1. Theo quy định thì Cục Đường sắt Việt Nam có tư cách pháp nhân không?

Tính đến thời điểm hiện tại, việc xác định tư cách pháp nhân của Cục Đường sắt Việt Nam đã được quy định rõ ràng trong Quyết định số 387/QĐ-BGTVT ban hành vào năm 2023. Điều này làm nổi bật vị trí quan trọng và vai trò mạnh mẽ của tổ chức này trong hệ thống quản lý và điều hành lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo quy định của Quyết định trên, Cục Đường sắt Việt Nam được xác định là một tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Với tư cách này, cục có trách nhiệm thực hiện chức năng tham mưu và hỗ trợ cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong việc quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt trên toàn quốc. Điều này thể hiện sự tập trung và phân chia rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các cấp quản lý, giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành đường sắt.

Đặc biệt, Quyết định cũng ghi nhận rằng Cục Đường sắt Việt Nam có tư cách pháp nhân. Điều này đồng nghĩa với việc cục này được công nhận là một thực thể pháp lý độc lập, có khả năng tự chủ trong hoạt động, và có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Điều này cũng tạo điều kiện cho cục có thể tham gia vào các giao dịch pháp lý, ký kết hợp đồng, và thực hiện các hoạt động khác nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Thêm vào đó, việc Cục Đường sắt Việt Nam có con dấu cũng là một điểm quan trọng khẳng định tư cách pháp nhân của tổ chức này. Con dấu không chỉ là biểu tượng cho sự đại diện mà còn là công cụ pháp lý quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch và ký kết các văn bản quan trọng. Sự có mặt của con dấu cũng là một biểu hiện của tính chuyên nghiệp và đảm bảo của hoạt động của Cục Đường sắt Việt Nam.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ việc Cục Đường sắt Việt Nam sẽ được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. Điều này làm cho hoạt động tài chính của cục trở nên minh bạch và được quản lý một cách chặt chẽ, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả. Cuối cùng, việc xác định tư cách pháp nhân của Cục Đường sắt Việt Nam thông qua Quyết định số 387/QĐ-BGTVT đã thể hiện sự thận trọng và cẩn trọng trong việc phân chia và tổ chức các tổ chức trong hệ thống quản lý nhà nước. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho cục hoạt động một cách linh hoạt và hiệu quả mà còn đảm bảo tính chắc chắn và ổn định của hoạt động trong lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam.

 

2. Nhiệm vụ của Cục Đường sắt Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ của Cục Đường sắt Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế không chỉ là nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của ngành giao thông vận tải đường sắt trong nước mà còn là việc thúc đẩy hợp tác và liên kết với cộng đồng quốc tế. Điều này đặt ra một loạt các nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn mà cục này phải thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trong vấn đề hợp tác quốc tế thì Cục Đường sắt Việt Nam có những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại khoản 15 Điều 2 Quyết định 387/QĐ-BGTVT năm 2023 như sau:

Trước hết, Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về giao thông vận tải đường sắt. Việc này không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo và chiến lược mà còn yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về tình hình và xu hướng phát triển của ngành đường sắt cũng như các tiêu chuẩn và quy định của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, cục cũng phải chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ trình Bộ trưởng quyết định hoặc đề xuất về các vấn đề như đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về đường sắt.

Việc tham gia vào các cuộc đàm phán và ký kết các thỏa thuận quốc tế về giao thông vận tải đường sắt cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục Đường sắt Việt Nam. Điều này đòi hỏi cục phải có sự chuyên môn cao và khả năng thương lượng tốt để bảo vệ lợi ích quốc gia trong các thỏa thuận này.

Ngoài ra, cục cũng phải tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế đã được phê duyệt và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo phân cấp và ủy quyền của Bộ trưởng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của Cục Đường sắt Việt Nam là tổ chức đàm phán và ký kết nghị định thư đường sắt biên giới hàng năm với các quốc gia có nối ray với đường sắt Việt Nam. Điều này không chỉ giúp cải thiện và mở rộng mối quan hệ hợp tác đường sắt mà còn đảm bảo an ninh và an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách qua biên giới.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan triển khai các nghị quyết, quyết định của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác đường sắt (OSJD), Hiệp hội đường sắt Mê Công mở rộng (GMRA) và các tổ chức khác. Điều này đòi hỏi cục phải tham gia tích cực vào các hoạt động của các tổ chức này, đồng thời đảm bảo rằng các quyết định và nghị quyết được triển khai một cách hiệu quả và phù hợp với tình hình và yêu cầu cụ thể của đường sắt Việt Nam.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Cục Đường sắt Việt Nam còn đóng vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về giao thông vận tải đường sắt. Điều này yêu cầu cục phải tham gia vào các hoạt động của các tổ chức này, đồng thời đại diện và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong các diễn đàn và cuộc họp quốc tế.

Cuối cùng, Cục Đường sắt Việt Nam cũng có trách nhiệm quản lý và cấp phát Thẻ công vụ, Giấy đi tàu một lần miễn phí theo quy định của các tổ chức quốc tế như OSJD. Điều này giúp đảm bảo việc sử dụng các loại giấy tờ này được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả.

Tóm lại, với những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định rõ trong khoản 15 Điều 2 của Quyết định 387/QĐ-BGTVT năm 2023, Cục Đường sắt Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành này không chỉ ở trong nước mà còn trên toàn thế giới.

 

3. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm với ai về toàn bộ hoạt động của Cục?

Theo Quyết định 387/QĐ-BGTVT năm 2023, về tổ chức và hoạt động của Cục Đường sắt Việt Nam, được ban hành bởi Bộ Giao thông vận tải, đã đưa ra các quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong cơ quan này. Cục Đường sắt Việt Nam, như một tổ chức quan trọng trong lĩnh vực giao thông, có cấu trúc lãnh đạo gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Số lượng và chức danh của các Phó Cục trưởng được quy định theo luật pháp và các quy định cụ thể của Bộ Giao thông vận tải. Theo quy định, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Cục trưởng và các Phó Cục trưởng đều do Bộ trưởng quyết định, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của quyền lực quyết định từ phía cấp trên đối với việc lãnh đạo cơ quan này.

Trong đó, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của cục. Điều này đồng nghĩa với việc ông hoặc bà phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của Cục Đường sắt Việt Nam trước sự giám sát và đánh giá của cấp trên và của pháp luật. Điều này bao gồm cả việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ trong cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cũng có trách nhiệm đối với việc lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực công tác mà họ được phân công. Trách nhiệm của họ là trước Cục trưởng và trước pháp luật. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Phó Cục trưởng trong việc hỗ trợ Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ của cục.

Từ những quy định trên, rõ ràng thấy được sự ràng buộc về trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong Cục Đường sắt Việt Nam. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình không chỉ trước sự giám sát của cấp trên mà còn phải tuân thủ đúng pháp luật. Điều này là cơ sở quan trọng để đảm bảo hoạt động của cục diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Xem thêm >>> Quy định hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trường hợp vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất có thể.