1/ Cơ sở pháp lý:

– Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

2/ Nghĩa vụ đóng góp thu nhập của con với gia đình

Điều 75 Luật hôn nhân và gia đình quy định về quyền có tài sản riêng của con và nghĩa vụ đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình khi có thu nhập như sau:

Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con

1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này.”

Thông thường, việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình do cha, mẹ đảm bảo. Con cái không có nghĩa vụ duy trì nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu không sống chung với gia đình, không đủ tuổi và không có thu nhập. Hiện tại, con chị đã trên 15 tuổi và có thu nhập. Nhưng cháu đi làm xa nhà và không sống cùng gia đình nên cháu không có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Chồng chị không có quyền bắt cháu phải đưa số tiền đó vì theo quy định pháp luật, cha, mẹ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Các nghĩa vụ này, anh đều chưa thực hiện tốt dẫn đến việc cháu phải nghỉ học sớm để tham gia lao động giúp kinh tế gia đình. Và bản chất số tiền trên không được dùng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu (ăn, mặc, sinh hoạt tối thiểu) của gia đình. Nên với những lý do trên và từ sự công bằng xã hội, chồng chị không có quyền yêu cầu cháu phải đóng góp số tiền.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi nhà nước thu hồi đất ? Cách tính tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thu hồi đất không được bồi thường ?