1. Người nào có thể điều tra khi trực thăng gặp tai nạn?

Theo quy định tại Nghị định 75/2007/NĐ-CP thì những cá nhân được ủy quyền tham gia vào cuộc điều tra về các sự cố hoặc tai nạn liên quan đến trực thăng là những người phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp về kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực hàng không. Những người không thuộc vào danh mục này bao gồm:

- Các cá nhân mà chúng ta đang đề cập ở đây là những người có mối liên quan, dự án hoặc lợi ích mà họ có thể thu được trong ngữ cảnh hoạt động kinh doanh của tổ chức điều hành trực thăng, cơ sở thiết kế, sản xuất hoặc bảo dưỡng trực thăng. Điều này ám chỉ rằng bất kể họ đang đảm nhận vai trò nào hoặc tham gia theo cách nào, họ vẫn liên quan mật thiết đến sự cố hoặc tai nạn của trực thăng đang được tiến hành quá trình điều tra.

- Các cá nhân không được xem xét để tham gia vào quá trình điều tra vụ tai nạn trực thăng bao gồm những người có quyền sở hữu trực thăng, những người đầu tư cổ phần, hoặc những cá nhân có vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động của tổ chức điều hành trực thăng và đang đối diện với quá trình điều tra về vụ tai nạn, dù ở bất kỳ vai trò nào trong tổ chức đó hoặc trong hoạt động liên quan. Điều này có nghĩa là họ không tham gia vào việc quyết định hoặc ảnh hưởng đến quá trình điều tra này.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người điều tra khi trực thăng gặp tai nạn

Tại Điều 10 Nghị đinh 75/2007/NĐ-CP thì các nhà điều tra về sự cố và tai nạn hàng không đảm nhận nhiều nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong quá trình xác minh các vụ việc, bao gồm:

-  Nhiệm vụ và quyền hạn của các nhà điều tra trong việc tìm hiểu về sự cố và tai nạn hàng không trải dài từ việc được phép tiến vào hiện trường và tiến hành một cuộc khám nghiệm kỹ lưỡng tại hiện trường của vụ sự cố hoặc tai nạn hàng không. Chúng có thẩm quyền đặc biệt để tiếp cận tàu bay bị tác động và thực hiện việc xác minh trên các trang bị, thiết bị trên tàu bay và các mảnh vỡ được tìm thấy.

- Họ cũng được phép thu giữ các bằng chứng quan trọng hoặc hợp tác chặt chẽ với cơ quan công an để thu giữ và bảo quản cẩn thận các mảnh vỡ, trang bị, và thiết bị trên tàu bay, cùng với việc thu thập và bảo quản tất cả giấy tờ và tài liệu có liên quan đến quá trình điều tra về sự cố hoặc tai nạn.

- Trong quá trình điều tra, họ chịu trách nhiệm thực hiện việc thống kê và ghi chép chi tiết về các dấu vết và chứng cứ tại hiện trường của sự cố hoặc tai nạn hàng không. Họ kiểm soát và giám sát việc di chuyển tàu bay, hàng lý, hành khách và hàng hóa trên tàu bay. Đồng thời, họ đảm bảo an ninh cho các mảnh vỡ, trang bị, và thiết bị của tàu bay.

- Các nhà điều tra cũng được ủy quyền thu giữ các máy tự ghi dữ liệu và thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện việc giải mã dữ liệu từ những máy này. Họ có thẩm quyền tương tác với các cơ quan quốc gia có liên quan để đảm bảo rằng thông tin từ các máy tự ghi hoặc từ các cơ sở đăng ký và quản lý thông tin từ máy tự ghi đều được cung cấp để hỗ trợ quá trình điều tra một cách chính xác và toàn diện.

- Các nhà điều tra cũng có quyền yêu cầu các chủ sở hữu tàu bay, người vận hành, các cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý hàng không, và bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào liên quan cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan đến tàu bay mà bị sự cố hoặc tai nạn.

- Họ có thẩm quyền tiến hành các cuộc giám định hoặc yêu cầu thực hiện các cuộc giám định trên các mẫu vật, chứng cứ, và tài liệu có liên quan đến sự cố hoặc tai nạn của tàu bay. Điều này cũng bao gồm việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người có liên quan đến việc khai thác tàu bay bị sự cố hoặc tai nạn.

- Họ có thẩm quyền yêu cầu và nhận được kết quả của việc giám định thi thể nạn nhân. Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc xác định các yếu tố liên quan đến vụ tai nạn và sự cố của tàu bay mà còn cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng các nạn nhân, giúp xác định nguyên nhân và kết quả của sự kiện. Ngoài ra, việc thu thập thông tin về kết quả giám định thi thể nạn nhân giúp tạo ra một bức tranh toàn diện hơn về vụ tai nạn hoặc sự cố tàu bay, từ đó làm nền tảng cho việc đánh giá và đưa ra các đề xuất và biện pháp cần thiết để ngăn chặn các sự kiện tương tự trong tương lai.

- Các nhà điều tra có thẩm quyền thực hiện cuộc hỏi chất vấn và nghiên cứu lời khai của các người chứng kiến về mọi khía cạnh liên quan đến tai nạn và sự cố của tàu bay. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin quan trọng về các tình tiết xung quanh vụ việc và những người có thể có thông tin hữu ích về sự cố hoặc tai nạn tàu bay.

3. Trực thăng gặp nạn sau khi điều tra thì trả lại cho ai?

Điều 11 Nghị định 75/2007/NĐ-CP thì cơ quan điều tra sự cố và tai nạn hàng không phải thực hiện việc trả tàu bay cùng với các trang bị và thiết bị liên quan mà tàu bay bị sự cố hoặc tai nạn cho các cá nhân hoặc các tổ chức có quyền về tàu bay. Điều này cũng bao gồm việc trả lại cho quốc gia đăng ký tàu bay hoặc quốc gia mà người điều hành tàu bay được chỉ định, khi việc giữ lại chúng không còn cần thiết để phục vụ cho quá trình điều tra.

Quyết định trả lại tàu bay và các trang bị kèm theo cho các bên liên quan được xem xét một cách tổ chức và cân nhắc, dựa trên sự cần thiết và tính hợp lý trong việc duy trì hoạt động an toàn và bảo đảm tính minh bạch của quá trình điều tra. Chúng ta luôn quan tâm đến việc thực hiện quá trình điều tra một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự hợp pháp và công bằng cho tất cả các bên liên quan. Việc trả lại tàu bay cùng với trang bị và thiết bị tàu bay là một quy trình cần phải được thực hiện cẩn thận và minh bạch, và trong quá trình này, việc lập biên bản giao nhận đóng một vai trò quan trọng. Biên bản giao nhận này bao gồm các thông tin chi tiết dưới đây:

- Trong biên bản giao nhận này, ghi rõ, chi tiết tên và địa chỉ của cả người hoặc tổ chức giao tàu bay cùng trang bị và thiết bị, và cả người hoặc tổ chức nhận những đối tượng này. Thông tin này giúp đảm bảo rằng việc giao nhận diễn ra một cách minh bạch và đúng quy trình.

- Đưa ra một miêu tả sơ bộ, nhưng chi tiết, về những đối tượng mà đang giao lại. Điều này bao gồm việc mô tả đầy đủ và cụ thể về tàu bay, trang bị và thiết bị kèm theo, đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm nào về những gì đang được bàn giao và nhận lại

- Ngày giờ và địa điểm của quá trình giao nhận đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập tính minh bạch và chính xác của quá trình này. Ghi chép một cách tổng quan về thời điểm và địa điểm mà việc bàn giao tàu bay, trang bị, và thiết bị tàu bay diễn ra. Thông tin này giúp theo dõi và xác minh mọi khía cạnh của quá trình này.

- Cuối cùng, biên bản giao nhận sẽ chứa chữ ký của đại diện của cơ quan điều tra sự cố và tai nạn tàu bay, cùng với chữ ký của đại diện bên nhận. Chữ ký này là một sự xác nhận rằng cả hai bên đều đồng tình với quá trình giao nhận và đã xem xét và thỏa thuận về mọi khía cạnh của việc trả lại tàu bay và các trang bị liên quan một cách hợp pháp và công bằng. Điều này đảm bảo tính chính xác và tính hợp pháp trong việc quản lý tài sản và dữ liệu quan trọng liên quan đến quá trình điều tra.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tư vấn đăng ký sở hữu máy bay, trực thăng cho cá nhân. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.