1. Được đổi người giám hộ trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 60 Bộ luật dân sự năm 2015 thì các trường hợp dưới đây tạo ra điều kiện cho việc thay đổi người giám hộ đương nhiên, bao gồm:

- Không đáp ứng đủ điều kiện về giám hộ: Trong trường hợp mà người được giám hộ không nhận được đầy đủ sự chăm sóc và bảo vệ do người giám hộ hiện tại không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự, quá trình thay đổi người giám hộ không chỉ là một biện pháp hợp lý mà còn là một cơ hội để tối ưu hóa chất lượng cuộc sống và phát triển của người được giám hộ.

- Người giám hộ chết, hoặc bị Tòa  tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích: Trong những trường hợp nơi người giám hộ đang phải đối mặt với sự chết, hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có những khó khăn đặc biệt như mất khả năng nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, hoặc thậm chí là mất tích, quyết định thay đổi người giám hộ không chỉ là một bước quan trọng về pháp lý mà còn là cơ hội để xây dựng lại hệ thống hỗ trợ và chăm sóc cho người được giám hộ, giúp họ thích ứng và phục hồi khả năng tự chủ trong cuộc sống.

- Người giám hộ là pháp nhân chấm dứt tồn tại: Trong trường hợp mà người giám hộ hiện tại là một pháp nhân và chấm dứt tồn tại, quá trình thay đổi người giám hộ trở nên không chỉ là việc điều chỉnh pháp lý mà còn là dịp để xem xét và cập nhật các phương thức và tiêu chí giám hộ. Bằng cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng người mới đảm nhận vai trò giám hộ sẽ thích ứng với nhu cầu và mong muốn cụ thể của người được giám hộ, tạo ra một môi trường chăm sóc ổn định và hỗ trợ.

- Người giám hộ đề nghị thay đổi và có người nhận giám hộ: Trong tình huống khi chính người giám hộ đang đề xuất việc thay đổi, mở cửa cho sự chuyển giao này là cơ hội để tăng cường sự linh hoạt và phản hồi tích cực trong hệ thống giám hộ. Quá trình này không chỉ là việc thực hiện theo yêu cầu, mà còn là dịp để đối thoại và thảo luận mở rộng về những yêu cầu và mong đợi giám hộ mới. Bằng cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng sự thay đổi không chỉ là quá trình hành chính mà còn là một cơ hội để cải thiện và điều chỉnh mối quan hệ giữa người được giám hộ và người giám hộ mới, tạo nên một môi trường hỗ trợ và hiệu quả hơn.

- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người giám hộ: Khi người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ, quá trình thay đổi người giám hộ không chỉ là biện pháp pháp lý mà còn là cơ hội để tái tạo và tối ưu hóa hệ thống giám hộ. Trong quá trình này, chúng ta có thể tiến hành một đánh giá toàn diện về năng lực và đạo đức giám hộ để đảm bảo rằng người giám hộ mới không chỉ đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn mang lại một cách tiếp cận nhân văn và đầy tình cảm trong việc bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của người được giám hộ. Qua đó, sự thay đổi này không chỉ là quá trình chuyển giao quyền lực mà còn là cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống và mối quan hệ của người được giám hộ.

2. Khởi kiện yêu cầu đổi người giám hộ đương nhiên

Quy trình khởi kiện yêu cầu đổi người giám hộ là một quá trình tỉ mỉ cần sự chuẩn bị và tuân thủ theo các bước chi tiết dưới đây:

- Bước 1: Chuẩn bị đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo:

Chủ thể khởi kiện, có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, cần thực hiện việc soạn đơn khởi kiện theo mẫu số 23-DS. Đây là bước quan trọng, yêu cầu sự chính xác và chi tiết trong việc mô tả nội dung cụ thể của đơn, giúp Tòa án hiểu rõ hơn về tình huống và yêu cầu đổi người giám hộ. Bảo đảm rằng mọi thông tin và điều kiện cần thiết đã được đề cập đầy đủ và minh bạch.

- Bước 2: Nộp đơn khởi kiện:

Theo quy định tại Điều 26, Điều 35, Điều 39 của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015, người khởi kiện cần nộp đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp tỉnh, nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền giám hộ. Việc nộp đơn cần diễn ra theo quy trình và thời hạn quy định để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả của quá trình khởi kiện.

- Bước 3: Tiếp nhận đơn khởi kiện và giải quyết:

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án sẽ tiến hành tiếp nhận và xem xét nội dung. Quá trình giải quyết sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch. Tòa án có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc mở rộng cuộc điều tra để đảm bảo đầy đủ và chính xác. Quá trình này có thể kéo dài tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ án, nhưng mục tiêu cuối cùng là đưa ra quyết định công bằng và hợp lý về việc đổi người giám hộ.

3. Mục đích của việc yêu cầu đổi người giám hộ đương nhiên

Việc yêu cầu đổi người giám hộ đương nhiên xuất phát từ nhiều yếu tố và mục đích khác nhau, nhưng mục chung là đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt nhất cho người được giám hộ. Dưới đây là một số mục đích chính của quá trình này:

- Bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người được giám hộ: Quá trình yêu cầu đổi người giám hộ là một bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng người được giám hộ không chỉ nhận được sự bảo vệ chính pháp mà còn đạt được quyền lợi và lợi ích toàn diện. Thông qua việc mô tả chi tiết trong đơn khởi kiện, chủ thể khởi kiện có cơ hội thể hiện rõ những khía cạnh cụ thể cần được cải thiện và điều chỉnh, nhằm tối ưu hóa cuộc sống và phát triển của người được giám hộ.

- Tối ưu hóa chất lượng chăm sóc và hỗ trợ: Trong quá trình yêu cầu đổi người giám hộ, một trong những mục tiêu chính là nâng cao chất lượng chăm sóc và hỗ trợ đối với người được giám hộ. Việc này đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng về khả năng và kinh nghiệm của người giám hộ mới, với mục tiêu tạo ra một môi trường chăm sóc tương thích và tích cực, đáp ứng đúng đắn và đầy đủ đối với nhu cầu cụ thể của người được giám hộ.

- Đảm bảo tương tác tốt hơn và mối quan hệ xã hội: Một trong những khía cạnh quan trọng của yêu cầu đổi người giám hộ là mục tiêu xây dựng mối quan hệ tốt hơn giữa người được giám hộ và người giám hộ mới. Việc này không chỉ là về việc cải thiện chăm sóc, mà còn là về tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và mong muốn của người được giám hộ, thúc đẩy một mối quan hệ xã hội tích cực và bền vững.

- Đối mặt với tình huống khẩn cấp hoặc thay đổi nhanh chóng: Yêu cầu đổi người giám hộ có thể phản ánh sự cần thiết khi người giám hộ hiện tại đối mặt với tình huống khẩn cấp hoặc các thay đổi nhanh chóng về sức khỏe. Trong bối cảnh này, quyết định đổi người giám hộ không chỉ là một biện pháp để đảm bảo sự liên tục trong chăm sóc, mà còn là cơ hội để điều chỉnh chiến lược giám hộ sao cho phù hợp và đáp ứng linh hoạt với các biến động nhanh chóng trong tình hình sức khỏe và cuộc sống của người được giám hộ.

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn giám hộ: Một khía cạnh quan trọng của quá trình yêu cầu đổi người giám hộ là mục tiêu đảm bảo tuân thủ chặt chẽ với pháp luật và tiêu chuẩn giám hộ. Việc đánh giá rằng người giám hộ hiện tại không tuân thủ đúng các quy định pháp luật là động lực mạnh mẽ để thực hiện sự thay đổi, nhằm bảo đảm rằng người mới đảm nhận vai trò sẽ thực hiện nghĩa vụ giám hộ một cách chặt chẽ, minh bạch và đúng đắn. Qua đó, mục tiêu này cũng là về việc xây dựng lòng tin và sự an tâm cho cả người được giám hộ và cộng đồng xung quanh.

Tổng cộng, mục đích chính của việc yêu cầu đổi người giám hộ là tạo ra một môi trường giám hộ tốt nhất cho người được giám hộ, đồng thời đảm bảo sự quan tâm và chăm sóc đúng đắn đối với họ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Người giám hộ đương nhiên khác người đại diện theo pháp luật như thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.