Và có cần UBND xã quyết định không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm?

Xin cảm ơn.

Tên khách hàng: L.H Giang

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn pháp luật về người giám hộ, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty, về vấn đề này của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

+)Căn cứ theo khoản a Điều 58 BLDS 2005 thì một trong các đối tượng được giám hộ là "Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu"

+) Căn cứ theo điều 61: Người giám hộ đương  nhiên của người chưa thành niên

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha mẹ hoặc cả cha  và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc giáo dục người chưa thành niên đó, và nếu cha mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

1. Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;

2. Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ.

Như vậy trường hợp của bạn trẻ 12 tuổi là người chưa thành niên đã mất cha và còn mẹ và mẹ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì không thuộc đối tượng được giám hộ. Khi đó cha, mẹ của người này được gọi là người đại diện theo pháp luật căn cứ theo khoản 1 điều 141 bộ luật dân sự "cha,mẹ với con chưa thành niên"

>> Xem thêm:  Trẻ em phạm tội dưới 16 tuổi thì phải xử lý như thế nào ? Xử lý hành vi xâm phạm quyền trẻ em ?

+) Căn cứ theo điều 144 : Phạm vi đại diện 

1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Có nghĩa là mẹ của đứa trẻ này có quyền xá lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người đó, kể cả việc quản lý, thực hiện giao dịch với tài sản được thừa kế.Pháp luật hiện hành không có quy định về thủ tục xác nhận người đại diện theo pháp luật nên trường hợp này không cần UBND xã quyết định.Tuy nhiên nếu có tranh chấp gì xảy ra thì người đại diện theo pháp luật có thể chưng minh vị trí pháp lý của mình thông qua các giấy tờ như: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của người chưa thành niên.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế