trong thời gian hưởng thai sản.
 • Đảm bảo sức khỏe cho người lao động và quyền được chăm sóc của trẻ sơ sinh.

2. Đối tượng nào được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ thai sản gồm:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
 • Lao động nữ thực hiện các biện pháp tránh thai như đặt vòng tránh thai, triệt sản.

Tuy nhiên, để được hưởng thai sản, các đối tượng này cần phải đảm bảo điều kiện:

 • Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, người mẹ mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải có thời gian đóng BHXH tối thiểu 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà không đảm bảo sức khỏe, phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì cần phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trước khi sinh.

3. Thời gian nghỉ chế độ bảo hiểm thai sản theo quy định

Quy định về thời gian nghỉ chế độ thai sản được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, thời gian nghỉ chế độ bảo hiểm như sau:

a) Thời gian nghỉ khám thai

 • Lao động nữ được nghỉ việc để khám thai 05 lần, mỗi lần được nghỉ 01 này.
 • Trường hợp người lao động ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý, có vấn đề về thai nhi thì mỗi lần khám thai được nghỉ 02 ngày.
 • Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc không kể ngày lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị.

b) Thời gian nghỉ thai sản khi lao động bị sảy thai, nạo, hút thai, lưu hoặc phá thai bệnh lý

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp này tuân theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh và được quy định tối đa:

 • 10 ngày đối với trường hợp thai dưới 05 tuần tuổi.
 • 20 ngày đối với trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.

c) Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

d) Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Đối với lao động nữ:

 • Thời gian nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con tối đa là 6 tháng, trong đó nghỉ trước sinh không quá 02 tháng.
 • Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên, cứ thêm mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Đối với lao động nam:

 • Trường hợp thông thường, lao động nam đóng BHXH được nghỉ 05 ngày khi có vợ sinh con.
 • Trường hợp vợ sinh con phẫu thuật, thời gian nghỉ là 07 ngày.
 • Trường hợp sinh đôi: Nghỉ 10 ngày.
 • Trường hợp sinh ba trở lên, cứ thêm mỗi con thì lao động nam được nghỉ thêm 03 ngày.
 • Nếu vợ sinh đôi và phải phẫu thuật, lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc.

e) Thời gian nghỉ chế độ khi nhận nuôi con nuôi

f) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

g) Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

h) Lao động nữ thực hiện các biện pháp tránh thai sẽ được nghỉ như sau:

 • 7 ngày đối với trường hợp đặt vòng tránh thai.
 • 15 ngày đối với trường hợp triệt sản.

Tham khảo bài viết liên quan:

- Hưởng bảo hiểm thai sản?

- Chế độ hưởng thai sản ?

- Hỏi về chế độ thai sản trường hợp sảy thai ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.

 

Tham khảo bài viết liên quan:

- Hưởng bảo hiểm thai sản?

- Chế độ hưởng thai sản ?

- Hỏi về chế độ thai sản trường hợp sảy thai ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.