1. Nghỉ việc sớm vì thai yếu thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Thưa Luật sư, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em đóng bảo hiểm được 2 năm 4 tháng. Em có thai được 4 tuần nhưng vì thai yếu nên em nghỉ việc ngày 23/8/2020. Em sinh bé ngày 23/4/2021. Vậy em có được hưởng thai sản không?
Em xin chân thành cảm ơn.
(Người gửi: T.T)

Nghỉ việc sớm vì thai yếu thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn chế độ thai sản cho lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của bạn, mặc dù bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm 4 tháng nhưng mới chỉ đóng được khoảng 4 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con ( từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021). Do vậy, bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm 7 tháng thì sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

Thưa Luật sư, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em đóng bảo hiểm từ tháng 2/2020 đến tháng 8/2020 thì sinh con. Vậy em có được hưởng trợ cấp thai sản không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: B.N

Đóng bảo hiểm 7 tháng thì sinh con có được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 , bạn xem xét về điều kiện để hưởng chế độ thai sản:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, để được hưởng bảo hiểm thai sản thì bạn cần đóng đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn sinh tháng 8/2020 thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2015. Bạn đóng được 7 tháng cho nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

3. Không đóng bảo hiểm xã hội liên tục có được hưởng chế độ thai sản ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi tham gia đóng bảo hiểm từ 9/2014 đến 5/2015 thì dừng đóng BHXH. Bây giờ tôi đang mang thai, dự kiến sinh vào tháng 10/2015. Vậy tôi muốn hỏi với trường hợp của tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm khi đóng BHXH không liên tục không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: T.T.L

Không đóng bảo hiểm xã hội liên tục có được hưởng chế độ thai sản ?

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúc bạn sưc khỏe, Vấn đề của bạn như sau:

Bạn tham gia đóng bảo hiểm từ 9/2014 đến 5/2015 thì dừng đóng, hiện tại đang mang thai và dự sinh vào tháng 10/2015, nếu bạn đang vướng mắc về điều kiện để được hưởng chế độ thai sản thì bạn có thể căn cứ vào quy định củaLuật bảo hiểm xã hội năm 2014như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy để được hưởng chế độ thai sản bạn là lao động nữ mang thai, đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh không cần liên tục thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (đóng bảo hiểm được 8 tháng trong thời hạn 12 tháng trước sinh).

4. Đóng 06 tháng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2020 (được 06 tháng), sau đó tôi viết đơn xin nghỉ việc vào tháng 05/2020 để ở nhà chờ sinh, tôi sinh vào 20/05/2020.
Vậy tôi xin hỏi: tôi có được hưởng chế độ tai sản hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: L.T.N.L

Tư vấn trường hợp đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Bạn sinh vào 20/5/2020 cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020. Như vậy, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, bạn đủ điều kiện và được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ sinh con.

5. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Vợ tôi làm công việc bán chuyên trách tại UBND xã và đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy nay sinh con thì vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản theo luật hiện hành không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: Đ.X.P

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản ?

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

"Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:

a) ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây:

a) Trợ cấp thất nghiệp;

b) Hỗ trợ học nghề;

c) Hỗ trợ tìm việc làm."

Theo pháp luật hiện hành, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Do vậy, vợ bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi sinh con sẽ không được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội.

6. Tư vấn về hưởng chế độ thai sản?

Xin chào luật sư. luật sư cho cháu hỏi cháu đóng bảo hiểm từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020.Cháu sinh em bé vào 16/12/2020. Vậy cháu có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ?
Xin chân thảnh cảm ơn!
Người gửi: Ngọc Anh

Tư vấn về hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Điều 31Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định trên, điều kiện để lao động nữ hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Theo dữ kiện bạn hỏi bạn đã đóng BHXH từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020. Bạn dự định sinh con vào 16/12/2019. 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020. Nếu trong khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng thai sản. Trong trường hợp của bạn, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020 bạn đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh, Vì vậy bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là những tư vấn từ phía Công ty chúng tôi cho thắc mắc của Quý khách hàng. Nếu còn vấn đề nào chưa được rõ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162 để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh KHuê