1. Nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024 mới

Nguyên tắc thống kê và kiểm kê đất đai, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực 1/1/2025), đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, sử dụng đất đai của đất nước. Điều này không chỉ là một nhiệm vụ hành chính thông thường mà còn là nền tảng của sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Với sự phức tạp và đa dạng của hệ thống đất đai, việc thống kê và kiểm kê đòi hỏi sự trung thực, khách quan và chính xác.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất được Luật Đất đai 2024 đề cập đến là tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu thống kê. Điều này đòi hỏi sự trung thực và khách quan trong việc ghi nhận thông tin về tình trạng, cơ cấu sử dụng đất đai. Việc cung cấp thông tin chính xác không chỉ giúp cho các cơ quan quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình đất đai mà còn là cơ sở để đưa ra các quyết định hợp lý về quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời, tính minh bạch và công khai trong quá trình thống kê và kiểm kê đất đai cũng là yếu tố quan trọng, giúp đảm bảo sự công bằng và tránh xa lạm dụng quyền lợi. Việc công khai thông tin về đất đai không chỉ tạo điều kiện cho sự giám sát từ phía cộng đồng mà còn là cơ hội để tạo ra sự minh bạch trong quản lý tài nguyên quan trọng này.

Tính độc lập về chuyên môn và nghiệp vụ trong quá trình thống kê và kiểm kê đất đai cũng được Luật Đất đai 2024 đặt ra. Điều này có nghĩa là quá trình này phải được thực hiện bởi các chuyên gia có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đồng thời phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bất kỳ bên nào.

Một điểm nữa quan trọng là tính thống nhất về nghiệp vụ, phương pháp thống kê và kiểm kê đất đai. Điều này đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là nhất quán và có thể so sánh được, từ đó giúp cho việc phân tích và đánh giá tình hình đất đai trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Bảo đảm chỉ tiêu thống kê và kiểm kê đất đai thống nhất và đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương cũng là một yếu tố quan trọng. Việc này đảm bảo rằng các thông tin thu thập được từ cấp dưới sẽ được tổng hợp và phản ánh đúng đắn lên cấp cao hơn, từ đó giúp cho quản lý đất đai trở nên hiệu quả hơn.

Cuối cùng, việc cung cấp số liệu kịp thời để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội là một yêu cầu không thể phủ nhận. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới ngày nay, thông tin về đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Tóm lại, nguyên tắc thống kê và kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024 không chỉ là những quy định pháp lý mà còn là nền tảng quan trọng giúp cho việc quản lý, sử dụng đất đai của đất nước trở nên minh bạch, công bằng và hiệu quả.

 

2. Quy định về phạm vi, đối tượng thống kê, kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024

Phạm vi và đối tượng thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2024 rất rộng lớn và đa dạng, nhằm mục đích quản lý chặt chẽ tài nguyên quý báu này trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trước hết, về phạm vi thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, quy định rõ ràng rằng nó được thực hiện trên các phạm vi chính là đơn vị hành chính từ xã đến huyện, tỉnh và cả trên phạm vi cả nước. Điều này có nghĩa là không chỉ giới hạn ở mức địa phương mà còn bao gồm cả quy mô quốc gia. Điều này là cực kỳ quan trọng vì đất đai không chỉ là một tài nguyên địa lý mà còn là nền tảng quan trọng cho các hoạt động kinh tế, xã hội trên cả nước.

Đối với thời gian thực hiện thống kê và kiểm kê đất đai, Luật Đất đai 2024 cũng đưa ra các quy định chi tiết. Theo đó: Thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm thống kê. Điều này có nghĩa là mỗi năm, chính quyền cần phải thực hiện việc thống kê lại tình hình sử dụng đất đai trong địa bàn của mình để có cái nhìn tổng quan về tình trạng sử dụng, bảo vệ và phát triển đất đai. Kiểm kê đất đai được thực hiện mỗi 05 năm một lần, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số cuối cùng là 4 hoặc 9. Điều này giúp địa phương và cơ quan chức năng có thời gian để tổ chức và triển khai kế hoạch kiểm kê một cách chu đáo, đồng thời đảm bảo tính chính xác và toàn diện của quá trình kiểm kê.

Ngoài ra, Luật cũng quy định về việc kiểm kê đất đai chuyên đề, đặc biệt là khi có yêu cầu từ phía cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Theo đó, kiểm kê đất đai chuyên đề sẽ được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của các cơ quan nhà nước, được quyết định bởi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này làm nổi bật tính chủ động và linh hoạt trong quản lý và sử dụng đất đai, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên này.

Tổng kết lại, Luật Đất đai 2024 đã đưa ra những quy định cụ thể và chi tiết về phạm vi, đối tượng thống kê, kiểm kê đất đai, nhằm mục đích quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai một cách hiệu quả và bền vững trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc để đẩy mạnh phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

3. Quy định về chỉ tiêu, nội dung, hoạt động thống kê, kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng về thống kê và kiểm kê đất đai, nhằm đảm bảo việc quản lý đất đai được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Các chỉ tiêu này bao gồm diện tích đất, đối tượng sử dụng đất và đối tượng được giao quản lý đất. Trước tiên, việc thống kê và kiểm kê đất đai cần căn cứ vào các hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thực hiện. Điều này bao gồm cả việc xác định diện tích đất theo từng loại đất và đối tượng sử dụng đất, cũng như các biến động trong quá trình sử dụng đất. Nội dung cụ thể của việc thống kê và kiểm kê đất đai bao gồm xác định tổng diện tích đất, cơ cấu diện tích theo từng loại đất, thông tin về đối tượng sử dụng và quản lý đất, cũng như diện tích đất được giao, cho thuê, hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Hoạt động thống kê đất đai bao gồm việc thu thập các tài liệu, hồ sơ và số liệu liên quan đến biến động đất đai trong thời gian thống kê, cập nhật và tổng hợp các số liệu này theo từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện và tỉnh. Đồng thời, việc phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng đất cũng như đề xuất các giải pháp quản lý đất là một phần quan trọng của hoạt động này. Còn với hoạt động kiểm kê đất đai, quá trình này bao gồm việc thu thập thông tin về biến động đất đai, rà soát và cập nhật các dữ liệu này, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng các báo cáo kết quả kiểm kê đất đai. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin về đất đai được cập nhật và đáng tin cậy.

Tổng thể, việc thống kê và kiểm kê đất đai theo Luật Đất đai 2024 là một quá trình phức tạp và cần sự chú ý đến các chi tiết. Qua việc thực hiện các hoạt động này một cách cẩn thận và hiệu quả, chúng ta có thể đảm bảo rằng quản lý đất đai được thực hiện một cách khoa học và minh bạch, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm >>> Quy trình thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn