1. Nhãn hiệu, tên (brand name) là gì ?

Nhãn hiệu, tên (brand name) là tên mà nhà sản xuất đặt cho sản phẩm của mình nhằm phân biệt với các sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh. Mục đích chủ yếu của tên nhãn hiệu hàng hoá là tạo ra sự phân biệt sản phẩm giữa các nhà sản xuất.

Hầu hết các nước đều yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tên nhãn hiệu hàng hoá với cơ quan hữu trách ở cấp trung ương để đảm bảo không có sự trùng lặp và chỉ áp dụng đối với một sản phẩm khi mua bán. Cách làm này còn có tác dụng bảo vệ người sản xuất, chống lại hành vi gian lận của những người làm hàng giả, hàng nhái.

2. Gia tăng nhãn hiệu hàng hoá (brandproliferation) là gì ?

Gia tăng nhãn hiệu hàng hoá (brandproliferation) là sự gia tăng số lượng nhãn hiệu hàng hoá của một sản phẩm cụ thể và nhãn hiệu mới có những tính chất giống với những nhãn hiệu hiện có. Sự gia tăng nhãn hiệu hàng hoá xảy ra chủ yếu trong thị trường thiểu quyền, nơi mà thủ đoạn cạnh tranh tập trung vào sự phân biệt sản phẩm và nó được sử dụng làm công cụ để phân đoạn thị trường. Trong lý thuyết về thị trường, sự gia tăng quá mức của nhãn hiệu hàng hoá nhìn chung được coi là chống lại lợi ích của người tiêu dùng, vì nó có xu hướng làm tăng giá do chi phí quảng cáo và các khoản chi phí xúc tiến bán hàng khác tăng nhanh.

3. Trung thành với nhãn hiệu hàng hoá (brand loyalty) là gì ?

Trung thành với nhãn hiệu hàng hoá (brand loyalty) là cảm giác gắn bó về mặt tâm lý đối với sản phẩm có nhãn hiệu (hàng hiệu - ngược với hàng nhái, hàng giả). Trên thị trường có nhiều sản phẩm không đồng nhất, các doanh nghiệp sử dụng quảng cáo để làm cho mọi người gắn bó với sản phẩm của mình, qua đó gây cho họ cảm giác hẫng hụt về tâm lý khi phải chuyển sang mua nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh.

4. Nhãn hiệu hàng hóa là gì? Quy định pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa là dấu hiệu riêng được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc.

Nhãn hiệu hàng hóa được tạo thành từ một số yếu tố độc đáo để nhận biết, không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa khác đang được bảo hộ.

Nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng kí và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, thì được nhà nước bảo hộ và tổ chức, cá nhân đã đăng kí thì được độc quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đó.