Tội buôn lậu trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung nâm 2017 có một số nội dung mới như sau:

 • Chuyển đối tượng tác động là hàng cấm sang các tội phạm về hàng cấm mà không quy định là đối tượng tác động của tội buôn lậu nữa.
 • Bổ sung địa điểm từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại để phù hợp với thực tiễn công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
 • Thay thế đối tượng tác động vật phẩm thuộc di tích lịch sử vần hóa trong Bộ luật Hình sự năm 1999 bằng vật phạm pháp là di vật, cổ vật.
 • Gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được cụ thể bằng: Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
 • Bổ sung quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

- Dấu hiệu hành vi khách quan của tội buôn lậu: Buôn lậu là buôn bán hàng hóa qua biên giói một cách trái phép.

Dấu hiệu hành vi khách quan:

+ Tội phạm thể hiện ở hành vi: Buôn bán trái phép qua biên giới. Buôn bán trái phép là hành vi mua để bán lại kiếm lời trái với những quy định của pháp luật. Hành vi buôn bán trong nhiều trường hợp đồng nghĩa với hành vi mua bán, nhưng không hoàn toàn chỉ là hành vi mua bán. Mua bán có thể mua để bán lại kiếm lời, nhưng có thể không nhằm mục đích kiếm lời, còn buôn bán thì nhất định phải có mục đích kiếm lời. Lưu ý là mục đích kiếm lời không phụ thuộc vào trên thực tế có lợi nhuận hay không.

+ Các thủ đoạn thưởng được thực hiện:

 1. Nếu căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa các bên thì không có hành vi buôn lậu, nhưng xem xét một cách khách quan toàn diện thì hành vi buôn bán đó là hành vi buôn lậu.
 2. Thông đồng với Hải quan cửa khẩu để nhập hàng không đúng với giấy phép.
 3. Lợi dụng sự quản lý yếu kém của Nhà nước và sự kém hiểu biết của cán bộ các ngành đã móc ngoặc ngay trong việc xin cấp giấy phép nhập hàng hóa, khi Hải quan phát hiện có hiện tượng không bình thường nhưng cũng không có cách nào quy kết được đó là buôn lậu hay không buôn lậu.
 4. Nhập hàng hóa núp dưới hình thức tạm nhập, tái xuất. Nhưng khi hàng đã nhập về rồi thì không xuất mà tiêu thụ ngay trong nước.
 5. Khi Nhà nước có chủ trương không đánh thuế xuất nhập khẩu đối với một số hàng hóa thì người phạm tội lại nghĩ ngay đến thủ đoạn trộn lẫn hàng hóa có thuế xuất bằng 0 với hàng hóa khác để trốh thuế xuất nhập khẩu.

- Người phạm tội buôn lậu phải chịu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

 1. Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý tn giá từ 100.000.000 đồng đên dưới 300.000.000 đồng.
 2. Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.
 3. Đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này bằng một trong các hình thức được quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng mà chưa quá một năm.
 4. Đã bị kết án về tội buôn lậu hoặc các tội quy định tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự chưa được xóạ án tích mà còn vi phạm là trường hợp, trước khi thực hiện hành vi buôn lậu, ngườiophạm tội đã bị Tòa án kết án về tội buôn lậu hoặc một trong các tội quy định tại các điều vừa nêu của Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích theo quy định tại Điều 89 Bộ luật Hình sự. Nếu người phạm tội bị kết án về tội phạm khác không phải là tội buôn lậu hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật Hình sự hoặc đã được xóa án tích, thì người có hành vi buôn lậu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tội buôn lậu còn được áp dụng với pháp nhân thương mại: về dấu hiệu của cấu thành tội phạm thì pháp nhân thương mại cơ bản giốhg cá nhân tuy nhiên giá trị hàng hóa buôn lậu mà pháp nhân buôn lậu cao hơn đối với cá nhân buôn lậu.

>> Tham khảo thêm: Tội buôn lậu bị phạt như thế nào theo quy định mới nhất