1. Cây có chứa chất ma túy được hiểu là như thế nào?

Chủ đề về cây chứa chất ma túy là một vấn đề nổi bật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đặc biệt là theo quy định của Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021. Luật này đã đề cập đến những loại cây cụ thể được xem là chứa chất ma túy và bị cấm.

Theo khoản 6 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy, cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy theo quy định của Chính phủ. Điều này đặt ra một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các loại cây này với mục tiêu chính là ngăn chặn sự lưu thông và sử dụng không đúng mục đích của chất ma túy.

Cây thuốc phiện, với thành phần chính là opium, đã được biết đến từ lâu với tác động gây nghiện và có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cây côca cũng chứa alkaloid coca, gây ra tác dụng kích thích mạnh mẽ. Còn cây cần sa, chứa chất THC, là một loại chất gây tác động tâm thần và gây nghiện. Việc cấm sử dụng và trồng các loại cây này được xem là biện pháp cần thiết để bảo vệ cộng đồng và sức khỏe cộng đồng.

Chính phủ thông qua Luật Phòng, chống ma túy 2021 đã xác định rõ danh sách các loại cây có chứa chất ma túy, giúp tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý và kiểm soát chất ma túy. Ngoài ra, quy định này cũng giúp tạo ra cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng, trồng trọt, và lưu thông các loại cây chứa chất ma túy.

Như vậy thì việc quy định rõ ràng về cây có chứa chất ma túy trong Luật Phòng, chống ma túy 2021 là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại ma túy, nhằm bảo vệ cộng đồng và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

 

2. Những hành vi nào có liên quan đến cây có chứa chất ma túy bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật ?

Luật Phòng, chống ma túy 2021 đã đề cập đến một loạt các hành vi bị nghiêm cấm, và trong số đó, những hành vi liên quan đến cây có chứa chất ma túy đặc biệt được chú ý và xử lý một cách nghiêm túc. Dưới đây là mô tả chi tiết về những hành vi này theo quy định pháp luật:

- Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy: Mọi hành động trồng cây thuộc danh sách các loại cây chứa chất ma túy, như cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy theo quy định của Chính phủ, đều bị cấm. Hướng dẫn, khuyến khích, hoặc giúp đỡ người khác trong việc trồng cây chứa chất ma túy cũng bị xem là hành vi vi phạm.

- Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm...chất ma túy: Mọi hoạt động nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy đều bị cấm.

- Chiếm đoạt chất ma túy: Hành vi chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất đều bị xem là vi phạm pháp luật.

- Giao nhận, quản lý, kiểm soát chất ma túy trái quy định: Bất kỳ hành vi nào liên quan đến giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy trái quy định của pháp luật đều bị xem là vi phạm.

- Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: Sử dụng chất ma túy trái phép, tổ chức sử dụng trái phép, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép đều bị cấm

- Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy: Hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đều bị xem là vi phạm.

- Chống lại hoặc cản trở xét nghiệm chất ma túy: Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy đều bị cấm.

- Trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ: Trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng, chống ma túy cũng là một hành vi bị nghiêm cấm.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy đều bị nghiêm cấm.

- Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; quảng cáo, tiếp thị chất ma túy: Hành vi hướng dẫn sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như quảng cáo, tiếp thị chất ma túy đều bị xem là vi phạm.

- Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy: Hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy cũng được xem xét và coi là vi phạm pháp luật.

- Các hành vi khác liên quan đến ma túy: Mọi hành vi khác không nằm trong danh sách trên nhưng liên quan đến ma túy cũng có thể bị xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Như vậy Luật Phòng, chống ma túy 2021 đã đề cập đến một loạt các hành vi để đảm bảo rằng mọi người và tổ chức đều tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan đến cây có chứa chất ma túy và các vấn đề phòng, chống ma túy khác.

 

3. Quy định cá nhân, gia đình phải có trách nhiệm gì liên quan đến cây có chứa chất ma túy?

Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong việc phòng, chống ma túy là một phần quan trọng của hệ thống chống ma túy toàn diện. Dưới đây là mô tả chi tiết về trách nhiệm này, dựa trên những quy định của khoản 4 Điều 6 Luật Phòng, chống ma túy 2021:

- Tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy: Cá nhân và gia đình phải thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho thành viên trong gia đình về tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống. Công tác này bao gồm việc thông tin về nguy cơ gây nghiện, ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như hậu quả xã hội và cá nhân khi sử dụng ma túy.

- Quản lý và ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật: Gia đình phải thực hiện việc quản lý và ngăn chặn thành viên có nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy. Điều này bao gồm việc giám sát hành vi của người thân, tham gia vào quá trình giáo dục và hỗ trợ để ngăn chặn họ khỏi việc sử dụng ma túy hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan.

- Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền: Gia đình và cá nhân phải tuân thủ mọi chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, và các chất khác liên quan đến ma túy. Việc này nhằm đảm bảo rằng sử dụng các loại thuốc này diễn ra một cách hợp pháp và an toàn.

- Hợp tác với cơ quan chức năng và tham gia các hoạt động đấu tranh: Gia đình và cá nhân có trách nhiệm hợp tác với cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Sự hợp tác này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin về tội phạm và tệ nạn ma túy, tham gia các hoạt động cai nghiện tự nguyện, và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng sau quá trình cai nghiện.

- Cung cấp thông tin kịp thời về tội phạm ma túy và cây chứa chất ma túy: Gia đình và cá nhân cần cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm ma túy và việc trồng cây chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Họ có trách nhiệm tham gia vào việc xóa bỏ cây chứa chất ma túy theo sự tổ chức của chính quyền địa phương.

- Tham gia vào hoạt động cai nghiện và hỗ trợ người nghiện: Gia đình và cá nhân phải tham gia vào các hoạt động cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Họ cũng có trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ người nghiện ma túy sau giai đoạn cai nghiện, giúp họ hòa nhập một cách tích cực vào cộng đồng.

- Phòng, chống tái nghiện ma túy: Gia đình và cá nhân phải tham gia vào các hoạt động và chương trình phòng, chống tái nghiện ma túy. Việc này có thể bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tâm lý, giáo dục về cách sống không sử dụng ma túy, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái hòa nhập vào xã hội.

Như vậy thì trách nhiệm của cá nhân và gia đình không chỉ là việc tuân thủ pháp luật mà còn là việc đóng góp tích cực vào cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy, từ việc tuyên truyền, giáo dục, đến việc hỗ trợ cộng đồng và người nghiện ma túy. Điều này là quan trọng để xây dựng một xã hội không ma túy và an toàn.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hình phạt thế nào?