1. Thế nào là điểm kiểm soát an ninh hành không?

Theo khoản 3 Điều 3 của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT, điểm kiểm soát an ninh hàng không được giải thích như sau:

​- Điểm kiểm soát an ninh hàng không là vị trí làm việc cố định của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. Điểm kiểm soát có thể được thiết lập tại khu vực công cộng hoặc khu vực hạn chế.

​- Vị trí của điểm kiểm soát an ninh hàng không có thể nằm trong khu vực công cộng, như sân bay, hoặc trong khu vực hạn chế nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người và phương tiện. Mục đích chính là duy trì an ninh và trật tự trong phạm vi được giới hạn quanh điểm kiểm soát.

​- Nhân viên kiểm soát an ninh tại điểm kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát đối với hành khách, hành lý, và phương tiện để đảm bảo an toàn cho chuyến bay và an ninh hàng không. Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm kiểm tra đồng hồ, xét nghiệm hành lý, kiểm tra an ninh cá nhân, và các biện pháp khác liên quan đến an ninh hàng không.

​- Mục tiêu chính của điểm kiểm soát là bảo đảm an ninh hàng không và duy trì trật tự trong khu vực quanh điểm kiểm soát. Việc kiểm soát chặt chẽ giúp ngăn chặn và phát hiện kịp thời mọi hoạt động có thể đe dọa đến an toàn của chuyến bay và hệ thống hàng không.

​- Phạm vi quanh điểm kiểm soát được giới hạn để tập trung kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động. Các biện pháp an ninh tại đây có thể bao gồm việc kiểm soát và giám sát người và phương tiện ra vào khu vực này.

​- Đối tượng kiểm soát tại điểm kiểm soát an ninh hàng không có thể bao gồm hành khách, nhân viên sân bay, nhân viên hãng hàng không, và mọi người có liên quan đến các hoạt động hàng không tại điểm kiểm soát.

 

2. Chức năng của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh hàng không 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT, chức năng của Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được mô tả chi tiết như sau:

​- Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là đội ngũ chuyên trách bảo đảm an ninh hàng không, chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trong lĩnh vực hàng không. Nhiệm vụ của họ không chỉ giữ cho các sân bay, phương tiện và cơ sở hạ tầng hàng không an toàn mà còn cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Thực hiện biện pháp kiểm soát:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có trách nhiệm tham mưu, quản lý, giám sát và trực tiếp thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không. Điều này bao gồm việc kiểm soát và giám sát những người, phương tiện và hàng hóa trong khu vực an ninh hàng không để ngăn chặn các hành vi có thể đe dọa an toàn hàng không.

+ Phòng ngừa và đối phó với vi phạm:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp và vi phạm an ninh hàng không theo quy định. Điều này bao gồm việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm an ninh hàng không.

- Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được phân chia theo đối tượng và bao gồm:

+ Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

+ Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu.

+ Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của doanh nghiệp sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay.

+ Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung.

+ Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

Mỗi đối tượng này đảm nhận vai trò cụ thể, nhằm tạo ra hệ thống kiểm soát an ninh hàng không toàn diện và hiệu quả trong lĩnh vực hàng không.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không?

Theo Điều 30 Nghị định 92/2015/NĐ-CP, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện Chương trình, Quy chế an ninh hàng không:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình, Quy chế an ninh hàng không liên quan theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không theo thẩm quyền.

- Đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp:

Bảo vệ hiện trường khi xảy ra các vụ việc uy hiếp an ninh hàng không, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

- Đề nghị đình chỉ chuyến bay:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có quyền đề nghị Giám đốc Cảng vụ hàng không, Thanh tra hàng không đình chỉ thực hiện chuyến bay nhằm ngăn chặn khả năng uy hiếp an ninh, an toàn đối với chuyến bay.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để rà, phá, xử lý bom, mìn, vũ khí sinh học, hóa học, chất phóng xạ; ngăn chặn dịch bệnh tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay; xử lý hành lý, hàng hóa, bưu gửi và các đồ vật khác chứa vật phẩm nguy hiểm.

- Thực hiện biện pháp tạm giữ và kiểm tra:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có thẩm quyền thực hiện tạm giữ người, kiểm tra, tạm giữ giấy tờ tùy thân đối với người có hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Có quyền thu giữ vũ khí, chất nổ, chất cháy và những vật phẩm nguy hiểm khác đưa trái phép vào khu vực hạn chế; có thể thực hiện cưỡng chế đối với người cản trở hoặc cố tình chống đối.

- Lập biên bản và thông báo:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không lập biên bản vụ việc đối với người có hành vi uy hiếp an ninh hàng không, hành khách gây rối; thông báo cho Cảng vụ hàng không liên quan để xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật; yêu cầu hãng hàng không từ chối vận chuyển hành khách vì lý do an ninh theo quy định.

- Trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Họ có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.

- Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không:

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo quy định của pháp luật.

 

4. Chế độ, chính sách đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không?

Chế độ, chính sách đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, được quy định tại Điều 31 Nghị định 92/2015/NĐ-CP, như sau:

​- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được hưởng lương và các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Chế độ lương bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp và các khoản thu nhập khác phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của họ.

​- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác liên quan đến sức khỏe và an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

​- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không có quyền hưởng các chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản và các chế độ nghỉ việc khác theo quy định của pháp luật.

​- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được hưởng chế độ công tác phí và chế độ di chuyển khi thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ quy định của cơ quan quản lý.

​- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được xem xét và khen thưởng theo quy định của pháp luật khi có những thành tích xuất sắc, tích cực trong công tác kiểm soát an ninh hàng không. Ngược lại, họ cũng có thể bị xử lý và phạt nếu vi phạm quy định.

​- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, trong khi thi hành nhiệm vụ và nếu bị thương, bị hy sinh, sẽ được xem xét công nhận và hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Họ cũng có quyền nhận các hình thức khen thưởng khác tùy thuộc vào đóng góp và hiệu quả công tác của mình.

Chế độ và chính sách này nhằm đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc hợp lý cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, khuyến khích họ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không của đất nước.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ 01/07/2024

Dù bạn đang đối diện với vấn đề pháp lý phức tạp hay đơn giản là cần tư vấn vài câu hỏi, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn cũng có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi cam kết luôn hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!